KANTO METAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 400 501700 292597 679526 195651 416
Bežná likvidita III. stupeň 0,16020,53610,24660,14630,3368
Časové rozlíšenie aktív 1 0241 9825 5903 8072 827
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 13,81-37,54-4,64-5,53-3,26
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,82550,35750,1288-0,24430,1251
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,77105,1236,09-22,7226,05
Celkové tržby 149 041227 393227 198130 890259 019
Celkový dlh 377 960693 693581 564550 426627 330
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -54 068-365 280-117 556-42 751-176 859
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 54 068365 280117 55642 751176 859
Čistý cash flow -311 212247 72474 805-134 10878 407
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 942-9 51641 306-47 356-6 163
Čistý zisk 15 942-9 51640 346-48 317-7 127
Čistý zisk v minulom roku -9 51640 346-48 317-7 127-138 264
Cudzie zdroje -22 541-6 599-16 11524 231-24 086
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00962,00964,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00962,00964,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00962,00964,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,6522,3942,4389,4835,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000039,4182,2426,61
Doba obratu aktív 2 9083 7561 2611 4681 052
Doba obratu pohľadávok 38,6522,3942,4389,4835,97
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000026,4430,68
Doba splácania záväzkov 6 2879 20314 0968 7422 110
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 7383 7161 2261 5311 012
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 2409 12412 4928 6152 101
EBIT v minulom roku -9 51641 306-47 356-6 163-137 303
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 942-9 51641 306-47 356-6 163
EBITDA 82 71129 218181 353138 830111 072
EBITDA marža 0,55500,12850,79821,060,4288
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 82 71129 218181 353138 830111 072
Finančná páka 17,77106,1237,09-21,7227,05
Finančné účty 54 068365 280117 55642 751176 859
Hrubá marža -0,14360,00540,54330,64090,2107
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 77 625332 863280 358132 822162 911
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,94140,98940,97181,040,9622
Krátkodobé pohľadávky 5 3234 17520 10932 07622 277
Krátkodobé záväzky 377 020692 849580 811548 941626 800
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-138 8300,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000-1,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000-1,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 71 67366 84149 53646 950171 492
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21 89027 47915 03922 919108 425
Neobežný majetok 340 086328 855454 424445 901440 339
Obežný majetok 59 391369 455137 66576 487208 250
Obrat neobežného majetku 0,14780,20700,38070,29340,5134
Obrat obežného majetku 0,84640,18421,261,711,09
Obrat zásob 0,00000,00000,000013,8111,90
Odpisy 61 69699 480165 572180 784143 492
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 30 84849 74082 78690 39271 746
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 84849 74082 78690 39271 746
Osobné náklady 23 78422 83721 93534 01119 897
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 0869 6879 3296 0085 161
Ostatné záväzky z obchodného styku 374 223686 864514 693540 942624 095
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 77 63889 964205 918132 467136 365
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,7072-1,442,501,99-0,2959
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6789-1,282,452,08-0,2504
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,13500,52160,19670,08120,2715
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,1118,750,17770,40540,3646
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -2,091,090,3293-1,020,3027
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,97780,04438,213,660,5033
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,90000,05335,632,472,74
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,25040,01000,65830,39060,3340
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -6,193,640,4324-1,020,3468
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000018 67729 48016 480
Pohotová likvidita II. stupeň 0,16020,53610,24660,14320,3222
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000134 1080,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94370,99060,97301,050,9630
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,77105,1236,09-22,7226,05
Pridaná hodnota -21 4051 218123 44583 89054 570
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,000027,5618,3537,87
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,7072-1,442,501,99-0,2959
Rýchla likvidita I. stupeň 0,14340,52720,20240,07790,2822
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,5723,743,213,965,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,5723,743,213,965,65
Služby 33 16529 2738 6459 84049 780
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 400 501700 292597 679526 195651 416
Spotreba materiálu… 16 61810 08925 85214 19113 287
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 268224 725227 148130 840254 562
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000156 66654 1670,000028 500
Tržby z predaja tovaru 48 46866 42434 95054 320132 026
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 8001 635138 03176 52094 036
Účtovný cash flow -311 212247 72474 805-134 10878 407
Úrokové krytie 0,00000,00000,000047 3560,0000
Vlastné imanie 22 5416 59916 115-24 23124 086
Všetky záväzky 377 960693 693581 564550 426627 330
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,70720,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 21 0151 03651 340-41 954-3 920
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 0151 03651 340-41 954-3 920
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 942-9 51640 346-48 317-7 127
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 51640 346-48 317-7 127-138 264
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 942-9 51641 306-47 355-6 163
Zásoby 0,00000,00000,00001 6609 114
Záväzky 377 960693 693581 564550 426627 330
Záväzky z obchodného styku 374 223686 864514 693540 942624 095
Zisk pred zdanením 15 942-9 51641 306-47 355-6 163
Zmena EBIT -1,68-0,2304-0,87227,680,0449
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000085 36818 6080,00000,0000