INŠTALAMONT, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 138 102133 623126 565139 732205 437
Bežná likvidita III. stupeň 1,331,091,430,86170,4383
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,271,120,76050,69650,8543
Celkové tržby 239 913286 450191 417225 7400,0000
Celkový dlh 77 32370 68054 67557 36794 649
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 117-1 505-4 407-11 149-25 744
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 1171 5054 40711 14925 744
Čistý cash flow 1 1171 5054 40711 14925 744
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 675-5 999-7 564-8 29441 434
Čistý zisk -197,00-8 947-10 476-11 11639 943
Čistý zisk v minulom roku -8 947-10 476-11 116-11 30713 283
Cudzie zdroje -60 779-62 943-71 890-82 365-110 788
Daň z príjmov 32,00960,00960,0034,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,0034,0047,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 32,00960,00960,0034,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 49 21464 89166 36495 176137 789
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001,290,00000,02100,0000
Doba obratu aktív 210,33170,65241,34225,93176,56
Doba obratu pohľadávok 74,9584,16126,54153,91118,42
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000132,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 114,4887,63100,4389,6380,02
EBIT v minulom roku -5 999-7 564-8 294-8 64013 904
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 675-5 999-7 564-8 29441 434
EBITDA 2 562-3 2591 065721,0061 535
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 562-3 2591 065721,0061 535
Finančná páka 2,272,121,761,701,85
Finančné účty 1 1171 5054 40711 14925 744
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4401-0,4710-0,5680-0,5895-0,5393
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,44010,47100,56800,58950,5393
Hrubá marža 0,60080,48370,64590,53180,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 675-3 766414,0017,0060 093
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54430,51350,41610,39670,4532
Krátkodobé pohľadávky 0,00001 0070,000013,000,0000
Krátkodobé záväzky 75 16868 61552 66955 43493 114
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 24 27520 98625 04442 3600,0000
Krytie dlhovej služby 1,39-1,640,54560,258641,27
Materiál 0,00000,00000,00000,000015 071
Nákladové úroky 1 8401 9881 9522 7881 491
Nákladové úroky v minulom roku 1 9881 9522 7882 620621,00
Náklady na predaný tovar 95 514147 24167 789105 696255 582
Neobežný majetok -11 145-6 235-14 941-3 21126 833
Obežný majetok 149 247139 858141 506142 943178 604
Obrat aktív 1,742,141,511,622,07
Obrat neobežného majetku -21,50-45,84-12,81-70,3015,83
Obrat obežného majetku 1,612,041,351,582,38
Odpisy 0,00002 2337 9788 3116 074
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00002 2337 9788 3116 074
Osobné náklady 138 848127 425109 771104 8840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 887,00507,00651,00704,001 442
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -197,00-6 714-2 498-2 80546 017
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96330,91970,88790,87370,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6617
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,091,131,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,071,051,0627,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -54,41-41,82-16,31-7,39-4,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,60710,75702,264,0017,27
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55990,52900,43200,41060,4607
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,271,120,76050,69650,8543
Pridaná hodnota 144 143138 557123 628120 044169 123
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 30,18-21,6951,3479,571,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 30,18-21,6951,3479,571,54
Služby 20 96333 24915 07616 70956 097
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 138 102133 623126 565139 732205 437
Spotreba materiálu… 74 551113 99252 71388 987199 485
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 239 657285 798191 417225 740424 705
Tržby z predaja tovaru 12 14413 62017 66322 18122 960
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 227 513272 178173 754203 559401 745
Účtovný cash flow 1 1171 5054 40711 14925 744
Úrokové krytie 0,9103-3,02-3,88-2,9727,79
Vlastné imanie 60 77962 94371 89082 365110 788
Všetky záväzky 77 32370 68054 67557 36794 649
Výsledok hospodárenia 2 562-5 492-6 913-7 59055 461
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 562-5 492-6 913-7 59055 461
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -197,00-8 947-10 476-11 11639 943
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 947-10 476-11 116-11 30713 283
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -165,00-7 987-9 516-11 08252 528
Zásoby 98 91672 45570 73536 60515 071
Záväzky 77 32370 68054 67557 36794 649
Záväzky z obchodného styku 24 27520 98625 04442 3600,0000
Zisk pred zdanením -165,00-7 987-9 516-11 08252 528
Zmena EBIT -0,27920,79310,91200,96002,98