DAPECOM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 397 433319 393231 958255 146168 863
Aktivácia 3 2322 0982 3935 29139 308
Bežná likvidita III. stupeň 3,884,270,96650,64130,6007
Časové rozlíšenie aktív 440,00521,00873,00633,00463,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0172-0,0075-0,02910,0455-0,9428
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,94941,011,104,2729,78
Celkové tržby 739 099632 172589 564500 4080,0000
Celkový dlh 193 563160 818121 492206 745163 377
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 031-4 530-3 336-122,00-5 172
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0314 5303 336122,005 172
Čistý cash flow -3 4991 1943 214-2 2015 172
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 58 07161 21979 94624 4801 506
Čistý zisk 45 29648 11262 06618 199890,00
Čistý zisk v minulom roku 48 11262 06618 19911 471187,00
Cudzie zdroje -203 870-158 575-110 466-48 401-5 486
Daň z príjmov 12 32213 04017 4485 2590,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 04017 4485 2593 2560,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 32213 04017 4485 2590,0000
Dlhodobé pohľadávky 367,00139,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,0850,4335,6843,3742,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,7248,3535,5943,3142,92
Doba obratu aktív 199,31184,05145,94188,40129,53
Doba obratu pohľadávok 47,2650,5135,6843,3742,93
Doba obratu zásob 93,20104,5167,4188,1532,34
Doba splácania záväzkov 51,8052,73147,52255,69120,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 22,9423,3575,23148,13117,22
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000082,53179,690,0000
EBIT v minulom roku 61 21979 94624 48015 7181 167
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 58 07161 21979 94624 4801 506
EBITDA 89 71092 018123 48468 72519 058
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 89 71092 018123 48468 72519 058
Finančná páka 1,952,012,105,2730,78
Finančné účty 1 0314 5303 336122,005 172
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5130-0,4965-0,4762-0,1897-0,0325
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51300,49650,47620,18970,0325
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 87 56791 706121 29166 70117 056
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11510,12690,51550,78630,9049
Krátkodobé pohľadávky 93 87587 51556 71358 73955 970
Krátkodobé záväzky 45 74940 515119 575200 609152 811
Krytie dlhovej služby 198,041 373285,8467,2530,94
Materiál 14 97320 4248 9587 9317 745
Nákladové úroky 453,0067,00432,001 022616,00
Nákladové úroky v minulom roku 67,00432,001 022991,00980,00
Náklady na predaný tovar 557 967479 378417 248403 300421 980
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 322 351280 440295 860286 372340 823
Neobežný majetok 219 414146 392116 392126 48877 062
Obežný majetok 177 579172 480114 693128 02591 338
Obrat aktív 1,831,982,501,942,82
Obrat neobežného majetku 3,324,334,983,916,17
Obrat obežného majetku 4,103,675,063,865,21
Obrat zásob 3,923,495,414,1411,29
Odpisy 29 49630 81441 34642 22215 272
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 74815 40720 67321 11115 272
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 74815 40720 67321 1110,0000
Osobné náklady 94 68677 10159 23943 6170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1432 0592 1932 0242 010
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 7470,00000,00008,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000066 896140 9790,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 74 79278 926103 41260 42116 162
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,22220,30340,56190,37600,1622
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,16510,21950,71140,44890,0938
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55740,50060,36370,47920,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,52700,54920,55050,31780,1167
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,792,002,752,090,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,371,431,621,063,53
Pohľadávky z obchodného styku 93 15883 90156 56758 66055 956
Pohotová likvidita II. stupeň 2,082,280,50950,29660,4031
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 58,27-132,81-34,3721,99-1,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -7,7217,827,44-2,158,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48700,50350,52380,81030,9675
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,94941,011,104,2729,78
Pridaná hodnota 169 865154 027162 87891 01953 851
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00001,182,400,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,22220,30340,56190,37600,1622
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,161,750,98393,018,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,161,750,98393,018,57
Služby 119 53597 42961 31758 60270 926
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 397 433319 393231 958255 146168 863
Spotreba materiálu… 125 52299 18969 30863 80749 539
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 727 832633 405580 126494 319475 831
Tržby z predaja tovaru 435 919414 714430 822427 554473 710
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 291 913218 691149 30466 7652 121
Účtovný cash flow -3 4991 1943 214-2 2015 172
Úrokové krytie 128,19913,72185,0623,952,44
Vlastné imanie 203 870158 575110 46648 4015 486
Všetky záväzky 193 563160 818121 492206 745163 377
Výsledok hospodárenia 60 21461 20482 13826 5033 786
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 60 21461 20482 13826 5033 786
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 45 29648 11262 06618 199890,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 48 11262 06618 19911 471187,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 57 61861 15279 51423 4581 229
Zásoby 82 30680 29654 64469 16430 196
Záväzky 193 563160 818121 492206 745163 377
Záväzky z obchodného styku 0,00000,000066 896140 9790,0000
Zisk pred zdanením 57 61861 15279 51423 4581 229
Zmena EBIT 0,94860,76583,271,561,29
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 6 209-4 4186 844190,000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6 209-4 4186 844190,000,0000