SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 807 43019 105 05820 172 73519 431 26120 722 079
Aktivácia 2 9473 6853 1343 2051 997
Bankové úvery 4 276 3625 075 4105 874 4587 128 3181 642 483
Bežná likvidita III. stupeň 0,96850,95041,101,031,16
Bežné bankové úvery 2 299 0482 299 0482 299 0482 753 8601 642 483
Časové rozlíšenie aktív 36 17237 27054 76865 55686 540
Časové rozlíšenie pasív 111 402141 267150 056160 705193 622
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1392-0,36630,0656-0,58851,76
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,92211,011,171,171,23
Celkové tržby 15 808 40916 672 93117 042 59616 720 5740,0000
Celkový dlh 8 489 3739 550 40710 789 58110 378 76911 334 571
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 531 4773 140 3183 258 6114 669 919-688 027
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 744 8851 935 0922 615 8472 458 3992 830 510
Čistý cash flow -190 207-680 755157 448-603 3022 830 510
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 737 4382 055 3751 974 1951 822 0002 006 031
Čistý zisk 1 247 8171 480 2861 341 3111 198 3761 653 458
Čistý zisk v minulom roku 1 480 2861 341 3111 198 3761 159 4171 227 190
Cudzie zdroje -9 206 655-9 413 384-9 233 098-8 891 787-9 193 886
Daň z príjmov 345 728402 770418 888345 9440,0000
Daň z príjmov v minulom roku 402 770418 888345 944353 5020,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 345 728402 770418 888345 9440,0000
Dlhodobé bankové úvery 1 977 3142 776 3623 575 4104 374 4580,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000078,003 72333 823206 660
Dlhodobý dlh 1 977 3142 776 3623 575 4104 374 4580,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,0647,0758,1833,5932,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,4946,6257,8533,2526,71
Doba obratu aktív 418,28426,56439,42431,56412,99
Doba obratu pohľadávok 44,0647,0858,2634,3536,72
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000046,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,0941,5052,2522,7731,97
EBIT v minulom roku 2 055 3751 974 1951 822 0001 854 0921 633 184
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 737 4382 055 3751 974 1951 822 0002 006 031
EBITDA 5 068 0825 259 5875 052 7454 857 8333 840 116
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 068 0825 259 5875 052 7454 857 8333 840 116
Finančná páka 1,932,032,182,192,25
Finančné účty 1 744 8851 935 0922 615 8472 458 3992 830 510
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5170-0,4927-0,4577-0,4576-0,4437
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51700,49270,45770,45760,4437
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 067 3065 312 3915 045 3514 850 8783 826 955
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000500 000
Krátkodobé pohľadávky 1 875 9072 108 3482 670 6601 512 5991 635 889
Krátkodobé záväzky 1 365 9611 858 6232 398 8801 025 0991 604 103
Krytie dlhovej služby 20,2217,1214,0611,187,03
Materiál 563,004 9951 8511 7161 688
Nákladové úroky 143 893172 319213 996277 680352 573
Nákladové úroky v minulom roku 172 319213 996277 680341 173405 994
Náklady na predaný tovar 9 979 21610 721 09410 957 44510 665 95012 581 722
Neobežný majetok 14 078 03414 948 60614 755 17215 285 78815 960 792
Obežný majetok 3 693 2244 119 1825 362 7954 079 9174 674 747
Obrat aktív 0,87260,85570,83060,84580,8838
Obrat neobežného majetku 1,101,091,141,081,15
Obrat obežného majetku 4,213,973,124,033,92
Odpisy 3 389 0663 245 0383 096 2063 059 4481 347 355
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 698 1081 622 4191 548 1031 529 7241 347 355
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 690 9581 622 6191 548 1031 529 7240,0000
Osobné náklady 2 068 9332 021 3692 098 5492 155 6330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 86811 69012 31014 02313 161
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000046,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 708 0731 125 5231 457 195346 0850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 636 8834 725 3244 437 5174 257 8243 000 813
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,692,782,762,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,071,121,114,25
Pohľadávky z obchodného styku 1 808 9452 088 2312 655 8291 497 1311 340 040
Pohotová likvidita II. stupeň 0,96840,94921,101,021,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 48,4013,83-58,6414,74-3,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,32-3,950,7358-2,178,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47670,49990,53490,53410,5470
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,92211,011,171,171,23
Pridaná hodnota 5 559 8405 626 6195 798 6875 768 2555 732 396
Primárna platobná neschopnosť 0,52250,65270,74600,44950,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,46200,45010,53960,62400,7184
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,681,822,142,142,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,681,822,142,142,95
Služby 2 217 6712 406 4472 332 6262 087 0332 660 412
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 807 43019 105 05820 172 73519 431 26120 722 079
Spotreba materiálu… 7 764 4928 318 3328 627 9538 582 1229 923 307
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 276 3625 075 4105 874 4587 128 3182 142 483
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 614 10216 379 96016 758 59016 437 71618 314 118
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 70 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 04632 2472 4583 5110,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 539 05616 347 71316 756 13216 434 20518 314 118
Účtovný cash flow -190 207-680 755157 448-603 3022 830 510
Úročený dlh 4 276 3625 075 4105 874 4587 128 3182 142 483
Úrokové krytie 12,0711,939,236,565,69
Vlastné imanie 9 206 6559 413 3849 233 0988 891 7879 193 886
Všetky záväzky 8 489 3739 550 40710 789 58110 378 76911 334 571
Výnosy budúcich období dlhodobé 60 92177 58194 242110 902144 259
Výnosy budúcich období krátkodobé 45 83457 24151 17645 80349 363
Výsledok hospodárenia 1 684 0622 046 7961 958 9971 801 8742 492 560
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 684 0622 046 7961 958 9971 801 8742 492 560
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 247 8171 480 2861 341 3111 198 3761 653 458
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 480 2861 341 3111 198 3761 159 4171 227 190
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 593 5451 883 0561 760 1991 544 3202 155 443
Zásoby 563,004 9951 8511 7161 688
Záväzky 8 489 3739 550 40710 789 58110 378 76911 334 571
Záväzky z obchodného styku 945 2091 363 0211 981 216672 8940,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 237 136237 498524 021326 8090,0000
Zisk pred zdanením 1 593 5451 883 0561 760 1991 544 3202 155 443
Zmena EBIT 0,84531,041,080,98271,23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000022,00201,00
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Revízie a skúšky výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb s nosnosťou..
Čistiace a upratovacie služby
Projektovanie, opravy, údržba, rekonštrukcia a modernizácia technologických..
Výroba strojných zariadení a súčastí ( okrem elektro častí )
Obchodná činnosť v stavebníctve
Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
Opravy a montáž vodomerov na studenú a teplú vodu, indukčných a mechanickáých..
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej..
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
Revízie a skúšky NTL, STL plynovodov a prípojok podľa STN 38 6413, priemyselných..
Vedenie účtovníctva
Prenájom nehnuteľností ( pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné..
Reklamná a propagačná činnosť
Automatizované spracovanie dát
Podnikateľské poradenstvo
Predaj strojných zariadení a súčastí
Opravy a rekonštrukcie parných horúcovodných kotlov 3.triedy v rozsahu rúrkových..
Revízie a skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových nádob stabilných
Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Opravy, údržba, rekonštrukcia, modernizácia a nová výstavba inžinierskych..
Revízne zdvíhadiel, pojazdných zdvíhadiel a žeriavov s nosnosťou nad 5000 kg
Sekretárske služby a kopírovacie práce
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení..