PACTOR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 83 28973 02758 72645 06951 923
Bežná likvidita III. stupeň 13,636,394,103,383,87
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8156-0,8032-0,8994-0,7649-0,7781
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,655,893,772,963,47
Celkové tržby 58 29466 64258 36853 06645 385
Celkový dlh 5 0438 75911 3189 2639 506
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -63 817-51 619-42 637-27 387-33 004
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 63 81751 61942 63727 38733 004
Čistý cash flow 63 81751 61942 63727 38733 004
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 93121 74415 0137 660-162,00
Čistý zisk 13 97716 91611 6025 983-1 123
Čistý zisk v minulom roku 16 91611 6025 983-1 1232 491
Cudzie zdroje -78 246-64 268-47 408-35 806-42 417
Daň z príjmov 3 9544 8283 4111 677961,00
Daň z príjmov v minulom roku 4 8283 4111 677961,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 9544 8283 4111 677961,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,7824,3824,0527,5330,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,6023,1924,0524,7722,20
Doba obratu aktív 521,54407,61376,98315,24417,58
Doba obratu pohľadávok 30,7824,3824,0527,5330,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,5848,8972,6564,7976,45
EBIT v minulom roku 21 74415 0137 660-162,003 640
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 93121 74415 0137 660-162,00
EBITDA 20 55123 66316 5519 1964 558
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 55123 66316 5519 1964 558
Efektívna daňová sadzba 0,22050,22200,22720,2189-5,93
Finančná páka 1,061,141,241,261,22
Finančné účty 63 81751 61942 63727 38733 004
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9395-0,8801-0,8073-0,7945-0,8169
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93950,88010,80730,79450,8169
Hrubá marža 0,80370,74790,70720,63720,6921
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 41523 50816 4179 0614 424
Krátkodobé pohľadávky 4 9154 3673 7463 9363 769
Krátkodobé záväzky 5 0438 75911 3189 2639 506
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 2634 8955 8155 6265 959
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000188,00
Náklady na predaný tovar 11 43815 55215 57918 37213 972
Neobežný majetok 14 55717 04112 34313 74615 150
Obežný majetok 68 73255 98646 38331 32336 773
Obrat aktív 0,69990,89550,96821,160,8741
Obrat neobežného majetku 4,003,844,613,803,00
Obrat obežného majetku 0,84811,171,231,671,23
Odpisy 2 4841 7641 4041 4044 590
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 4841 7641 4041 4044 590
Osobné náklady 22 22522 94021 24821 61623 201
Ostatné náklady na finančnú činnosť 136,00155,00134,00135,00134,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 46118 68013 0067 3873 467
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,76620,70680,72600,60770,6356
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,47440,46030,51470,63930,7386
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,090,77460,73050,51610,7272
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,112,171,941,561,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,902,021,821,471,13
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,090,78940,74990,52480,7272
Pohľadávky z obchodného styku 3 9284 1553 7463 5422 761
Pohotová likvidita II. stupeň 13,636,394,103,383,87
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,23-1,25-1,11-1,31-1,29
Pridaná hodnota 46 85249 84141 28033 81131 413
Primárna platobná neschopnosť 0,83071,181,551,592,16
Rýchla likvidita I. stupeň 12,655,893,772,963,47
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,24540,37020,68381,012,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,24540,37020,68381,012,09
Služby 4 3107 5846 71810 1476 121
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 83 28973 02758 72645 06951 923
Spotreba materiálu… 7 1287 9688 8618 2257 851
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 58 29065 39356 85952 18345 385
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 58 29065 39356 85952 18345 385
Účtovný cash flow 63 81751 61942 63727 38733 004
Vlastné imanie 78 24664 26847 40835 80642 417
Všetky záväzky 5 0438 75911 3189 2639 506
Výsledok hospodárenia 18 06721 89915 1477 792-32,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 06721 89915 1477 792-32,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 97716 91611 6025 983-1 123
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 91611 6025 983-1 1232 491
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 93121 74415 0137 660-162,00
Záväzky 5 0438 75911 3189 2639 506
Záväzky z obchodného styku 3 2634 8955 8155 6265 959
Zisk pred zdanením 17 93121 74415 0137 660-162,00
Zmena EBIT 0,82461,451,96-47,28-0,0445
Účtovné závierky