PACTOR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 73 02758 72645 06951 92362 537
Bežná likvidita III. stupeň 6,394,103,383,871,76
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000604,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8032-0,8994-0,7649-0,7781-0,7413
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,893,772,963,471,42
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,13630,23870,25870,22410,5234
Celkové tržby 66 64258 36853 06645 3850,0000
Celkový dlh 8 75911 3189 2639 50621 487
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -51 619-42 637-27 387-33 004-30 431
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 61942 63727 38733 00430 431
Čistý cash flow 51 61942 63727 38733 00430 431
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 74415 0137 660-162,006 764
Čistý zisk 16 91611 6025 983-1 1235 434
Čistý zisk v minulom roku 11 6025 983-1 1232 49111 701
Cudzie zdroje -64 268-47 408-35 806-42 417-41 050
Daň z príjmov 4 8283 4111 677961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 4111 677961,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 8283 4111 677961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,3824,0527,5330,3134,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,1924,0524,7722,2025,71
Doba obratu aktív 407,61376,98315,24417,58310,28
Doba obratu pohľadávok 24,3824,0527,5330,3134,01
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000233,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,8972,6564,7976,45106,61
EBIT v minulom roku 15 0137 660-162,003 64011 701
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 74415 0137 660-162,006 764
EBITDA 23 66316 5519 1964 55813 570
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 66316 5519 1964 55813 570
Efektívna daňová sadzba 0,22200,22720,2189-5,930,0000
Finančná páka 1,141,241,261,221,52
Finančné účty 51 61942 63727 38733 00430 431
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8801-0,8073-0,7945-0,8169-0,6564
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88010,80730,79450,81690,6564
Hrubá marža 0,74790,70720,63720,69210,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 50816 4179 0614 42413 411
Krátkodobé pohľadávky 4 3673 7463 9363 7696 854
Krátkodobé záväzky 8 75911 3189 2639 50621 487
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 4 8955 8155 6265 9590,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000010,20
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001 330
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000188,000,0000
Náklady na predaný tovar 15 55215 57918 37213 97233 568
Neobežný majetok 17 04112 34313 74615 15024 648
Obežný majetok 55 98646 38331 32336 77337 285
Obrat aktív 0,89550,96821,160,87411,18
Obrat neobežného majetku 3,844,613,803,002,98
Obrat obežného majetku 1,171,231,671,231,97
Odpisy 1 7641 4041 4044 5904 908
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 7641 4041 4044 5904 908
Osobné náklady 22 94021 24821 61623 2010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 155,00134,00135,00134,00159,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 68013 0067 3873 46710 342
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,70680,72600,60770,63560,4866
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46030,51470,63930,73860,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,77460,73050,51610,72720,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,19
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,171,941,561,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,021,821,471,138,15
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,78940,74990,52480,72720,4137
Pohľadávky z obchodného styku 4 1553 7463 5422 7615 182
Pohotová likvidita II. stupeň 6,394,103,383,871,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,25-1,11-1,31-1,29-1,35
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000022,88
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,13630,23870,25870,22410,5234
Pridaná hodnota 49 84141 28033 81131 41339 997
Primárna platobná neschopnosť 1,181,551,592,160,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 5,893,772,963,471,42
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,37020,68381,012,091,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,37020,68381,012,091,58
Služby 7 5846 71810 1476 12115 205
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73 02758 72645 06951 92362 537
Spotreba materiálu… 7 9688 8618 2257 85118 363
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 65 39356 85952 18345 38573 565
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 65 39356 85952 18345 38573 565
Účtovný cash flow 51 61942 63727 38733 00430 431
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00005,09
Vlastné imanie 64 26847 40835 80642 41741 050
Všetky záväzky 8 75911 3189 2639 50621 487
Výsledok hospodárenia 21 89915 1477 792-32,008 662
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 89915 1477 792-32,008 662
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 91611 6025 983-1 1235 434
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 6025 983-1 1232 49111 701
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 74415 0137 660-162,007 177
Záväzky 8 75911 3189 2639 50621 487
Záväzky z obchodného styku 4 8955 8155 6265 9590,0000
Zisk pred zdanením 21 74415 0137 660-162,007 177
Zmena EBIT 1,451,96-47,28-0,04450,5781