KANTO METAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 700 292597 679526 195651 416800 753
Bežná likvidita III. stupeň 0,53610,24660,14630,33680,3897
Časové rozlíšenie aktív 1 9825 5903 8072 8274 235
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00006,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -37,54-4,64-5,53-3,26-0,4884
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 105,1236,09-22,7226,053,72
Celkové tržby 227 393227 198130 890259 0190,0000
Celkový dlh 693 693581 564550 426627 330631 269
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -365 280-117 556-42 751-176 859-82 772
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 365 280117 55642 751176 85982 772
Čistý cash flow 247 72474 805-134 10878 40782 772
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 51641 306-47 356-6 16333 675
Čistý zisk -9 51640 346-48 317-7 12733 675
Čistý zisk v minulom roku 40 346-48 317-7 127-138 26442 859
Cudzie zdroje -6 599-16 11524 231-24 086-169 478
Daň z príjmov 0,0000960,00962,00964,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00962,00964,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00962,00964,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,3942,4389,4835,9740,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000039,4182,2426,6135,48
Doba obratu aktív 3 7561 2611 4681 052206,31
Doba obratu pohľadávok 22,3942,4389,4835,9740,92
Doba obratu zásob 0,00000,000026,4430,680,0000
Doba splácania záväzkov 9 20314 0968 7422 110177,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 7161 2261 5311 012162,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9 12412 4928 6152 1010,0000
EBIT v minulom roku 41 306-47 356-6 163-137 30342 859
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 51641 306-47 356-6 16333 675
EBITDA 29 218181 353138 830111 07297 947
EBITDA marža 0,12850,79821,060,42880,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 218181 353138 830111 07297 947
Finančná páka 106,1237,09-21,7227,054,72
Finančné účty 365 280117 55642 751176 85982 772
Hrubá marža 0,00540,54330,64090,21070,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 332 863280 358132 822162 91192 830
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,98940,97181,040,96220,7879
Krátkodobé pohľadávky 4 17520 10932 07622 277158 840
Krátkodobé záväzky 692 849580 811548 941626 800630 885
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-138 8300,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000-1,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 66 84149 53646 950171 4921 300 206
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 47915 03922 919108 425759 004
Neobežný majetok 328 855454 424445 901440 339554 906
Obežný majetok 369 455137 66576 487208 250241 612
Obrat aktív 0,09720,28940,24870,34701,77
Obrat neobežného majetku 0,20700,38070,29340,51342,55
Obrat obežného majetku 0,18421,261,711,095,86
Obrat zásob 0,00000,000013,8111,900,0000
Odpisy 99 480165 572180 784143 49247 989
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 74082 78690 39271 74647 989
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 74082 78690 39271 7460,0000
Osobné náklady 22 83721 93534 01119 8970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 6879 3296 0085 1615 117
Ostatné záväzky z obchodného styku 686 864514 693540 942624 0950,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 89 964205 918132 467136 36581 664
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,442,501,99-0,29590,1987
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,282,452,08-0,25040,1982
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52160,19670,08120,27150,1034
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 18,750,17770,40540,36460,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,090,3293-1,020,30270,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,04438,213,660,50330,0896
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,05335,632,472,740,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,01000,65830,39060,33402,43
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,640,4324-1,020,34680,0584
Pohľadávky z obchodného styku 0,000018 67729 48016 480137 703
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53610,24660,14320,32220,3897
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0266-0,2154-0,1807-0,3072-2,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000134 1080,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99060,97301,050,96300,7883
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 105,1236,09-22,7226,053,72
Pridaná hodnota 1 218123 44583 89054 570116 494
Primárna platobná neschopnosť 0,000027,5618,3537,870,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,442,501,99-0,29590,1987
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52720,20240,07790,28220,1312
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 23,743,213,965,656,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 23,743,213,965,656,45
Služby 29 2738 6459 84049 780527 614
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 700 292597 679526 195651 416800 753
Spotreba materiálu… 10 08925 85214 19113 28713 588
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 224 725227 148130 840254 5621 416 700
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 156 66654 1670,000028 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 66 42434 95054 320132 0261 237 170
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 635138 03176 52094 036179 530
Účtovný cash flow 247 72474 805-134 10878 40782 772
Úrokové krytie 0,00000,000047 3560,00000,0000
Vlastné imanie 6 59916 115-24 23124 086169 478
Všetky záväzky 693 693581 564550 426627 330631 269
Výsledok hospodárenia 1 03651 340-41 954-3 92049 958
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 03651 340-41 954-3 92049 958
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 51640 346-48 317-7 12733 675
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40 346-48 317-7 127-138 26442 859
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 51641 306-47 355-6 16344 795
Zásoby 0,00000,00001 6609 1140,0000
Záväzky 693 693581 564550 426627 330631 269
Záväzky z obchodného styku 686 864514 693540 942624 0950,0000
Zisk pred zdanením -9 51641 306-47 355-6 16344 795
Zmena EBIT -0,2304-0,87227,680,04490,7857
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 85 36818 6080,00000,00000,0000