IZOLEX BAU s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 269 8702 861 4981 980 9891 849 3751 628 685
Aktivácia 91 7854 5870,00000,00000,0000
Bankové úvery 586 932733 540159 0669 079264 983
Bežná likvidita III. stupeň 3,772,482,381,991,21
Bežné bankové úvery 98 789163 540159 0669 079264 983
Časové rozlíšenie aktív 3 5694 0833 3153 6997 771
Časové rozlíšenie pasív 505,0092,0034,000,00001 305
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2685-0,47970,5301-0,55770,0711
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,481,250,56860,67692,87
Celkové tržby 2 553 3481 791 9911 901 4772 968 9580,0000
Celkový dlh 758 5411 590 778718 101746 5031 206 710
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 461 096576 329-383 172-195 690201 026
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,00000,000053 626
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 125 836157 211542 238274 76963 957
Čistý cash flow -31 375-385 027267 469-343 66363 957
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -57 00624 320386 276297 79726 088
Čistý zisk -72 08710 282283 208225 50315 687
Čistý zisk v minulom roku 10 282283 208225 503787 88258 476
Cudzie zdroje -510 824-1 270 628-1 262 854-1 102 872-420 670
Daň z príjmov 6 2208 74199 79967 1300,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 74199 79967 130239 3150,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 2208 74199 79967 1300,0000
Dlhodobé bankové úvery 488 143570 0000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 110 655169 416242 704297 30291 738
Dlhodobý dlh 488 143570 0000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 94,76371,97116,89121,63142,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 80,25311,9485,69113,83108,91
Doba obratu aktív 191,28996,86514,71242,83184,85
Doba obratu pohľadávok 111,43430,99179,95160,67152,87
Doba obratu zásob 17,003 8161 3690,000012 660
Doba splácania záväzkov 35,472 6211 1800,0000123,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,60279,60131,1080,91102,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 26,332 5281 0690,00007,35
EBIT v minulom roku 24 320386 276297 7971 032 92469 495
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -57 00624 320386 276297 79726 088
EBITDA -29 17250 335414 102320 77654 953
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -29 17250 335414 102320 77654 953
Finančná páka 2,492,251,571,683,87
Finančné účty 125 836157 211542 238274 76963 957
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4023-0,4440-0,6375-0,5963-0,2583
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40230,44400,63750,59630,2583
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 274,0096 595420 202363 24049 452
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,09200,28050,25470,33320,5522
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000070 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 629 1131 067 742449 887926 3601 255 140
Krátkodobé záväzky 116 833802 589504 576616 202899 415
Krytie dlhovej služby -3,299,34126,6862,125,28
Materiál 36 89337 87092 74221 67325 245
Nákladové úroky 8 8615 2973 2695 16410 401
Nákladové úroky v minulom roku 5 2973 2695 1645 72711 019
Náklady na predaný tovar 2 012 371715 302581 6791 979 9872 740 163
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 202 189111 785156 0940,00002 500
Neobežný majetok 344 716294 281157 503169 478123 368
Obežný majetok 921 5852 563 1341 820 1711 676 1981 497 546
Obrat aktív 1,910,36620,70911,501,97
Obrat neobežného majetku 7,033,568,9216,4026,07
Obrat obežného majetku 2,630,40880,77181,662,15
Obrat zásob 21,470,09560,26670,00000,0288
Odpisy 24 95225 25227 48029 69415 647
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 47612 62613 74014 84715 647
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 47612 62613 74014 8470,0000
Osobné náklady 365 749346 631378 159380 3250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 4187 5382 7441 1065 501
Ostatné záväzky z obchodného styku 86 711752 926453 6020,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -47 13535 534310 688255 19731 334
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89031,040,45940,47550,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,34172,975,270,00000,1786
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,120,95912,182,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,050,89392,031,9530,41
Pohľadávky z obchodného styku 532 763895 421329 790866 925959 608
Pohotová likvidita II. stupeň 3,511,271,501,731,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 16,283,30-4,723,21-6,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,54-72,6981,82-66,556,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59730,55590,36250,40370,7409
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,481,250,56860,67692,87
Pridaná hodnota 410 825332 437823 125799 821475 814
Primárna platobná neschopnosť 0,16280,86451,390,60900,0559
Rýchla likvidita I. stupeň 0,58220,16270,81700,39520,0549
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -26,0031,601,732,3321,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -26,0031,601,732,3321,96
Služby 594 071859 369561 1111 663 1221 562 915
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 269 8702 861 4981 980 9891 849 3751 628 685
Spotreba materiálu… 307 896461 211349 483480 7231 099 372
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 586 932733 540159 06679 079264 983
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 440 6281 074 6381 409 2262 801 5933 215 977
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 17 43226 8994 42221 7850,0000
Tržby z predaja tovaru 1 371 960159 000140 2500,00002 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 051 236888 7391 264 5542 779 8083 213 477
Účtovný cash flow -31 375-385 027267 469-343 66363 957
Úročený dlh 586 932733 540159 06679 079264 983
Úrokové krytie -6,434,59118,1657,672,51
Vlastné imanie 510 8241 270 6281 262 8541 102 872420 670
Všetky záväzky 758 5411 590 778718 101746 5031 206 710
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000092,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -51 58826 854389 041298 92837 497
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -51 58826 854389 041298 92837 497
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -72 08710 282283 208225 50315 687
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 282283 208225 503787 88258 476
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -65 86719 023383 007292 63321 737
Zásoby 55 9811 168 765585 342177 76786 711
Záväzky 758 5411 590 778718 101746 5031 206 710
Záväzky z obchodného styku 86 711774 094457 166527 98853 626
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000021 1683 564527 9880,0000
Zisk pred zdanením -65 86719 023383 007292 63321 737
Zmena EBIT -2,340,06301,300,28830,3754
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000712 476485 009163 858-75 376
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000712 476485 009163 858-75 376
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 14 89625 1282 00313 9391 809
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Baliace činnosti
Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Výroba výrobkov z dreva (neremeselná)
Vykonávanie priemyselných stavieb
Výkon činnosti stavbyvedúcehos odborným zameraním Pozemné stavby ..
Projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej..
Výroba korkárska, výroba košikárska
Výkon činnosti stavbyvedúcehos odborným zameraním Pozemné stavby ..
Podnikateľské poradenstvo
Nákup a predaj nehnuteľností
Veľkoobchod s uvedenými tovarmi
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Výroba hier a hračiek
Faktoring a forfaiting
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Výkon činnosti stavbyvedúcehos odborným zameraním Pozemné stavby ..
Výroba stavebných prvkov z betónu
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Vykonávanie inžinierskych stavieb
Výskum verejnej mienky
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení..
Realitné agentúry
Leasing spojený s financovaním
Preklad nákladov, skladovanie
Sprostredkovanie dopravy
Sprostredkovanie obchodu
Výroba nábytku (neremeselná)
Výroba čalúnených výrobkov
Výroba drevených obalov
Výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
Maloobchod mimo riadnej predajne
Prenájom motorových vozidiel
Izolácie proti vode
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
Výroba, opravy a údržba betónových konštrukcíí
Prenájom iných dopravných zariadení
Maloobchod s tovarom pre domácnosť, drevom a stavebnými materiálmi, nábytkom..
Výroba píliarská a impregnácia dreva
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výroba dreveného uhlia
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Maloobchod a veľkoobchod s elektrotechnikou, výpočtovou technikou, čistiacimi..