LÚČ, spol. s r.o. Prešov

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2015201420122010
Aktíva 344 025366 4820,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 23,8121,700,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000090,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9918-0,98270,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 23,8021,660,00000,0000
Celkové tržby 42 7790,00000,00000,0000
Celkový dlh 14 69216 8340,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -326 646-343 6040,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 326 646343 6040,00000,0000
Čistý cash flow 326 646343 6040,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 95213 4720,00000,0000
Čistý zisk 10 12713 4720,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 13 47211 2960,00000,0000
Cudzie zdroje -329 333-349 6480,00000,0000
Daň z príjmov 3 8250,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 5950,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 8250,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,394,170,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,394,170,00000,0000
Doba obratu aktív 3 3232 7510,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 1,394,170,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000266,050,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 132,56119,090,00000,0000
EBIT v minulom roku 17 06711 2960,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 95213 4720,00000,0000
EBITDA 22 23426 3960,00000,0000
EBITDA marža 0,51970,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 23426 3960,00000,0000
Finančná páka 1,041,050,00000,0000
Finančné účty 326 646343 6040,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9573-0,95410,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95730,95410,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 14926 2670,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 144,00556,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 13 72515 8670,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 4530,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 16 49721 7680,00000,0000
Neobežný majetok 17 23522 2320,00000,0000
Obežný majetok 326 790344 1600,00000,0000
Obrat neobežného majetku 2,192,190,00000,0000
Odpisy 8 1979 2000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 1979 2000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 85,00129,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 32422 6720,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94950,93760,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 7,640,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,230,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,602,920,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 8,647,070,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 144,00556,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 23,8121,700,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,01-1,020,00000,0000
Pridaná hodnota 21 29326 8630,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 44,810,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 23,8021,660,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,66080,63770,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,66080,63770,00000,0000
Služby 15 92521 1100,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 344 025366 4820,00000,0000
Spotreba materiálu… 572,00658,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 37 79048 6310,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 79048 6310,00000,0000
Účtovný cash flow 326 646343 6040,00000,0000
Vlastné imanie 329 333349 6480,00000,0000
Všetky záväzky 14 69216 8340,00000,0000
Výsledok hospodárenia 14 03717 1960,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 03717 1960,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 12713 4720,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 47211 2960,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 95217 0670,00000,0000
Záväzky 14 69216 8340,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 6 4530,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 13 95217 0670,00000,0000
Zmena EBIT 0,81751,190,00000,0000