PLYNMONT - KOMP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201920112010
Bankové úvery 3 5990,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00000,00000,0000
Celkový dlh 469 7760,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 5990,00000,0000
Čistý cash flow -1 5870,00000,0000
Cudzie zdroje 469 7760,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 3 5990,00000,0000
Dlhodobý dlh 3 5990,00000,0000
Krátkodobé záväzky 276 7860,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -296,020,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 5990,00000,0000
Účtovný cash flow -1 5870,00000,0000
Úročený dlh 3 5990,00000,0000
Vlastné imanie -469 7760,00000,0000
Všetky záväzky 469 7760,00000,0000
Záväzky 469 7760,00000,0000

Činnosti firmy
Zámočnícke práce
Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia bez ELI
maloobchod v rozsahu voľných živností
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu:- objekty bez nebezpečenstva..
Vodoinštalatérske práce
- obchodná činnosť - veľkoobchod a
obalov z dreva
- inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
- organizačné, ekonomické, účtovné, finančné poradenstvo
- organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych, zábavných a športových..
- organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov vrátane ich vecného..
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Pomocné stavebné práce
Montáž, údržba a oprava točivých strojov a kompresorov
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- kancelárske a administratívne služby vrátane služieb kopírovania a rozmnožovania
Oprava a montáž chemických zariadení
- správa nehnuteľností
- inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
- služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb
- výroba výrobkov, doplnkov a
Klampiarske práce
- služby súvisiace s rastlinnou výrobou
- faktoring a forfaiting
- prenájom nehnuteľností (vrátane bytov, odstavných plôch a garáží)
Kovoobrábačské práce
- spracovanie údajov
- prieskum a analýza trhu
- vedenie účtovníctva
Sprostredkovateľská činnosť
- konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem výrobkov..
Montáž, opravy, a revízie zariadení na znižovanie tlaku plynu,rozvod plynu,..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: - iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod..
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien: - pozemné stavby:..
- podnikateľské poradenstvo v registrovanom predmete podnikania
- služby v rámci lesníctva a ťažby dreva - pestovanie..
- prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky,..
- poradenstvo v rozsahu voľných živností
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých..
- výskum, vývoj a poradenstvo v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia