VSK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 724 688824 3481 323 8841 128 2811 131 177
Aktivácia 47 8410,00000,00000,000091,00
Bankové úvery 62 728133 323199 23851 45950 590
Bežná likvidita III. stupeň 6,672,591,992,352,69
Bežné bankové úvery 29 728100 323199 23851 45950 590
Časové rozlíšenie aktív 263,00508,002 3164 3271 746
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,19-2,690,5238-0,74621,56
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,21240,30420,54460,43280,6070
Celkové tržby 617 334424 618774 3221 018 4600,0000
Celkový dlh 126 979192 279466 800340 821427 262
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -121 75242 45819 524-70 058-183 795
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0557-0,5299-0,08420,05380,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 184 48090 865179 714121 517234 385
Čistý cash flow 93 615-88 84958 197-151 724234 385
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -24 028-215 520-61 20075 91822 233
Čistý zisk -34 359-225 015-65 23154 82516 020
Čistý zisk v minulom roku -225 015-65 23154 82528 90458 244
Cudzie zdroje -597 709-632 069-857 084-787 460-703 915
Daň z príjmov 6 8582 726-3 20915 8500,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 726-3 20915 8508 4090,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 8582 726-3 20915 8500,0000
Dlhodobé bankové úvery 33 00033 0000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00006 8588 6242 5350,0000
Dlhodobý dlh 33 00033 0000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 143,7767,2673,7033,1938,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 143,6964,6166,2732,8135,15
Doba obratu aktív 689,60979,12546,22514,90368,64
Doba obratu pohľadávok 143,7775,4177,2634,3538,57
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000152,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,9539,3045,8492,7948,94
EBIT v minulom roku -215 520-61 20075 91843 33264 037
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -24 028-215 520-61 20075 91822 233
EBITDA -131 423-99 69084 409136 76774 177
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -131 423-99 69084 409136 76774 177
Finančná páka 1,211,301,541,431,61
Finančné účty 184 48090 865179 714121 517234 385
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8248-0,7668-0,6474-0,6979-0,6223
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82480,76680,64740,69790,6223
Hrubá marža 0,19650,29360,66460,68860,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 511 919242 886103 685137 76667 849
Krátkodobé pohľadávky 151 08356 630178 62372 738118 357
Krátkodobé záväzky 29 36833 086111 095203 333150 180
Krytie dlhovej služby -37,84-14,7311,6626,0911,94
Materiál 18 68821 05723 82337 36687 864
Nákladové úroky 3 4736 7697 2405 2436 213
Nákladové úroky v minulom roku 6 7697 2405 2436 0195 793
Náklady na predaný tovar 262 281182 641370 04098 480440 644
Neobežný majetok 330 484472 170697 740527 408591 469
Obežný majetok 393 941351 670623 828596 546537 962
Obrat aktív 0,52930,37280,66820,70890,9901
Obrat neobežného majetku 1,160,65081,271,521,89
Obrat obežného majetku 0,97370,87381,421,342,08
Odpisy 47 832117 436118 25458 78640 341
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 91658 71859 12729 39340 341
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 91658 71859 12729 3930,0000
Osobné náklady 255 943258 993508 031574 1090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6405 6225 7245 0016 328
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 3236 00919 90030 8110,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 473-107 57953 023113 61156 361
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,112,080,98720,81860,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,89
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,47390,48131,011,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,39930,33120,82171,1116,84
Pohľadávky z obchodného styku 150 99954 401160 61171 897107 869
Pohotová likvidita II. stupeň 5,681,111,160,77941,77
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,387,11-14,735,19-3,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 26,96-13,138,04-28,9437,72
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,21240,30420,54460,43280,6070
Pridaná hodnota 121 291124 662514 610701 326679 367
Rýchla likvidita I. stupeň 3,120,68110,57910,47691,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,9662-1,935,532,495,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,9662-1,935,532,495,76
Služby 78 30130 31967 01677 44780 838
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 724 688824 3481 323 8841 128 2811 131 177
Spotreba materiálu… 95 25195 538173 678235 443279 534
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 62 728133 323199 23851 45950 590
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 706 063481 402897 900802 8061 120 011
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,0000750,000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 322 491174 09912 5003 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 383 572307 303884 650799 8061 120 011
Účtovný cash flow 93 615-88 84958 197-151 724234 385
Úročený dlh 62 728133 323199 23851 45950 590
Úrokové krytie -6,92-31,84-8,4514,483,58
Vlastné imanie 597 709632 069857 084787 460703 915
Všetky záväzky 126 979192 279466 800340 821427 262
Výsledok hospodárenia -22 374-209 879-21 34580 98133 836
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -22 374-209 879-21 34580 98133 836
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -34 359-225 015-65 23154 82516 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -225 015-65 23154 82528 90458 244
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -27 501-222 289-68 44070 67521 281
Zásoby 58 378197 317256 867399 756185 220
Záväzky 126 979192 279466 800340 821427 262
Záväzky z obchodného styku 9 3236 00919 90030 8110,0000
Zisk pred zdanením -27 501-222 289-68 44070 67521 281
Zmena EBIT 0,11153,52-0,80611,750,3472
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -136 570-56 784-129 346214 410-80 363
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -136 570-56 784-129 346214 410-80 363
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 165 610166 8520,00000,00000,0000
Účtovné závierky