Xylo Machinery SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 21 450 17422 903 57428 828 41430 982 10034 071 222
Aktivácia 0,00000,00000,000018 3270,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,0000193 5771 381
Bežná likvidita III. stupeň 3,162,2610,635,541,08
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000193 5771 381
Časové rozlíšenie aktív 32 72630 31922 13221 79821 305
Časové rozlíšenie pasív 9 2958 42211 3865 3017 685
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2076-0,12740,51330,0019-0,0004
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,08070,11060,06600,11040,7468
Celkové tržby 7 677 1364 415 3846 120 3253 559 0643 011 688
Celkový dlh 1 601 9502 279 4571 784 6383 078 86414 562 537
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -502 626-185 252-467 119185 461-3 337
Čistá hodnota zákazky 0,0000783 7460,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1012-1,45-0,1414-1,01-0,4566
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 502 626185 252467 1198 1164 718
Čistý cash flow 317 374-281 867459 0033 398-5 113
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -771 985-7 251 828-996 264-4 511 276-1 702 051
Čistý zisk -776 765-6 416 695-865 545-3 601 795-1 375 180
Čistý zisk v minulom roku -6 416 695-865 545-3 601 795-1 375 180-3 100 286
Cudzie zdroje -19 838 929-20 615 695-27 032 390-27 897 935-19 501 000
Daň z príjmov 3 021-835 552-156 962-910 815-327 595
Daň z príjmov v minulom roku -835 552-156 962-910 815-327 5951 572 273
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 021-835 552-156 962-910 815-327 595
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 144,88286,47222,24229,90154,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 98,61274,15214,8363,0650,67
Doba obratu aktív 1 0371 9122 6993 1594 351
Doba obratu pohľadávok 144,88286,47222,24229,90154,69
Doba obratu zásob 69 849130 78947 731129 114388 891
Doba splácania záväzkov 80 079209 9796 30926 431396 983
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,94184,7483,72183,851 604
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 72 266198 4012 43224 837393 365
EBIT v minulom roku -7 251 828-996 264-4 511 276-1 702 051-1 526 369
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -771 985-7 251 828-996 264-4 511 276-1 702 051
EBITDA 1 164 969-5 257 826449 031-3 137 500335 579
EBITDA marža 0,1517-1,190,0734-0,88160,1114
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 164 969-5 257 826449 031-3 137 500335 579
Finančná páka 1,081,111,071,111,75
Finančné účty 502 626185 252467 1198 1164 718
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9249-0,9001-0,9377-0,9005-0,5724
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92490,90010,93770,90050,5724
Hrubá marža 0,2704-1,070,1082-0,79600,2372
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 344 532-5 172 5624 892 667-3 136 235523 929
Krátkodobé pohľadávky 2 995 4053 430 8902 373 9602 254 7871 211 426
Krátkodobé záväzky 1 528 7402 212 551894 2791 803 17312 564 240
Krytie dlhovej služby 662,29-12 54917,11-2 352463,51
Materiál 947 223991 9056 379 6728 805 00212 256 609
Nákladové úroky 1 759419,0026 2431 334724,00
Nákladové úroky v minulom roku 419,0026 2431 334724,001 644
Náklady na predaný tovar 5 470 5813 660 7853 086 5022 927 7432 144 094
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 9683 84651 73924 90111 552
Neobežný majetok 16 585 97717 878 99119 199 31419 888 98920 525 654
Obežný majetok 4 831 4714 994 2649 606 96811 071 31313 524 263
Obrat obežného majetku 1,560,87530,40590,32330,2114
Odpisy 1 929 0862 001 6691 379 3481 373 1162 035 704
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 285 0661 314 676689 674686 5581 327 702
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 644 020686 993689 674686 558708 002
Osobné náklady 1 385 3141 110 642914 047894 676871 598
Ostatné náklady na finančnú činnosť 443,002 2265 4362 3654 638
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 379 5961 306 807344 6711 694 43712 449 718
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 152 321-4 415 026513 803-2 228 679660 524
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,6674-0,23501,38-0,31581,22
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 297,90-1 22912,80-113,7761,84
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,50-4,250,7248-3,170,8196
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,6263-1,520,2889-1,250,2457
Pohľadávky z obchodného styku 2 038 6913 283 3432 294 854618 506396 802
Pohotová likvidita II. stupeň 2,301,643,161,140,0984
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -62,5173,14-58,89-8 2103 814
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 180,43-672,7117,492,55-7,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,08070,11060,06600,11040,7468
Pridaná hodnota 2 075 792-4 725 368662 489-2 832 922714 404
Primárna platobná neschopnosť 0,67670,63670,15022,7431,38
Rýchla likvidita I. stupeň 0,32680,08340,51580,00410,0004
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,38-0,43353,97-0,981343,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,38-0,43353,97-0,981343,40
Služby 2 776 7532 057 4602 504 1801 500 5831 556 416
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 450 17422 903 57428 828 41430 982 10034 071 222
Spotreba materiálu… 2 686 8601 599 479527 3281 372 484481 719
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000193 5771 381
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 636 3764 415 1626 123 5273 581 6363 304 992
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000350 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 90 00343 7452 224 5361 81596 494
Tržby z predaja tovaru 7 0813 84753 70426 6349 556
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 539 2924 367 5703 845 2873 553 1872 848 942
Účtovný cash flow 317 374-281 867459 0033 398-5 113
Úročený dlh 0,00000,00000,0000193 5771 381
Úrokové krytie -438,88-17 307-37,96-3 382-2 351
Vlastné imanie 19 838 92920 615 69527 032 39027 897 93519 501 000
Všetky záväzky 1 601 9502 279 4571 784 6383 078 86414 562 537
Výsledok hospodárenia -771 359-7 249 307-990 807-4 508 834-1 621 417
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -771 359-7 249 307-990 807-4 508 834-1 621 417
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -776 765-6 416 695-865 545-3 601 795-1 375 180
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 416 695-865 545-3 601 795-1 375 180-3 100 286
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -773 744-7 252 247-1 022 507-4 512 610-1 702 775
Zásoby 1 333 4401 378 1226 765 8898 808 41012 308 119
Záväzky 1 601 9502 279 4571 784 6383 078 86414 562 537
Záväzky z obchodného styku 1 379 5962 090 553344 6711 694 43712 449 718
Zisk pred zdanením -773 744-7 252 247-1 022 507-4 512 610-1 702 775
Zmena EBIT 0,10657,280,22082,651,12
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-3 255-48 102-94 407
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-3 255-48 102-94 407
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 97 24533 5572 285 02633,0017 786
Účtovné závierky