M.B.P. Prešov , s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 384 0522 151 5142 268 1022 264 023723 739
Bankové úvery 4 098 0103 755 8213 642 8513 838 6720,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,883,523,602,740,9946
Časové rozlíšenie aktív 630,00477,001 385231,001 411
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,541,21-0,0212-2,58-70,08
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 22,3631,0317,2423,62830,88
Celkové tržby 308 375302 959526 366348 5180,0000
Celkový dlh 2 281 9892 084 3362 143 7752 172 057722 869
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 860 7472 675 5462 481 2862 679 744-60 973
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 237 2631 080 2751 161 5651 158 92860 973
Čistý cash flow 156 988-81 2902 637237 49260 973
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 49 63131 84746 31345 11468 130
Čistý zisk 34 88522 85032 36032 34068 109
Čistý zisk v minulom roku 22 85032 36032 34073 485-110 176
Cudzie zdroje -102 063-67 178-124 327-91 966-870,00
Daň z príjmov 9 9414 3397 5217 5470,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 3397 5217 5476,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 9414 3397 5217 5470,0000
Dlhodobé bankové úvery 4 098 0103 755 8213 642 8513 838 6720,0000
Dlhodobý dlh 4 098 0103 755 8213 642 8513 838 6720,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 796,21875,75786,13830,23620,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 245,42328,74272,17269,62257,41
Doba obratu aktív 2 9952 7042 4332 381699,96
Doba obratu pohľadávok 796,21875,75786,13830,23620,13
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 981
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 825,01637,25566,22752,65690,17
EBIT v minulom roku 31 84746 31345 11473 491-106 561
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 49 63131 84746 31345 11468 130
EBITDA 94 52370 75683 72465 85674 228
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 94 52370 75683 72465 85674 228
Finančná páka 23,3632,0318,2424,62831,88
Finančné účty 1 237 2631 080 2751 161 5651 158 92860 973
Hrubá marža 0,62780,62760,41560,63720,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 100 45966 95578 60764 00970 800
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,27540,23570,23270,31620,9860
Krátkodobé pohľadávky 633 690696 896732 789789 579641 200
Krátkodobé záväzky 656 614507 104527 796715 800713 621
Krytie dlhovej služby 19,6715,1913,0212,603 535
Materiál 16 9815 7616 22613 0446 196
Nákladové úroky 4 8054 6586 4325 22721,00
Nákladové úroky v minulom roku 4 6586 4325 2270,00003 615
Náklady na predaný tovar 96 892100 304121 496125 066131 459
Neobežný majetok 495 488368 105366 137302 24113 959
Obežný majetok 1 887 9341 782 9321 900 5801 961 551708 369
Obrat aktív 0,12190,13500,15000,15330,5215
Obrat neobežného majetku 0,58630,78910,92931,1527,04
Obrat obežného majetku 0,15390,16290,17900,17700,5328
Odpisy 45 32835 11232 29618 9122 705
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 66417 55616 1489 4562 705
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 66417 55616 1489 4560,0000
Osobné náklady 125 492143 179158 804162 0540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 0643 8015 1531 8473 428
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000036,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 637 097460 808494 814695 6570,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 80 21357 96264 65651 25270 814
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00830,00600,00860,008278,29
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02870,01940,02660,02916,73
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,51900,50210,51210,51190,0842
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64820,75300,72600,72980,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,5091-0,26830,00500,68140,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,87
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,541,331,381,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,071,141,2390,92
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,5404-0,27990,00780,68420,1616
Pohľadávky z obchodného styku 195 328261 601253 703256 422266 152
Pohotová likvidita II. stupeň 2,853,513,592,720,9859
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,65010,8264-47,15-0,3872-0,0143
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 32,67-17,450,410045,442 903
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,721,751,611,700,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95720,96880,94520,95940,9988
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 22,3631,0317,2423,62830,88
Pridaná hodnota 193 607190 152218 737222 063245 941
Primárna platobná neschopnosť 3,261,761,952,710,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,34180,34010,26030,351778,29
Rýchla likvidita I. stupeň 1,882,132,201,620,0854
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 24,1429,4625,6132,989,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 24,1429,4625,6132,989,74
Služby 23 79629 28234 78730 93631 931
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 384 0522 151 5142 268 1022 264 023723 739
Spotreba materiálu… 73 09671 02286 70994 13099 528
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 098 0103 755 8213 642 8513 838 6720,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 295 999290 456340 233347 129377 400
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 290 499290 456340 233347 129377 400
Účtovný cash flow 156 988-81 2902 637237 49260 973
Úročený dlh 4 098 0103 755 8213 642 8513 838 6720,0000
Úrokové krytie 10,336,847,208,633 244
Vlastné imanie 102 06367 178124 32791 966870,00
Všetky záväzky 2 281 9892 084 3362 143 7752 172 057722 869
Výsledok hospodárenia 54 69535 64451 42846 94471 523
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 54 69535 64451 42846 94471 523
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 88522 85032 36032 34068 109
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 22 85032 36032 34073 485-110 176
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 44 82627 18939 88139 88768 115
Zásoby 16 9815 7616 22613 0446 196
Záväzky 2 281 9892 084 3362 143 7752 172 057722 869
Záväzky z obchodného styku 637 097460 808494 814695 6570,0000
Zisk pred zdanením 44 82627 18939 88139 88768 115
Zmena EBIT 1,560,68761,030,6139-0,6394