IS-LOM s.r.o., Maglovec

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 160 0954 805 5314 540 3094 675 8835 832 610
Bežná likvidita III. stupeň 1,611,360,84750,92120,6785
Časové rozlíšenie aktív 768,00252,00151,000,0000766,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000026,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,32900,39750,64221,131,72
Celkové tržby 4 088 0283 433 0193 225 3023 738 5792 479 455
Celkový dlh 1 277 4271 366 7521 775 5852 485 3063 690 656
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -166 833-112 500-153 227-170 581-142 074
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 166 833112 500153 227170 581142 074
Čistý cash flow 54 333-40 727-17 35428 507109 334
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 618 970827 223713 912122 194-789 154
Čistý zisk 443 889674 055574 14748 649-788 455
Čistý zisk v minulom roku 674 055574 14748 649-788 455-259 785
Cudzie zdroje -3 882 668-3 438 779-2 764 724-2 190 577-2 141 928
Daň z príjmov 170 846144 967129 37757 193-34 226
Daň z príjmov v minulom roku 144 967129 37757 193-34 226-68 561
Daň z príjmov z bežnej činnosti 170 846144 967129 37757 193-34 226
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,1045,3222,9244,1486,52
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,4745,0122,8043,7885,71
Doba obratu aktív 497,00548,23547,75483,97945,35
Doba obratu pohľadávok 29,1045,3222,9244,1486,52
Doba obratu zásob 1 9670,00000,00000,00007 751
Doba splácania záväzkov 1 9750,00000,00000,000029 911
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,2791,39124,05108,26261,51
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 947,130,00000,00000,00005 543
EBIT v minulom roku 827 223713 912122 194-789 154-304 238
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 618 970827 223713 912122 194-789 154
EBITDA 1 497 1191 630 6141 701 9951 723 3331 487 706
EBITDA marža 0,36620,47500,52770,46100,6000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 497 1191 630 6141 701 9951 723 3331 487 706
Efektívna daňová sadzba 0,27790,17700,18390,54040,0416
Finančná páka 1,331,401,642,132,72
Finančné účty 166 833112 500153 227170 581142 074
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7524-0,7156-0,6089-0,4685-0,3672
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75240,71560,60890,46850,3672
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 524 1291 634 0751 704 0221 730 1822 071 732
Krátkodobé pohľadávky 302 170397 222189 962426 419533 786
Krátkodobé záväzky 760 725801 0671 028 2811 045 9141 613 455
Krytie dlhovej služby 353,51198,83163,84105,3944,37
Materiál 107 01270 39458 24352 77229 845
Nákladové úroky 4 2358 20110 38816 35233 527
Nákladové úroky v minulom roku 8 20110 38816 35233 52724 108
Náklady na predaný tovar 2 273 5041 678 4431 466 1451 912 4981 441 924
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 140 6020,00000,00000,000019 689
Neobežný majetok 3 932 7423 718 2073 668 8033 712 3794 737 880
Obežný majetok 1 226 5851 087 072871 355963 5041 093 964
Obrat aktív 0,73440,66580,66640,75420,3861
Obrat neobežného majetku 0,96360,86050,82460,94990,4753
Obrat obežného majetku 3,092,943,473,662,06
Odpisy 889 259803 822988 1881 602 3302 362 986
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 425 366381 193475 3111 040 6971 237 682
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 463 893422 629512 877561 6331 125 304
Osobné náklady 433 370372 299348 288334 968352 813
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 2001 2091 0091 3513 124
Ostatné záväzky z obchodného styku 284 527365 258205 977204 949299 015
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 333 1481 477 8771 562 3351 650 9791 574 531
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 10,780,00000,00000,000041,14
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,504,094,484,822,30
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,151,291,170,83310,2983
Pohľadávky z obchodného styku 274 817394 541189 006423 014528 800
Pohotová likvidita II. stupeň 0,61750,63660,33390,57080,4194
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -71,4684,43159,31-76,84-19,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,83-4,97-1,671,743,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,24760,28440,39110,53150,6328
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,32900,39750,64221,131,72
Pridaná hodnota 1 516 1341 520 9511 559 3191 613 920810 051
Primárna platobná neschopnosť 1,330,92581,090,48450,5655
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,85330,83821,041,442,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,85330,83821,041,442,48
Služby 1 653 8961 231 2621 213 0261 452 487790 135
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 160 0954 805 5314 540 3094 675 8835 832 610
Spotreba materiálu… 555 770523 552438 404522 727496 165
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 805 2433 201 7293 026 9823 530 5182 545 550
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 6052 3351 5184 100293 575
Tržby z predaja tovaru 232 2930,00000,00000,000012 123
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 557 3453 199 3943 025 4643 526 4182 239 852
Účtovný cash flow 54 333-40 727-17 35428 507109 334
Úrokové krytie 146,16100,8768,727,47-23,54
Vlastné imanie 3 882 6683 438 7792 764 7242 190 5772 141 928
Všetky záväzky 1 277 4271 366 7521 775 5852 485 3063 690 656
Výsledok hospodárenia 623 465829 127715 325124 288-784 298
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 623 465829 127715 325124 288-784 298
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 443 889674 055574 14748 649-788 455
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 674 055574 14748 649-788 455-259 785
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 614 735819 022703 524105 842-822 681
Zásoby 757 582577 350528 166366 504418 104
Záväzky 1 277 4271 366 7521 775 5852 485 3063 690 656
Záväzky z obchodného styku 364 845365 258205 977204 949299 015
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 80 3180,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 614 735819 022703 524105 842-822 681
Zmena EBIT 0,74831,165,84-0,15482,59
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 76 76476 371185 28562 716-135 935
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 76 76476 371185 28562 716-135 935
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000815,00202 593
Účtovné závierky