SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 976 1974 203 7003 993 0904 328 6733 205 868
Aktivácia 0,00000,00001 1750,00000,0000
Bankové úvery 0,0000210 639288 759170 74063 795
Bežná likvidita III. stupeň 1,831,401,321,271,48
Bežné bankové úvery 0,0000210 639288 759170 74063 795
Časové rozlíšenie aktív 8 6946 1685 2795 8153 244
Časové rozlíšenie pasív 0,000059 2740,000011 7890,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,272,403,584,834,90
Celkové tržby 10 787 2869 318 0227 928 1289 152 7110,0000
Celkový dlh 2 780 2192 926 6913 120 3653 576 2612 662 793
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -520 467-44 961130 03525 612-111 617
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 520 467255 600158 724145 128175 412
Čistý cash flow 264 86796 87613 596-16 122175 412
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 256 633454 287191 469226 574-104 764
Čistý zisk 978 243345 008135 102164 859-112 890
Čistý zisk v minulom roku 345 008135 102164 85940 189-130 272
Cudzie zdroje -2 195 978-1 217 735-872 725-740 623-543 075
Daň z príjmov 265 08294 85344 00049 7190,0000
Daň z príjmov v minulom roku 94 85344 00049 71912 7630,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 265 08294 85344 00049 7190,0000
Dlhodobé pohľadávky 108 225211 113156 562140 11454 022
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,4889,49101,82119,12142,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,6283,2679,25107,39140,40
Doba obratu aktív 164,99171,28193,62169,05256,65
Doba obratu pohľadávok 96,0798,09109,41124,59147,13
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000180,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,5394,03113,53111,63151,18
EBIT v minulom roku 454 287191 469226 57461 101-123 624
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 256 633454 287191 469226 574-104 764
EBITDA 1 673 399763 645489 401494 77037 181
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 673 399763 645489 401494 77037 181
Finančná páka 2,273,454,585,845,90
Finančné účty 520 467255 600158 724145 128175 412
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 065 5901 105 361852 539951 40724 188
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47600,54900,58630,66030,5890
Krátkodobé pohľadávky 2 789 2412 196 4722 099 7723 050 1601 783 765
Krátkodobé záväzky 2 368 6602 307 8552 341 3392 858 3251 888 384
Krytie dlhovej služby 125,7410,3639,5721,104,58
Materiál 847 776535 489775 515420 898353 065
Nákladové úroky 13 30814 42612 36711 9968 126
Nákladové úroky v minulom roku 14 42612 36711 9968 1496 648
Náklady na predaný tovar 7 455 7456 671 7435 816 7947 613 8743 540 901
Neobežný majetok 533 275382 937354 887325 955266 659
Obežný majetok 4 434 2283 814 5953 632 9243 996 9032 935 965
Obrat aktív 2,212,131,892,161,42
Obrat neobežného majetku 20,6423,3921,2128,6717,10
Obrat obežného majetku 2,482,352,072,341,55
Odpisy 410 102323 372318 188276 092139 200
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 205 051161 686159 094138 046139 200
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 205 051161 686159 094138 0460,0000
Osobné náklady 2 007 4331 614 8721 307 0031 340 1120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 44512 40415 16215 53912 993
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 847 7571 999 3412 123 3942 448 4380,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 388 345668 380453 290440 95126 310
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56500,70620,76410,77360,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,771,421,311,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,471,181,051,077,32
Pohľadávky z obchodného styku 1 949 0192 043 3921 634 4332 749 8531 753 681
Pohotová likvidita II. stupeň 1,400,95360,86071,051,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,29-12,57-64,1945,94-3,10
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 19,906,721,10-1,3421,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55870,69620,78140,82620,8306
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,272,403,584,834,90
Pridaná hodnota 3 553 0482 286 6361 710 5511 732 2501 018 304
Primárna platobná neschopnosť 0,94800,97841,300,89040,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,663,836,387,2371,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,663,836,387,2371,62
Služby 4 235 2164 161 6604 114 0684 066 6762 085 510
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 976 1974 203 7003 993 0904 328 6733 205 868
Spotreba materiálu… 2 773 1272 683 6531 905 6493 099 1801 736 143
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000210 639288 759170 74063 795
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 212 1119 135 4397 716 4959 582 2124 559 205
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 203 318177 060189 150236 0880,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 008 7938 958 3797 527 3459 346 1244 559 205
Účtovný cash flow 264 86796 87613 596-16 122175 412
Úročený dlh 0,0000210 639288 759170 74063 795
Úrokové krytie 94,4331,4915,4818,89-12,89
Vlastné imanie 2 195 9781 217 735872 725740 623543 075
Všetky záväzky 2 780 2192 926 6913 120 3653 576 2612 662 793
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000059 2740,000011 4550,0000
Výsledok hospodárenia 1 271 081466 663206 547241 973-120 684
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 271 081466 663206 547241 973-120 684
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 978 243345 008135 102164 859-112 890
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 345 008135 102164 85940 189-130 272
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 243 325439 861179 102214 578-141 516
Zásoby 1 016 2951 151 4101 217 866661 501922 766
Záväzky 2 780 2192 926 6913 120 3653 576 2612 662 793
Záväzky z obchodného styku 1 847 7571 999 3412 123 3942 448 4380,0000
Zisk pred zdanením 1 243 325439 861179 102214 578-141 516
Zmena EBIT 2,772,370,84513,710,8474
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -447 402173 570201 748-448 018280 752
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -447 402173 570201 748-448 018280 752
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 195 534150 670153 816212 79318 665
Účtovné závierky