AT TATRY, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 224 1614 333 9034 975 9893 669 9084 433 890
Aktivácia 289 300210 494194 696260 750245 088
Bankové úvery 886 1341 145 1671 660 010473 459586 017
Bežná likvidita III. stupeň 0,35040,53730,57610,44580,7400
Bežné bankové úvery 509 954739 8521 347 257410 948586 017
Časové rozlíšenie aktív 8 5027 6017 2989 80521 737
Časové rozlíšenie pasív 899 768959 488658 021730 013858 358
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,511,181,840,56700,6172
Celkové tržby 2 804 5092 480 4512 385 3392 311 9780,0000
Celkový dlh 1 998 6961 824 4552 795 8221 063 7741 364 592
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 884 1661 142 6581 657 328463 259580 323
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 9682 5092 68210 2005 694
Čistý cash flow -541,00-173,00-7 5182 0175 694
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -191 98560 917-323 277-316 41943 301
Čistý zisk -224 26327 814-353 975-348 636959,00
Čistý zisk v minulom roku 27 814-353 975-348 63614 77941 965
Cudzie zdroje -1 325 697-1 549 960-1 522 146-1 876 121-2 210 940
Daň z príjmov 0,00002 8802 8805 0770,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8805 0776 0790,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8805 0770,0000
Dlhodobé bankové úvery 376 180405 315312 75362 5110,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000017 7112 127
Dlhodobý dlh 376 180405 315312 75362 5110,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,60140,55294,8616,4887,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,4910,1080,709,4584,01
Doba obratu aktív 898,891 3501 508946,47677,81
Doba obratu pohľadávok 21,60140,55294,8621,0587,52
Doba obratu zásob 650,108 8311 3061 713294,29
Doba splácania záväzkov 883,086 9951 7551 20919,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 210,67194,11310,70112,9119,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 772,305 7461 555638,150,0000
EBIT v minulom roku 60 917-323 277-316 41959 55679 877
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -191 98560 917-323 277-316 41943 301
EBITDA 682 247615 076499 336438 707596 045
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 682 247615 076499 336438 707596 045
Finančná páka 3,192,803,271,962,01
Finančné účty 1 9682 5092 68210 2005 694
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3138-0,3576-0,3059-0,5112-0,4986
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,31380,35760,30590,51120,4986
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 681 7991 199 670493 641495 404551 915
Krátkodobé pohľadávky 101 513451 090973 15063 898570 357
Krátkodobé záväzky 989 987622 9731 025 419437 814126 247
Krytie dlhovej služby 0,73210,62230,72810,58030,6627
Materiál 31 29812 5909 03623 01013 901
Nákladové úroky 32 27830 22327 81827 14042 342
Nákladové úroky v minulom roku 30 22327 81827 14038 69837 912
Náklady na predaný tovar 1 677 2751 212 1931 337 7551 610 7512 162 258
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 409 18732 507213 215132 127700 124
Neobežný majetok 3 383 3793 086 2123 230 0782 948 3383 269 478
Obežný majetok 832 2801 240 0901 738 613711 7651 142 675
Obrat aktív 0,40610,27030,24210,38560,5385
Obrat neobežného majetku 0,50700,37960,37290,48000,7303
Obrat obežného majetku 2,060,94460,69291,992,09
Obrat zásob 0,56150,04130,27950,21311,24
Odpisy 837 774818 714783 120732 354496 187
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 418 887409 357391 560366 177496 187
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 418 887409 357391 560366 1770,0000
Osobné náklady 581 371534 494543 193503 2080,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 43 39238 30239 64839 83044 130
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000029,0029,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 34 04793 46764 190231 0040,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 613 511846 528429 145383 718497 146
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 15,31-13,11-4,08-2,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0928-1,25-0,6244-1,480,0946
Pohľadávky z obchodného styku 54 01132 429266 33636 651549 565
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2 4508 959202,47-930,15-388,29
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47320,42100,56190,28990,3078
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,511,181,840,56700,6172
Pridaná hodnota 37 965-40 776-133 127-195 474225 375
Primárna platobná neschopnosť 16,0315,783,416,300,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,932,975,602,422,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,932,975,602,422,29
Služby 228 643233 986205 286177 308200 629
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 224 1614 333 9034 975 9893 669 9084 433 890
Spotreba materiálu… 1 258 1271 122 8651 269 5251 343 2361 481 005
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 886 1341 145 1671 660 010473 459586 017
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 736 7121 482 8651 221 5901 463 5262 387 633
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 21 472311 44816 96248 2490,0000
Tržby z predaja tovaru 434 51225 914201 173119 178759 711
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 280 7281 145 5031 003 4551 296 0991 627 922
Účtovný cash flow -541,00-173,00-7 5182 0175 694
Úročený dlh 886 1341 145 1671 660 010473 459586 017
Úrokové krytie -5,952,02-11,62-11,661,02
Vlastné imanie 1 325 6971 549 9601 522 1461 876 1212 210 940
Všetky záväzky 1 998 6961 824 4552 795 8221 063 7741 364 592
Výnosy budúcich období dlhodobé 780 360840 101588 455655 279784 687
Výnosy budúcich období krátkodobé 119 238118 14469 56673 63272 362
Výsledok hospodárenia -148 57899 221-283 655-276 61092 035
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -148 57899 221-283 655-276 61092 035
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -224 26327 814-353 975-348 636959,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 814-353 975-348 63614 77941 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -224 26330 694-351 095-343 5595 565
Zásoby 728 799786 491762 781619 956564 497
Záväzky 1 998 6961 824 4552 795 8221 063 7741 364 592
Záväzky z obchodného styku 865 792511 702908 432231 0040,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 831 745418 235844 2420,00000,0000
Zisk pred zdanením -224 26330 694-351 095-343 5595 565
Zmena EBIT -3,15-0,18841,02-5,310,5421
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -70 618-33 329155 575-218 830-25 588
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -70 618-33 329155 575-218 830-25 588
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 14 5238 58916 83331 2127 823
Účtovné závierky