Hotel Bankov, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 566 8513 664 1663 503 1853 442 6571 998 253
Aktivácia 0,00000,00004 2900,00000,0000
Bankové úvery 500 237784 591894 779999 9521 216 499
Bežné bankové úvery 500 237784 591894 779999 9521 216 499
Časové rozlíšenie aktív 3 6183 0642 3521 7021 546
Časové rozlíšenie pasív 5 5006 9384 5000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89581,011,261,1611,70
Celkové tržby 825 883851 374650 880691 8890,0000
Celkový dlh 1 682 7821 840 3611 951 1581 845 4691 840 900
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 487 627766 531887 057985 1071 204 067
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 61018 0607 72214 84512 432
Čistý cash flow -5 45010 338-7 12312 55412 432
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 106 548105 233-9 70437 113-139 009
Čistý zisk 61 702269 340-49 661-8 662-189 264
Čistý zisk v minulom roku 269 340-49 661-8 662-145 845-223 648
Cudzie zdroje -1 878 569-1 816 867-1 547 527-1 597 188-157 353
Daň z príjmov 19 035-195 2112 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku -195 2112 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 19 035-195 2112 8802 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 179 056198 0910,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,785,648,5610,4729,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,464,286,439,324,38
Doba obratu aktív 1 5871 5951 9781 8181 209
Doba obratu pohľadávok 87,4491,848,5610,4729,97
Doba obratu zásob 626,18596,62768,25668,28878,27
Doba splácania záväzkov 50 00843 43540 12131 299538,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 522,02455,77594,04442,87371,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 2003 2013 6282 3660,0000
EBIT v minulom roku 105 233-9 70437 113-94 750-166 135
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 106 548105 233-9 70437 113-139 009
EBITDA 228 228207 687124 210160 75834 956
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 228 228207 687124 210160 75834 956
Efektívna daňová sadzba 0,2358-2,63-0,0616-0,49810,0000
Finančná páka 1,902,022,262,1612,70
Finančné účty 12 61018 0607 72214 84512 432
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5267-0,4958-0,4417-0,4639-0,0787
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52670,49580,44170,46390,0787
Hrubá marža 0,51680,46240,42120,43700,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 272 799207 015126 927163 18833 573
Krátkodobé pohľadávky 17 48912 95315 15419 82249 523
Krátkodobé záväzky 1 173 3351 047 3121 051 938838 732613 825
Krytie dlhovej služby 7,295,462,993,750,6956
Nákladové úroky 25 81131 10437 07742 89550 255
Nákladové úroky v minulom roku 31 10437 07742 89548 21557 513
Náklady na predaný tovar 393 585445 061372 175388 936415 720
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 5648 8019 5709 7817 181
Neobežný majetok 3 339 3863 417 6123 457 8143 388 3801 917 473
Obežný majetok 223 847243 49043 01952 57579 234
Obrat obežného majetku 3,663,4415,0213,157,61
Obrat zásob 0,58290,61180,47510,54620,4156
Odpisy 166 254101 782136 626126 070172 578
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 83 12750 89168 31363 035172 578
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 83 12750 89168 31363 0350,0000
Osobné náklady 270 115230 858202 473192 4430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 958672,00912,001 0791 383
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 48 5290,00003 6293 5090,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 75 07477 18595 13463 4080,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 227 956371 12286 965117 408-16 686
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63290,58640,73850,63660,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 49,8444,7328,6530,910,4506
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,581,711,351,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97811,180,80850,94921,09
Pohľadávky z obchodného styku 14 5299 82411 39417 6607 229
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 344,69-175,75217,26-127,23-12,66
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,14020,21410,25540,29050,6088
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47180,50230,55700,53610,9213
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89581,011,261,1611,70
Pridaná hodnota 426 813393 665274 170302 321187 317
Primárna platobná neschopnosť 5,177,868,353,590,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03280,1482-0,0321-0,0054-1,20
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,378,8615,7111,4852,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,378,8615,7111,4852,66
Služby 132 313140 327111 718106 817158 121
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 566 8513 664 1663 503 1853 442 6571 998 253
Spotreba materiálu… 252 708295 933255 177272 338250 418
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 500 237784 591894 779999 9521 216 499
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 820 398838 726646 345691 257603 037
Tržby z predaja tovaru 9 61614 11412 78414 86411 896
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 810 782824 612633 561676 393591 141
Účtovný cash flow -5 45010 338-7 12312 55412 432
Úročený dlh 500 237784 591894 779999 9521 216 499
Úrokové krytie 4,133,38-0,26170,8652-2,77
Vlastné imanie 1 878 5691 816 8671 547 5271 597 188157 353
Všetky záväzky 1 682 7821 840 3611 951 1581 845 4691 840 900
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 5006 9384 5000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 61 974105 905-12 41634 688-137 622
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 61 974105 905-12 41634 688-137 622
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 702269 340-49 661-8 662-189 264
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 269 340-49 661-8 662-145 845-223 648
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 80 73774 129-46 781-5 782-189 264
Zásoby 14 69214 38620 14317 90817 279
Záväzky 1 682 7821 840 3611 951 1581 845 4691 840 900
Záväzky z obchodného styku 75 07477 18595 13463 4080,0000
Zisk pred zdanením 80 73774 129-46 781-5 782-189 264
Zmena EBIT 1,01-10,84-0,2615-0,39170,8367