GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 177 9903 146 4453 116 3732 847 8732 222 700
Aktivácia 91 24685 06986 55778 36599 144
Bankové úvery 0,0000164 96084 816144 6720,0000
Bežná likvidita III. stupeň 4,082,492,202,716,85
Bežné bankové úvery 0,0000164 96059 85660 0000,0000
Časové rozlíšenie aktív 7 2216 2743 5366 5895 095
Časové rozlíšenie pasív 82 561108 630130 276162 75432 462
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,47080,2288-0,0276-0,96061,09
Celkové tržby 3 430 1343 226 4422 923 0742 726 6772 439 900
Celkový dlh 546 528767 320775 708588 053246 251
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -323 360-27 635-7 84036 613-436 012
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 323 360192 59592 656108 059436 012
Čistý cash flow 130 76599 939-15 403-327 953155 928
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 122 793119 567142 679195 595103 195
Čistý zisk 98 30880 106113 323152 74678 970
Čistý zisk v minulom roku 80 106113 323152 74678 97064 418
Cudzie zdroje -2 548 901-2 270 495-2 210 389-2 097 066-1 943 987
Daň z príjmov 17 43835 30324 67340 08624 225
Daň z príjmov v minulom roku 35 30324 67340 08624 22520 194
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 43835 30324 67340 08624 225
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000024 96084 6720,0000
Dlhodobé pohľadávky 4 6264 1721 247750,00547,00
Dlhodobý dlh 0,00000,000024 96084 6720,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,46102,24142,44150,9925,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,5811,3715,6813,3915,65
Doba obratu aktív 537,75466,14573,96517,52457,13
Doba obratu pohľadávok 34,24102,86142,67151,1325,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,0064,72102,9362,0429,39
EBIT v minulom roku 119 567142 679195 594103 19584 629
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 122 793119 567142 679195 595103 195
EBITDA 828 532657 076674 484793 799765 827
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 828 532657 076674 484793 799765 827
Finančná páka 1,251,391,411,361,14
Finančné účty 323 360192 59592 656108 059436 012
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8020-0,7216-0,7093-0,7364-0,8746
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80200,72160,70930,73640,8746
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 890 681843 124789 995900 857826 173
Krátkodobé pohľadávky 197 721690 105773 415830 891121 710
Krátkodobé záväzky 277 744436 886558 876341 416142 900
Krytie dlhovej služby 9,255,835,004,8023,59
Materiál 127 379149 0644 4033 0875 835
Nákladové úroky 7 0474 1584 6832 7630,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4 1584 6832 7620,000017,00
Náklady na predaný tovar 1 171 4912 002 2311 523 2131 561 1651 369 476
Neobežný majetok 1 702 4921 374 1161 466 5901 316 1491 021 237
Obežný majetok 1 468 2771 766 0551 646 2471 525 1351 196 368
Obrat aktív 0,67870,78300,63590,70530,7985
Obrat neobežného majetku 1,271,791,351,531,74
Obrat obežného majetku 1,471,401,201,321,48
Odpisy 707 222580 948544 480617 020666 884
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 353 611290 474272 240308 510333 442
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 353 611290 474272 240308 510333 442
Osobné náklady 635 863663 414599 221539 218493 475
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2132 3681 9673 6782 294
Ostatné záväzky z obchodného styku 124 242162 569296 061215 63620 139
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 805 530661 054657 803769 766745 854
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64521,441,311,211,22
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,550,69570,76530,82980,8213
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73380,37090,40100,38700,3493
Pohľadávky z obchodného styku 157 06876 72485 15473 67476 073
Pohotová likvidita II. stupeň 1,471,251,161,683,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -19,49-22,72143,506,39-12,47
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 18,5624,04-3,29-118,690,0000
Pridaná hodnota 985 563461 524458 597447 421405 270
Primárna platobná neschopnosť 0,79102,123,482,930,2647
Rýchla likvidita I. stupeň 0,89750,27110,12370,19152,49
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,65961,171,150,74080,3215
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,65961,171,150,74080,3215
Služby 494 193600 965455 085302 799186 182
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 177 9903 146 4453 116 3732 847 8732 222 700
Spotreba materiálu… 1 292 0961 441 9271 346 8641 286 8141 227 778
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000164 96084 816144 6720,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 91 2460,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 188 7352 557 9632 040 5492 063 9541 806 066
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 31 68194 20858 73955 36831 320
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 157 0542 463 7551 981 8102 008 5861 774 746
Účtovný cash flow 130 76599 939-15 403-327 953155 928
Úročený dlh 0,0000164 96084 816144 6720,0000
Úrokové krytie 17,4228,7630,4770,790,0000
Vlastné imanie 2 548 9012 270 4952 210 3892 097 0661 943 987
Všetky záväzky 546 528767 320775 708588 053246 251
Výnosy budúcich období dlhodobé 49 53986 985108 631130 22923 969
Výnosy budúcich období krátkodobé 33 02221 64521 64532 5258 493
Výsledok hospodárenia 124 009121 947144 648199 243105 460
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 124 009121 947144 648199 243105 460
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 98 30880 106113 323152 74678 970
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 80 106113 323152 74678 97064 418
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 115 746115 409137 996192 832103 195
Zásoby 942 570879 183778 929585 435638 099
Záväzky 546 528767 320775 708588 053246 251
Záväzky z obchodného styku 124 242162 569296 061215 63620 139
Zisk pred zdanením 115 746115 409137 996192 832103 195
Zmena EBIT 1,030,83800,72951,901,22
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 523 552-44 408192 179-49 917-54 660
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 523 552-44 408192 179-49 917-54 660
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 28 98248 38944 09532 90424 803
Účtovné závierky