WERA - TOUR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 378 542209 286206 012196 550229 589
Bankové úvery 132 7350,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,20110,37160,66780,13080,1587
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000216,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1215-0,0959-0,2225-0,7760-0,2997
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16290,27160,58740,06870,0864
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,690,35430,380011,313,47
Celkové tržby 78 60580 26457 09648 5220,0000
Celkový dlh 237 88554 75156 732180 588178 216
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 115 651-14 824-33 208-12 387-15 396
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 08414 82433 20812 38715 396
Čistý cash flow 17 08414 82433 20812 38715 396
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12 2176 7292 382-17 204-13 952
Čistý zisk -13 8775 2551 422-18 164-13 973
Čistý zisk v minulom roku 5 2551 422-18 164-17 246-4 408
Cudzie zdroje -140 657-154 535-149 280-15 962-51 373
Daň z príjmov 0,00001 474960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 474960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 474960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 132 7350,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 132 7350,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,2621,9324,7677,9161,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,6519,0524,3277,6861,80
Doba obratu aktív 1 758987,591 3341 4791 167
Doba obratu pohľadávok 14,2621,9324,7677,9161,80
Doba obratu zásob 0,0000323,690,00000,0000-873,21
Doba splácania záväzkov 0,000021 6800,00000,00001 235
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 486,93257,58366,021 357905,55
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00006 5510,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 6 7292 382-17 204-16 286-4 408
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12 2176 7292 382-17 204-13 952
EBITDA 3 55113 8367 141-2 941290,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 55113 8367 141-2 941290,00
Finančná páka 2,691,351,3812,314,47
Finančné účty 17 08414 82433 20812 38715 396
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3716-0,7384-0,7246-0,0812-0,2238
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,37160,73840,72460,08120,2238
Hrubá marža 0,51780,52170,45880,37670,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 72313 7357 076-3 020232,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,27700,26080,27440,91770,7759
Krátkodobé pohľadávky 3 0724 6473 82410 35712 158
Krátkodobé záväzky 104 86254 58556 535180 381178 145
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 937,0016 494-200,001 3870,0000
Krytie dlhovej služby 2,140,00000,00000,000013,81
Materiál 0,00000,00000,00000,0000500,00
Nákladové úroky 1 6600,00000,00000,000021,00
Náklady na predaný tovar 37 90535 47330 18130 24352 639
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000919,000,00000,0000-209,00
Neobežný majetok 357 456189 000168 256172 950201 319
Obežný majetok 21 08620 28637 75623 60028 054
Obrat obežného majetku 3,733,811,492,062,56
Obrat zásob 0,00001,130,00000,0000-0,4180
Odpisy 13 9407 0064 69414 18514 185
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 9407 0064 69414 18514 185
Osobné náklady 32 75328 95117 57919 0970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 828101,0065,0079,0058,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 63,0012 2616 116-3 979212,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,05080,03400,0095-1,14-0,2720
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,04460,04350,0159-1,06-0,2712
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80480,69140,67101,040,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,21730,18470,58160,25530,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000045,570,00000,00000,3641
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,451,490,95720,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,87161,161,180,54921,35
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,21730,19170,58900,25530,2144
Pohľadávky z obchodného styku 2 0794 0373 75710 32712 158
Pohotová likvidita II. stupeň 0,19220,35670,65500,12610,1559
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,23-10,42-4,50-1,29-3,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,290,00000,00000,0000733,14
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62840,26160,27540,91880,7762
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,690,35430,380011,313,47
Pridaná hodnota 40 69941 87626 19718 27919 166
Primárna platobná neschopnosť 0,45074,09-0,05320,13430,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,09870,03400,0095-1,14-0,2720
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16290,27160,58740,06870,0864
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 66,993,967,94-61,40614,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 66,993,967,94-61,40614,54
Služby 5 2055 3007 2423 2737 828
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 378 542209 286206 012196 550229 589
Spotreba materiálu… 32 70029 25422 93926 97045 020
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 132 7350,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 78 60477 34956 37848 52271 805
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 78 60477 34956 37848 52271 805
Účtovný cash flow 17 08414 82433 20812 38715 396
Úročený dlh 132 7350,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -7,360,00000,00000,0000-664,38
Vlastné imanie 140 657154 535149 28015 96251 373
Všetky záväzky 237 88554 75156 732180 588178 216
Výsledok hospodárenia -10 3896 8302 447-17 126-13 895
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 3896 8302 447-17 126-13 895
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 8775 2551 422-18 164-13 973
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 2551 422-18 164-17 246-4 408
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 8776 7292 382-17 204-13 973
Zásoby 930,00815,00724,00856,00500,00
Záväzky 237 88554 75156 732180 588178 216
Záväzky z obchodného styku 937,0016 494-200,001 3870,0000
Zisk pred zdanením -13 8776 7292 382-17 204-13 973
Zmena EBIT -1,822,82-0,13851,063,17