TAVAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 305 7143 636 5813 870 4604 997 9534 661 789
Aktivácia 6 1630,00000,00000,00001 521
Bežná likvidita III. stupeň 0,56621,220,58800,81520,3517
Časové rozlíšenie aktív 800,00833,002 4852 891603,00
Časové rozlíšenie pasív 347 925465 919199 957348 882449 896
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,37450,26511,182,563,69
Celkové tržby 1 927 7921 857 5411 833 5861 224 1170,0000
Celkový dlh 805 844664 3461 983 4383 341 8283 313 575
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 180 143-50 712367 0121 295 404426 955
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 85776 14594 00154 596223 045
Čistý cash flow -31 288-17 85639 405-309 506223 045
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -342 717465 841133 013-33 129-822 104
Čistý zisk -354 370409 566115 078-231 887-831 904
Čistý zisk v minulom roku 409 566115 079-231 887291 403-466 118
Cudzie zdroje -2 151 945-2 506 316-1 687 065-1 307 243-898 318
Daň z príjmov 10 17153 71813 226126 6820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 53 71813 226126 682174 2060,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 17153 71813 226126 6820,0000
Dlhodobé pohľadávky 153 734163 905214 743225 088520 214
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,05234,04317,334 409145,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,81233,25314,932 900145,60
Doba obratu aktív 1 261887,231 82413 1082 600
Doba obratu pohľadávok 101,69274,02418,534 999436,00
Doba obratu zásob 0,0000478,22352,484 8540,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000961,941 0648 181710,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 207,72148,91700,134 1791 003
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000442,52408,672 3460,0000
EBIT v minulom roku 465 841133 014-33 129487 236-425 800
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -342 717465 841133 013-33 129-822 104
EBITDA 221 438945 9631 627 16274 663-168 014
EBITDA marža 0,11490,50930,88740,06100,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 221 438945 9631 627 16274 663-168 014
Efektívna daňová sadzba -0,02960,11600,1031-1,200,0000
Finančná páka 1,541,452,293,825,19
Finančné účty 44 85776 14594 00154 596223 045
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6510-0,6892-0,4359-0,2616-0,1927
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65100,68920,43590,26160,1927
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 331 0991 107 098-177 4571 934 035-178 277
Krátkodobé finančné výpomoci 225 00025 433461 0131 350 000650 000
Krátkodobé pohľadávky 112 853959 265673 4171 680 964261 577
Krátkodobé záväzky 544 548610 3711 485 7571 593 4701 798 192
Krytie dlhovej služby 0,63382,027,950,1774-0,3658
Materiál 161 180136 36063 96164 71070 859
Nákladové úroky 1 4822 5574 70972 0769 800
Nákladové úroky v minulom roku 2 5574 70972 07621 62740 318
Náklady na predaný tovar 987 7971 058 988754 722418 368854 254
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000231 599509 76571 0900,0000
Neobežný majetok 2 519 3172 132 9942 393 5382 088 9563 122 461
Obežný majetok 785 5971 502 7541 474 4372 906 1061 538 725
Obrat neobežného majetku 0,37980,70140,32360,06660,2096
Obrat obežného majetku 1,220,99550,52530,04790,4253
Obrat zásob 0,00000,76321,040,07520,0000
Odpisy 615 772559 778590 492663 076386 126
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 307 886279 889295 246331 538386 126
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 307 886279 889295 246331 5380,0000
Osobné náklady 124 35153 23343 96741 1190,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 519687,00531,00628,0010 288
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000025,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 393 182280 784570 758456 8340,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 261 402969 344705 570431 189-445 778
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,14910,16180,0536-0,0873-0,5373
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -4,020,12182,21-0,14730,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,890,0389-3,93-0,2162
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,24868,210,4515-6,790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,04180,71300,0313-0,3965-0,5174
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0327-0,01190,0509-2,220,3408
Pohľadávky z obchodného styku 88 637956 037668 3151 105 649261 077
Pohotová likvidita II. stupeň 0,14180,94060,35860,52800,1674
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 68,78140,36-42,814,22-4,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -21,11-6,988,37-4,2922,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,24380,18270,51250,66860,7108
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,37450,26511,182,563,69
Pridaná hodnota -30 914437 07019 851-279 197-199 775
Primárna platobná neschopnosť 4,440,29370,85400,41320,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,16470,16340,0682-0,1774-0,9261
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,640,70231,2244,76-19,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,640,70231,2244,76-19,72
Služby 139 628155 451176 771282 865172 764
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 305 7143 636 5813 870 4604 997 9534 661 789
Spotreba materiálu… 1 000 092640 832125 51945 594751 364
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 225 00025 433461 0131 350 000650 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 014 4731 576 969-127 4711 069 171654 479
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 57 59080 911-902 044930 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000697 845667 28356 4210,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 956 883798 213107 29082 750654 479
Účtovný cash flow -31 288-17 85639 405-309 506223 045
Úročený dlh 225 00025 433461 0131 350 000650 000
Úrokové krytie -231,25182,1828,25-0,4596-83,89
Vlastné imanie 2 151 9452 506 3161 687 0651 307 243898 318
Všetky záväzky 805 844664 3461 983 4383 341 8283 313 575
Výnosy budúcich období dlhodobé 231 9740,00000,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 115 951465 858199 859348 882449 559
Výsledok hospodárenia -337 228466 695133 533-32 165-555 811
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -337 228466 695133 533-32 165-555 811
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -354 370409 566115 078-231 887-831 904
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 409 566115 079-231 887291 403-466 118
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -344 199463 284128 304-105 205-575 875
Zásoby 474 153303 439492 276945 458533 889
Záväzky 805 844664 3461 983 4383 341 8283 313 575
Záväzky z obchodného styku 393 182280 784570 758456 8340,0000
Zisk pred zdanením -344 199463 284128 304-105 205-575 875
Zmena EBIT -0,73573,50-4,02-0,06801,93
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 145 760-31 10657 333-18 81968 353
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 145 760-31 10657 333-18 81968 353
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 484,00401,001 093373 7521 671