ELDA SLOVAKIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 5869 5509 4038 4408 127
Bežná likvidita III. stupeň 12,9211,6615,8814,285,67
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,09-0,9479-1,05-1,05-1,18
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 12,9210,0815,6413,905,45
Celkové tržby 10 89410 4523 9124 2766 891
Celkový dlh 764,00844,00602,00601,001 492
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 586-8 252-9 256-8 215-7 822
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 5868 2529 2568 2157 822
Čistý cash flow 9 5868 2529 2568 2157 822
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 119,00-95,001 4421 6841 914
Čistý zisk 114,00-95,00962,001 2041 434
Čistý zisk v minulom roku -95,00962,001 2041 434-705,00
Cudzie zdroje -8 822-8 706-8 801-7 839-6 635
Daň z príjmov 5,000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5,000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000119,5813,7219,2116,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000013,7219,2116,16
Doba obratu aktív 455,88879,80877,32720,44430,47
Doba obratu pohľadávok 0,0000119,5813,7219,2116,16
Doba splácania záväzkov 250,30269,55228,17243,75337,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,2975,4555,2450,4575,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10,1213,1712,3314,85205,95
EBIT v minulom roku -95,001 4421 6841 914-225,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 119,00-95,001 4421 6841 914
EBITDA 215,00-5,001 5281 7792 009
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 215,00-5,001 5281 7792 009
Finančná páka 1,091,101,071,081,22
Finančné účty 9 5868 2529 2568 2157 822
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9203-0,9116-0,9360-0,9288-0,8164
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92030,91160,93600,92880,8164
Hrubá marža 0,51220,12960,41100,48810,4001
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 119,00-95,001 4421 6841 914
Krátkodobé pohľadávky 0,00001 298147,00225,00305,00
Krátkodobé záväzky 742,00819,00592,00591,001 434
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 30,0040,0032,0036,00874,00
Náklady na predaný tovar 2 0952 6072 3042 1894 134
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 0821 109947,00885,001 549
Obežný majetok 9 5869 5509 4038 4408 127
Obrat aktív 0,80060,41490,41600,50660,8479
Obrat obežného majetku 0,80060,41490,41600,50660,8479
Osobné náklady 8 5727 8420,0000233,00654,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 96,0090,0086,0095,0095,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 114,00-95,00962,001 2041 434
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,86410,98440,97330,9625
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,545,790,00000,11160,2372
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,87990,78952,371,921,14
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,161,221,702,361,78
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,65100,17280,00008,964,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,65100,17280,00008,964,22
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,252,082,371,921,14
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,0000147,00225,00305,00
Pohotová likvidita II. stupeň 12,9211,6615,8814,285,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9203-1,06-0,9508-0,9542-0,8482
Pridaná hodnota 5 5801 3551 6082 0872 757
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,21770,16002,87
Rýchla likvidita I. stupeň 12,9210,0815,6413,905,45
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,55-168,800,39400,33780,7427
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,55-168,800,39400,33780,7427
Služby 663,00416,001 165947,001 330
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 5869 5509 4038 4408 127
Spotreba materiálu… 350,001 082192,00357,001 255
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 6753 9623 9124 2766 891
Tržby z predaja tovaru 7 6753 7473 5433 8726 149
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000215,00369,00404,00742,00
Účtovný cash flow 9 5868 2529 2568 2157 822
Vlastné imanie 8 8228 7068 8017 8396 635
Všetky záväzky 764,00844,00602,00601,001 492
Výsledok hospodárenia 215,00-5,001 5281 7792 009
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 215,00-5,001 5281 7792 009
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 114,00-95,00962,001 2041 434
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -95,00962,001 2041 434-705,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 119,00-95,001 4421 6841 914
Záväzky 764,00844,00602,00601,001 492
Záväzky z obchodného styku 30,0040,0032,0036,00874,00
Zisk pred zdanením 119,00-95,001 4421 6841 914
Zmena EBIT -1,25-0,06590,85630,8798-8,51