Terichem Tervakoski, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 56 540 65559 133 12466 721 81163 051 55662 909 268
Aktivácia 1 117 5721 263 8082 701 2692 658 4142 537 241
Bankové úvery 16 006 36620 856 91324 005 64320 369 5339 407 866
Bežná likvidita III. stupeň 1,061,121,211,211,39
Bežné bankové úvery 13 293 76114 111 15015 722 6678 949 0109 407 866
Časové rozlíšenie aktív 35 78839 393101 99384 401309 939
Časové rozlíšenie pasív 321 261454 029371 607411 548638 168
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,98091,391,261,481,60
Celkové tržby 43 648 67052 276 89470 830 86880 576 4380,0000
Celkový dlh 27 838 66234 113 82936 987 98737 351 14038 351 143
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 15 957 62918 709 23123 971 71520 124 9639 180 890
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48 7372 147 68233 928244 570226 976
Čistý cash flow -2 098 9452 113 754-210 64262 083226 976
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 703 8744 067 2884 832 8654 664 2482 307 119
Čistý zisk -325 9833 033 1073 871 3663 329 9321 604 101
Čistý zisk v minulom roku 3 033 1073 871 3663 329 9321 743 2321 406 533
Cudzie zdroje -28 380 732-24 565 266-29 362 217-25 288 868-23 919 957
Daň z príjmov 801 608738 447620 172843 0490,0000
Daň z príjmov v minulom roku 738 447620 172843 049591 8760,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 801 608738 447620 172843 0490,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 712 6056 745 7638 282 97611 420 5230,0000
Dlhodobý dlh 2 712 6056 745 7638 282 97611 420 5233 800 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 132,52133,74113,5480,7668,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 125,69103,0489,9274,1461,29
Doba obratu aktív 485,65488,73374,10306,33396,31
Doba obratu pohľadávok 132,52133,74113,5480,7668,79
Doba obratu zásob 293,25223,33223,77161,52297,21
Doba splácania záväzkov 325,01257,46201,73203,6842,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,3764,1954,3366,8836,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 209,86156,96122,04100,440,0000
EBIT v minulom roku 4 067 2884 832 8654 664 2483 023 3561 896 269
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 703 8744 067 2884 832 8654 664 2482 307 119
EBITDA 10 678 50910 881 9959 584 4479 945 0498 251 846
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 678 50910 881 9959 584 4479 945 0498 251 846
Efektívna daňová sadzba 1,690,19580,13810,20200,0000
Finančná páka 1,992,412,272,492,63
Finančné účty 48 7372 147 68233 928244 570226 976
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5020-0,4154-0,4401-0,4011-0,3802
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50200,41540,44010,40110,3802
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 660 97324 957 86210 835 9139 933 4238 232 829
Krátkodobé pohľadávky 15 428 00216 181 84920 250 99616 622 22310 918 954
Krátkodobé záväzky 6 795 3297 766 9199 690 04613 765 5585 853 553
Krytie dlhovej služby 22,4216,4417,8912,456,67
Materiál 2 592 9782 786 7705 501 0025 132 8714 927 473
Nákladové úroky 228 249295 734341 327491 267703 018
Nákladové úroky v minulom roku 295 734341 327491 267688 248489 736
Náklady na predaný tovar 29 213 24231 756 68451 958 86160 595 90246 641 860
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 631 36911 011 23517 532 95924 667 82713 116 997
Neobežný majetok 34 896 89834 026 86535 586 16735 184 03040 772 465
Obežný majetok 21 607 96925 066 86631 033 65127 783 12521 826 864
Obrat aktív 0,75160,74680,97571,190,9210
Obrat neobežného majetku 1,221,301,832,141,42
Obrat obežného majetku 1,971,762,102,702,65
Obrat zásob 1,241,631,632,261,23
Odpisy 6 667 0987 225 3646 152 2325 282 5182 230 876
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 333 5493 612 6823 076 1162 641 2592 230 876
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 333 5493 612 6823 076 1162 641 2590,0000
Osobné náklady 6 049 5145 097 4906 546 4816 256 0990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 18 77727 09152 20762 83482 034
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 2414 05244 72144 80863 017
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 244 3103 207 2134 965 3655 841 0760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 341 11510 258 47110 023 5988 612 4503 834 977
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,741,130,74940,58910,2252
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,202,432,012,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,011,031,265,06
Pohľadávky z obchodného styku 14 633 27512 466 54116 037 89915 260 5239 729 329
Pohotová likvidita II. stupeň 0,76000,82250,79070,73300,7205
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,52-11,62139,39-407,34-105,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -9,207,15-0,61710,12640,3229
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49240,57690,55440,59240,6096
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,98091,391,261,481,60
Pridaná hodnota 13 280 04712 405 57413 139 97514 532 29411 297 377
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,613,133,863,764,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,613,133,863,764,65
Služby 2 986 4022 606 5603 632 4333 945 8163 330 109
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 56 540 65559 133 12466 721 81163 051 55662 909 268
Spotreba materiálu… 19 464 91418 959 38632 481 24435 038 38733 721 960
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 006 36620 856 91324 005 64320 369 5339 407 866
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 42 494 00151 211 71165 740 31275 131 39657 939 237
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000012 0000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 049 453629 4763 2000,0000
Tržby z predaja tovaru 8 067 32711 381 03418 181 58625 754 92014 733 456
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 426 67432 781 22446 917 25049 373 27643 205 781
Účtovný cash flow -2 098 9452 113 754-210 64262 083226 976
Úročený dlh 16 006 36620 856 91324 005 64320 369 5339 407 866
Úrokové krytie 3,0813,7514,169,493,28
Vlastné imanie 28 380 73224 565 26629 362 21725 288 86823 919 957
Všetky záväzky 27 838 66234 113 82936 987 98737 351 14038 351 143
Výnosy budúcich období dlhodobé 123 976189 92281 128194 398420 940
Výnosy budúcich období krátkodobé 123 976176 089113 271113 271113 271
Výsledok hospodárenia 4 011 4113 656 6313 432 2154 663 8072 736 559
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 011 4113 656 6313 432 2154 663 8072 736 559
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -325 9833 033 1073 871 3663 329 9321 604 101
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 033 1073 871 3663 329 9321 743 2321 406 533
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 475 6253 771 5544 491 5384 172 9812 012 399
Zásoby 6 131 2306 737 33510 748 72710 916 33210 680 934
Záväzky 27 838 66234 113 82936 987 98737 351 14038 351 143
Záväzky z obchodného styku 4 387 7094 735 1235 862 4706 788 2440,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 1 409 058411 949445 370525 7030,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 734 3411 115 961451 735421 4650,0000
Zisk pred zdanením 475 6253 771 5544 491 5384 172 9812 012 399
Zmena EBIT 0,17310,84161,041,541,22
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -248 129-443 311-1 013 494397 714989 965
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -248 129-443 311-1 013 494397 714989 965
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00007 049 453629 4761 9243 284 411
Účtovné závierky