AT TATRY, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 468 8694 224 1614 333 9034 975 9893 669 908
Aktivácia 184 478289 300210 494194 696260 750
Bankové úvery 1 833 734886 1341 145 1671 660 010473 459
Bežná likvidita III. stupeň 0,50510,35040,53730,57610,4458
Bežné bankové úvery 1 574 992509 954739 8521 347 257410 948
Časové rozlíšenie aktív 7 3388 5027 6017 2989 805
Časové rozlíšenie pasív 808 479899 768959 488658 021730 013
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,671,511,181,840,5670
Celkové tržby 2 980 2062 804 5092 480 4512 385 3392 311 978
Celkový dlh 2 290 5121 998 6961 824 4552 795 8221 063 774
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 831 359884 1661 142 6581 657 328463 259
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 3751 9682 5092 68210 200
Čistý cash flow 407,00-541,00-173,00-7 5182 017
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 62 894-191 98560 917-323 277-316 419
Čistý zisk 36 376-224 26327 814-353 975-348 636
Čistý zisk v minulom roku -224 26327 814-353 975-348 63614 779
Cudzie zdroje -1 369 878-1 325 697-1 549 960-1 522 146-1 876 121
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 8805 077
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8805 0776 079
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 8805 077
Dlhodobé bankové úvery 258 742376 180405 315312 75362 511
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000017 711
Dlhodobý dlh 258 742376 180405 315312 75362 511
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 170,4821,60140,55294,8616,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,0211,4910,1080,709,45
Doba obratu aktív 1 021898,891 3501 508946,47
Doba obratu pohľadávok 170,4821,60140,55294,8621,05
Doba obratu zásob 845,77650,108 8311 3061 713
Doba splácania záväzkov 482,15883,086 9951 7551 209
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 81,92210,67194,11310,70112,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 331,61772,305 7461 555638,15
EBIT v minulom roku -191 98560 917-323 277-316 41959 556
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 62 894-191 98560 917-323 277-316 419
EBITDA 429 527682 247615 076499 336438 707
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 429 527682 247615 076499 336438 707
Finančná páka 3,263,192,803,271,96
Finančné účty 2 3751 9682 5092 68210 200
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3065-0,3138-0,3576-0,3059-0,5112
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,30650,31380,35760,30590,5112
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 314 150681 7991 199 670493 641495 404
Krátkodobé pohľadávky 746 190101 513451 090973 15063 898
Krátkodobé záväzky 358 560989 987622 9731 025 419437 814
Krytie dlhovej služby 0,51440,73210,62230,72810,5803
Materiál 15 71931 29812 5909 03623 010
Nákladové úroky 26 51832 27830 22327 81827 140
Nákladové úroky v minulom roku 32 27830 22327 81827 14038 698
Náklady na predaný tovar 1 712 8081 677 2751 212 1931 337 7551 610 751
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 271 440409 18732 507213 215132 127
Neobežný majetok 3 083 9933 383 3793 086 2123 230 0782 948 338
Obežný majetok 1 377 538832 2801 240 0901 738 613711 765
Obrat neobežného majetku 0,51800,50700,37960,37290,4800
Obrat obežného majetku 1,162,060,94460,69291,99
Obrat zásob 0,43160,56150,04130,27950,2131
Odpisy 757 858837 774818 714783 120732 354
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 378 929418 887409 357391 560366 177
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 378 929418 887409 357391 560366 177
Osobné náklady 595 643581 371534 494543 193503 208
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 27543 39238 30239 64839 830
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000029,0029,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 42 00534 04793 46764 190231 004
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 794 234613 511846 528429 145383 718
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -5,1715,31-13,11-4,08-2,57
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,42450,0928-1,25-0,6244-1,48
Pohľadávky z obchodného styku 30 73454 01132 429266 33636 651
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3 3662 4508 959202,47-930,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51250,47320,42100,56190,2899
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,671,511,181,840,5670
Pridaná hodnota -115 22137 965-40 776-133 127-195 474
Primárna platobná neschopnosť 8,0216,0315,783,416,30
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,332,932,975,602,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,332,932,975,602,42
Služby 274 384228 643233 986205 286177 308
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 468 8694 224 1614 333 9034 975 9893 669 908
Spotreba materiálu… 1 267 4931 258 1271 122 8651 269 5251 343 236
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 833 734886 1341 145 1671 660 010473 459
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 184 4780,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 042 0361 736 7121 482 8651 221 5901 463 526
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 444 44921 472311 44816 96248 249
Tržby z predaja tovaru 357 734434 51225 914201 173119 178
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 239 8531 280 7281 145 5031 003 4551 296 099
Účtovný cash flow 407,00-541,00-173,00-7 5182 017
Úročený dlh 1 833 734886 1341 145 1671 660 010473 459
Úrokové krytie 2,37-5,952,02-11,62-11,66
Vlastné imanie 1 369 8781 325 6971 549 9601 522 1461 876 121
Všetky záväzky 2 290 5121 998 6961 824 4552 795 8221 063 774
Výnosy budúcich období dlhodobé 684 278780 360840 101588 455655 279
Výnosy budúcich období krátkodobé 124 169119 238118 14469 56673 632
Výsledok hospodárenia 67 172-148 57899 221-283 655-276 610
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 67 172-148 57899 221-283 655-276 610
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36 376-224 26327 814-353 975-348 636
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -224 26327 814-353 975-348 63614 779
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 36 376-224 26330 694-351 095-343 559
Zásoby 628 973728 799786 491762 781619 956
Záväzky 2 290 5121 998 6961 824 4552 795 8221 063 774
Záväzky z obchodného styku 246 611865 792511 702908 432231 004
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 204 606831 745418 235844 2420,0000
Zisk pred zdanením 36 376-224 26330 694-351 095-343 559
Zmena EBIT -0,3276-3,15-0,18841,02-5,31
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -83 969-70 618-33 329155 575-218 830
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -83 969-70 618-33 329155 575-218 830
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 48 94614 5238 58916 83331 212
Účtovné závierky