SERVICES MCK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 275 840191 049125 553138 772266 212
Bežná likvidita III. stupeň 21,216,734,131,621,20
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 281
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3017-0,7872-0,8012-0,7682-0,0324
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,206,522,480,56440,0276
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,04540,12630,33241,361,18
Celkové tržby 282 537279 536201 955101 5000,0000
Celkový dlh 11 97621 41831 31980 000144 124
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -79 617-133 533-75 503-45 150-3 959
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 79 617133 53375 50345 1503 959
Čistý cash flow 79 617133 53375 50345 1503 959
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 119 39189 98237 92617 48414 784
Čistý zisk 94 23275 39735 46216 52414 784
Čistý zisk v minulom roku 75 39735 46216 52420 161-29 192
Cudzie zdroje -263 864-169 631-94 234-58 772-122 088
Daň z príjmov 25 15914 5852 464960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 14 5852 464960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25 15914 5852 464960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 200,873,0834,5164,2475,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,501,6732,5260,4175,73
Doba obratu aktív 362,55252,82226,92502,60794,97
Doba obratu pohľadávok 200,873,0834,5164,2475,73
Doba obratu zásob 10 05363,86630,88545,371 505
Doba splácania záväzkov 56 028623,52619,51652,97667,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,5327,1254,93289,74427,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 679,31299,37102,011,050,0000
EBIT v minulom roku 89 98237 92617 48421 121-29 192
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 119 39189 98237 92617 48414 784
EBITDA 133 23388 52247 05532 73236 376
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 133 23388 52247 05532 73236 376
Finančná páka 1,051,131,332,362,18
Finančné účty 79 617133 53375 50345 1503 959
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9566-0,8879-0,7506-0,4235-0,4586
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95660,88790,75060,42350,4586
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 133 19591 48246 99334 09836 276
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,04010,10730,24210,57650,5379
Krátkodobé pohľadávky 152 8282 32819 09717 73725 361
Krátkodobé záväzky 11 05220 49430 39580 000143 200
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 134,009 8405 005129,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000029 212
Náklady na predaný tovar 144 770186 899150 96163 29378 339
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 72,0011 99717 90844 71934 320
Neobežný majetok 41 41253 0890,00009 06894 127
Obežný majetok 234 428137 960125 553129 704170 804
Obrat aktív 1,011,441,610,72620,4591
Obrat neobežného majetku 6,715,200,000011,111,30
Obrat obežného majetku 1,182,001,610,77700,7156
Obrat zásob 0,03635,720,57860,66930,2426
Odpisy 13 8040,00009 06815 89721 492
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 8040,00009 06815 89721 492
Osobné náklady 1 471949,00925,003 3050,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 38,0040,0062,0068,00100,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 108 03675 39744 53032 42136 276
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,45090,52760,39860,29750,1202
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,28860,69890,60140,32540,0149
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 8467,412,850,83830,5602
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 90,3793,7055,1311,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 8,7093,705,101,952,04
Pohľadávky z obchodného styku 1 1401 26017 99616 68025 361
Pohotová likvidita II. stupeň 21,036,633,110,78610,2137
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,31-1,27-1,25-1,30-30,84
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,04340,11210,24940,57650,5414
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,04540,12630,33241,361,18
Pridaná hodnota 132 93488 92050 99437 48743 888
Primárna platobná neschopnosť 0,11757,810,27810,00770,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 7,206,522,480,56440,0276
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,08990,24200,66562,443,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,08990,24200,66562,443,96
Služby 133 535139 650100 5158 40935 160
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 275 840191 049125 553138 772266 212
Spotreba materiálu… 11 16335 25232 53810 1658 859
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 277 704277 319201 955101 497122 227
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 5000,0000717,000,0000
Tržby z predaja tovaru 95,0012 44518 26345 61637 025
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 277 609263 374183 69255 16485 202
Účtovný cash flow 79 617133 53375 50345 1503 959
Vlastné imanie 263 864169 63194 23458 772122 088
Všetky záväzky 11 97621 41831 31980 000144 124
Výsledok hospodárenia 119 42990 02237 98717 55214 884
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 119 42990 02237 98717 55214 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 23275 39735 46216 52414 784
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 75 39735 46216 52420 161-29 192
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 119 39189 98237 92617 48414 784
Zásoby 1 9832 09930 95366 817141 484
Záväzky 11 97621 41831 31980 000144 124
Záväzky z obchodného styku 134,009 8405 005129,000,0000
Zisk pred zdanením 119 39189 98237 92617 48414 784
Zmena EBIT 1,332,372,170,8278-0,5064

Činnosti firmy
Krajčírske práce
Výroba výrobkov z plastov
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Prípravné práce pre stavbu - demolácie a zemné práce
Maliarske a natieračské práce
Prevádzkovanie športových zariadení
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických..
Píliarska výroba, porez dreva, hobľovanie a impregnovanie dreva
Reklamná činnosť
Komisionálny predaj v oblasti predmetu podnikania
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetu podnikania
Izolácie proti vode
Veľkoobchod s uvedeným tovarom
Organizovanie výstav a kultúrnych podujatí
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, vína a destilátov
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Čistenie kanalizačných systémov
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Kosenie trávnatých plôch
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Upratovací a čistiaci servis
Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších..
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Deratizačná, dezinsekčná a dezinfekčná činnosť
Výčap
Maloobchod s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá a stroje, motorovými vozidlami,..
Požičovňa a prenájom snežných skútrov, vodných skútrov, motorových štvorkoliek,..
Oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení..