Ludus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 171 701174 596166 594174 400206 555
Bežná likvidita III. stupeň 2,021,721,761,432,17
Časové rozlíšenie aktív 1 2981 1591 1871 0521 535
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,90271,241,101,560,8331
Celkové tržby 542 255470 749465 340478 0580,0000
Celkový dlh 81 46096 53587 299106 19593 877
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 647-16 226-18 887-12 779-37 348
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 64716 22618 88712 77937 348
Čistý cash flow 6 421-2 6616 108-32 31537 348
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 28 08315 68620 257-4 162-1 332
Čistý zisk 22 18012 85318 391-5 360-1 881
Čistý zisk v minulom roku 12 85318 391-5 3601 57310 795
Cudzie zdroje -90 241-78 061-79 295-68 205-112 678
Daň z príjmov 5 9032 8331 866960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8331 866960,002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 9032 8331 866960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,2456,6852,1259,6951,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,2455,3752,1259,6849,03
Doba obratu aktív 116,56136,24131,62133,82149,37
Doba obratu pohľadávok 49,2456,6852,1259,6951,42
Doba obratu zásob 54,8369,0361,3254,5350,13
Doba splácania záväzkov 66,2489,0381,3897,5763,75
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,7974,1067,3780,8255,18
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 59,3585,1476,3992,340,0000
EBIT v minulom roku 15 68620 257-4 1625 55510 795
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 28 08315 68620 257-4 162-1 332
EBITDA 32 79424 79535 41510 3898 859
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 79424 79535 41510 3898 859
Finančná páka 1,902,242,102,561,83
Finančné účty 22 64716 22618 88712 77937 348
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5256-0,4471-0,4760-0,3911-0,5455
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52560,44710,47600,39110,5455
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 65127 99935 72112 4968 455
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47010,54390,51180,60400,3694
Krátkodobé pohľadávky 72 53872 63465 97477 79171 112
Krátkodobé záväzky 80 71894 96185 268105 33576 307
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000043,6516,14
Materiál 2 4262 0182 0611 7212 023
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000238,00549,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000238,001 1020,0000
Náklady na predaný tovar 478 036420 825408 090414 708435 151
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 444 808389 299382 432394 051406 148
Neobežný majetok 8 40110 95616 29323 90640 774
Obežný majetok 162 002162 481149 114149 442164 246
Obrat aktív 3,132,682,772,732,44
Obrat neobežného majetku 64,0042,6928,3619,9012,38
Obrat obežného majetku 3,322,883,103,183,07
Obrat zásob 6,665,295,956,697,28
Odpisy 5 11010 67415 22615 3749 853
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 5555 3377 6137 6879 853
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 5555 3377 6137 6870,0000
Osobné náklady 28 37024 13423 07454 7430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 59,0076,0086,00179,00404,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 72 32290 81380 03699 6880,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 27 29023 52733 61710 0147 972
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,47560,51420,42800,89760,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,101,942,341,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,781,351,410,86987,06
Pohľadávky z obchodného styku 72 53870 95365 97477 78067 795
Pohotová likvidita II. stupeň 1,200,94801,010,86981,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,0529,34-12,982,11-3,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-135,7868,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47440,55290,52400,60890,4545
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,90271,241,101,560,8331
Pridaná hodnota 59 65746 93153 91260 98669 583
Primárna platobná neschopnosť 0,99701,281,211,280,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,483,892,4710,2210,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,483,892,4710,2210,60
Služby 22 19219 57912 9137 03713 506
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 171 701174 596166 594174 400206 555
Spotreba materiálu… 13 07413 30415 89214 84717 244
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 538 151469 396462 198476 837504 734
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 458,001 640196,001 1430,0000
Tržby z predaja tovaru 533 900465 092457 161473 044501 794
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 7932 6644 8412 6502 940
Účtovný cash flow 6 421-2 6616 108-32 31537 348
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-17,49-2,43
Vlastné imanie 90 24178 06179 29568 205112 678
Všetky záväzky 81 46096 53587 299106 19593 877
Výsledok hospodárenia 28 14215 76120 385-3 842-994,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28 14215 76120 385-3 842-994,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 18012 85318 391-5 360-1 881
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 85318 391-5 3601 57310 795
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 28 08315 68620 257-4 400-1 880
Zásoby 66 81773 62164 25358 87255 786
Záväzky 81 46096 53587 299106 19593 877
Záväzky z obchodného styku 72 32290 81380 03699 6880,0000
Zisk pred zdanením 28 08315 68620 257-4 400-1 880
Zmena EBIT 1,790,7744-4,87-0,7492-0,1234
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 2 0381 3573 1471 2271 747
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 2 0381 3573 1471 2271 747