SLOBYTERM, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 187 4962 195 1612 201 0522 294 7153 351 768
Aktivácia 26 7068 73410 06814 2580,0000
Bankové úvery 242 551301 433372 061481 796298 888
Bežné bankové úvery 242 551170 070312 098307 233298 888
Časové rozlíšenie aktív 17 99312 24412 2329 63829 407
Časové rozlíšenie pasív 857 408891 241928 563949 9391 219 570
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,922,462,834,261,48
Celkové tržby 2 106 7442 094 7602 115 7722 156 6660,0000
Celkový dlh 874 925927 373940 0951 089 1951 272 748
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 201 522276 135367 699472 974283 030
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 02925 2984 3628 82215 858
Čistý cash flow 15 73120 936-4 460-3 00715 858
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 81 60757 19095 01470 564-71 913
Čistý zisk 78 61744 15376 88848 513-98 753
Čistý zisk v minulom roku 44 15376 88848 513-340 0295 455
Cudzie zdroje -455 163-376 547-332 394-255 581-859 450
Daň z príjmov -3 2273 3601 9893 6220,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 3601 9893 6222 4040,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -3 2273 3601 9893 6220,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,0000131 36359 963174 5630,0000
Dlhodobé pohľadávky 4 3171 0901 571754,00439,00
Dlhodobý dlh 0,0000131 36359 963174 5630,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,5281,3678,9776,8687,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,9751,5652,9755,9470,66
Doba obratu aktív 428,95423,25419,91430,25584,79
Doba obratu pohľadávok 78,3781,5779,2777,0088,02
Doba obratu zásob 0,00000,00005 6602 1910,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000533 473312 894167,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 120,96114,16105,68111,22127,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000189 762112 2050,0000
EBIT v minulom roku 57 19095 01470 564-314 83237 799
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 81 60757 19095 01470 564-71 913
EBITDA 371 919326 532356 611430 573153 774
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 371 919326 532356 611430 573153 774
Finančná páka 4,815,836,628,983,90
Finančné účty 41 02925 2984 3628 82215 858
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 368 479338 298390 844450 298142 655
Krátkodobé pohľadávky 395 328421 949413 957409 948504 076
Krátkodobé záväzky 616 874592 082553 935593 213730 506
Materiál 3 1833 9385 8774 15410 246
Nákladové úroky 6 2179 67716 13718 42926 840
Nákladové úroky v minulom roku 9 67716 13718 42922 79332 344
Náklady na predaný tovar 1 222 8601 297 8031 299 4461 366 3711 587 273
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000379,00692,000,0000
Neobežný majetok 1 725 6461 730 6421 763 0531 861 3992 791 742
Obežný majetok 443 857452 275425 767423 678530 619
Obrat aktív 0,85090,86240,86920,84830,6242
Obrat neobežného majetku 1,081,091,091,050,7494
Obrat obežného majetku 4,194,194,494,593,94
Odpisy 286 872272 788274 760360 434214 285
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 143 436136 394137 380180 217214 285
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 143 436136 394137 380180 2170,0000
Osobné náklady 602 516558 210539 992466 8330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 4404 3944 1015 55511 119
Ostatné záväzky z obchodného styku 260 593238 141197 041212 7280,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 365 489316 941351 648408 947115 532
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94360,93780,87980,80440,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00001 619838,650,3180
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,061,071,141,240,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71790,71630,75330,70152,36
Pohľadávky z obchodného styku 259 936267 402277 650298 338404 965
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -28,93-17,9974,5385,00-54,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,532,16-0,2764-0,16320,5908
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,922,462,834,261,48
Pridaná hodnota 638 529595 230613 782580 343504 739
Primárna platobná neschopnosť 1,000,89060,70970,71300,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,352,842,642,538,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,352,842,642,538,28
Služby 116 669143 127109 76892 532119 358
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 187 4962 195 1612 201 0522 294 7153 351 768
Spotreba materiálu… 1 132 8971 163 4101 199 3671 287 4051 467 915
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 242 551301 433372 061481 796298 888
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 861 3891 901 1131 932 3951 959 3542 092 012
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00008 08019 16712 6400,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000563,00978,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 861 3891 893 0331 912 6651 945 7362 092 012
Účtovný cash flow 15 73120 936-4 460-3 00715 858
Úročený dlh 242 551301 433372 061481 796298 888
Úrokové krytie 13,135,915,893,83-2,68
Vlastné imanie 455 163376 547332 394255 581859 450
Všetky záväzky 874 925927 373940 0951 089 1951 272 748
Výnosy budúcich období dlhodobé 786 605799 219824 219849 2190,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 29 37425 08325 00026 4891 174 192
Výsledok hospodárenia 85 04761 62399 12876 119-60 511
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 85 04761 62399 12876 119-60 511
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 78 61744 15376 88848 513-98 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 44 15376 88848 513-340 0295 455
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 75 39047 51378 87752 135-98 470
Zásoby 3 1833 9385 8774 15410 246
Záväzky 874 925927 373940 0951 089 1951 272 748
Záväzky z obchodného styku 260 593238 141197 041212 7280,0000
Zisk pred zdanením 75 39047 51378 87752 135-98 470
Zmena EBIT 1,430,60191,35-0,2241-1,90
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000201,001 8906 6600,0000
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Poskytovanie softwaru
Pomocné stavebné práce
Reklamná a propagačná činnosť
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu výťahy
Inžinierska činnosť v stavebníctve
Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
Poskytovanie služieb vysokozdvižnou plošinou
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Čistenie kanalizačných systémov
Murárstvo
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Oprava elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezxpečenstva výbuchuE2..
Montáž a údržba elektrických zariadení
Prevádzka krytých plavární
Prevádzka športovísk a športových hál
Sprostredkovanie obchodu
Ekonomické a účtovné poradenstvo
Vodoinštalatérstvo
Poskytovanie služieb cisternovým motorovým vozidlom
Búracie práce
Poskytovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom strojov, prístrojov, nástrojov a zariadení
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
Automatizované spracovanie údajov
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Kúrenárske práce
Oprava motorových vozidiel
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok