DOBRO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 50 02742 34140 59742 58045 611
Bankové úvery 0,00005 1496 9104 9619 918
Bežná likvidita III. stupeň 3,611,832,091,941,58
Bežné bankové úvery 0,00005 1496 9104 9619 918
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6591-0,0701-0,0988-0,3117-0,5877
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,520,06640,15740,41200,4854
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,57631,601,251,172,04
Celkové tržby 201 331152 537152 865148 455168 481
Celkový dlh 18 29026 07122 52322 93130 625
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 9184 0085 125-1 1641 110
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 9181 1411 7856 1258 808
Čistý cash flow 20 9181 1411 7856 1258 808
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 0563 248798,007 4006 998
Čistý zisk 17 9141 524-923,004 6634 706
Čistý zisk v minulom roku 1 524-923,004 6634 706-2 854
Cudzie zdroje -31 737-16 270-18 074-19 649-14 986
Daň z príjmov 4 003848,00960,001 6471 786
Daň z príjmov v minulom roku 848,00960,001 6471 7861 198
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 003848,00960,001 6471 786
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00009,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,5624,4218,679,6319,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,5621,5217,449,6018,43
Doba obratu aktív 95,56108,73105,47114,19103,63
Doba obratu pohľadávok 9,5624,4218,679,6319,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,2444,1329,4639,8641,22
EBIT v minulom roku 3 248798,007 4006 998-460,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 0563 248798,007 4006 998
EBITDA 21 7481 011580,006 3107 586
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 7481 011580,006 3107 586
Efektívna daňová sadzba 0,18260,357525,950,26100,2751
Finančná páka 1,582,602,252,173,04
Finančné účty 20 9181 1411 7856 1258 808
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6344-0,3843-0,4452-0,4615-0,3286
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63440,38430,44520,46150,3286
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 41 90021 27824 85930 51822 322
Krátkodobé pohľadávky 5 0049 5107 1853 5908 361
Krátkodobé záväzky 13 73717 18511 34114 86518 145
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 05110 5464 8468 29511 172
Krytie dlhovej služby 156,461,150,76225,7914,99
Nákladové úroky 139,00876,00761,001 090506,00
Nákladové úroky v minulom roku 876,00761,001 090506,001 196
Náklady na predaný tovar 95 47672 96070 71369 19596 647
Neobežný majetok 414,001 4152 4154 0411 250
Obežný majetok 49 61340 92638 18238 53944 361
Obrat aktív 3,823,363,463,203,52
Obrat neobežného majetku 461,57100,4558,1833,68128,52
Obrat obežného majetku 3,853,473,683,533,62
Odpisy 1 0011 0011 6251 209625,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 0011 0011 6251 209625,00
Osobné náklady 71 11465 85866 82258 34254 885
Ostatné náklady na finančnú činnosť 330,00325,00343,00380,00586,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 9152 525702,005 8725 331
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,56450,0712-0,03690,18950,1890
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,60780,12910,02730,26700,2548
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74380,95210,95750,87190,8575
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,341,051,041,151,17
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,331,031,021,121,15
Pohľadávky z obchodného styku 5 0048 3816 7143 5818 110
Pohotová likvidita II. stupeň 1,890,47690,49150,49000,6118
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,52-14,26-10,13-3,21-1,70
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 150,491,302,355,6217,41
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,36560,61570,55480,53850,6714
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,57631,601,251,172,04
Pridaná hodnota 95 61469 17469 78766 91364 008
Primárna platobná neschopnosť 0,60971,260,72182,321,38
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,56450,0937-0,05110,23730,3140
Rýchla likvidita I. stupeň 1,520,05110,09780,30890,3139
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,841025,7938,833,634,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,841025,7938,833,634,04
Služby 22 20819 10816 87118 91121 912
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 50 02742 34140 59742 58045 611
Spotreba materiálu… 73 26853 85253 84250 28474 735
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00005 1496 9104 9619 918
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 201 331152 430152 811148 402168 316
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 24110 29612 31112 2947 661
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 191 090142 134140 500136 108160 655
Účtovný cash flow 20 9181 1411 7856 1258 808
Úročený dlh 0,00005 1496 9104 9619 918
Úrokové krytie 158,683,711,056,7913,83
Vlastné imanie 31 73716 27018 07419 64914 986
Všetky záväzky 18 29026 07122 52322 93130 625
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,56450,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 22 3903 5731 1457 7817 584
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 3903 5731 1457 7817 584
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 9141 524-923,004 6634 706
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 524-923,004 6634 706-2 854
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 9172 37237,006 3106 492
Zásoby 23 69130 27529 21228 82427 183
Záväzky 18 29026 07122 52322 93130 625
Záväzky z obchodného styku 3 05110 5464 8468 29511 172
Zisk pred zdanením 21 9172 37237,006 3106 492
Zmena EBIT 6,794,070,10781,06-15,21
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 5986 73310 1219 6147 038