E-is-W, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 183 888275 638277 819394 2380,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,36612,452,670,80680,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000013 50527 0100,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,51020,67161,020,50000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,18830,67890,96750,05910,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,92-4,71-6,79-13,290,0000
Celkové tržby 212 051193 939129 0690,00000,0000
Celkový dlh 279 483349 892325 808426 3090,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -63 106-111 882-62 011132 5950,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 63 106111 88262 01116 0360,0000
Čistý cash flow -48 77649 87148 83416 0360,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -14 270-11 799-17 438122 1220,0000
Čistý zisk -21 340-26 265-21 684122 1220,0000
Čistý zisk v minulom roku -26 265-21 6845 766-44 2520,0000
Cudzie zdroje 95 59574 25447 98932 0710,0000
Daň z príjmov 960,00961,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 961,00960,00961,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00961,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,75103,00129,15754,190,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,3293,30125,78176,910,0000
Doba obratu aktív 317,50520,15788,20920,690,0000
Doba obratu pohľadávok 54,75103,00129,15754,190,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000491,600,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 447,15138,63143,21634,040,0000
EBIT v minulom roku -11 799-17 4386 727-43 2200,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -14 270-11 799-17 438122 1220,0000
EBITDA 86 02283 43749 126221 5050,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 86 02283 43749 126221 5050,0000
Finančná páka -1,92-3,71-5,79-12,290,0000
Finančné účty 63 106111 88262 01116 0360,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,51990,26940,17270,08130,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5199-0,2694-0,1727-0,08130,0000
Hrubá marža 0,54360,55720,55760,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 86 39883 61249 302221 2440,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,410,26650,18170,68870,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000148 6310,0000
Krátkodobé pohľadávky 31 70954 58145 523322 9420,0000
Krátkodobé záväzky 258 97873 46350 476271 4960,0000
Krytie dlhovej služby 14,086,1814,950,00000,0000
Nákladové úroky 6 11013 5053 2860,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 13 5053 2860,00001 0320,0000
Náklady na predaný tovar 96 12085 35256 687201 5780,0000
Neobežný majetok 89 07395 670143 27555 2600,0000
Obežný majetok 94 815166 463107 534338 9780,0000
Obrat aktív 1,150,70170,46310,39640,0000
Obrat neobežného majetku 2,372,020,89792,830,0000
Obrat obežného majetku 2,231,161,200,46110,0000
Odpisy 100 37695 21281 14234 3200,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 50 18847 60640 57134 3200,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 50 18847 60640 5710,00000,0000
Osobné náklady 73 47568 62761 4510,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 208,00225,00224,00261,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 246 40857 1242 9540,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 79 03668 94759 458156 4420,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,22320,35370,45191,050,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1900-0,0584-0,07670,99490,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63740,63500,85390,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,571,170,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,66310,65960,5047-1,320,0000
Pohľadávky z obchodného styku 23 92949 44144 33575 7540,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,36612,452,670,80680,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,961,490,98272,000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -7,983,6914,860,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,521,271,171,080,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,92-4,71-6,79-13,290,0000
Pridaná hodnota 115 281108 06971 965-45 2860,0000
Primárna platobná neschopnosť 10,481,320,25580,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,22320,35370,4519-3,810,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,24371,521,230,03820,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,254,196,631,920,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,254,196,631,920,0000
Služby 72 63465 25342 426183 5920,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 183 888275 638277 819394 2380,0000
Spotreba materiálu… 23 48620 09914 26117 9860,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000148 6310,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 211 693193 621128 852156 2920,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 292,00200,00200,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 211 401193 421128 652156 2920,0000
Účtovný cash flow -48 77649 87148 83416 0360,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,0000148 6310,0000
Úrokové krytie -2,34-0,8737-5,310,00000,0000
Vlastné imanie -95 595-74 254-47 989-32 0710,0000
Všetky záväzky 279 483349 892325 808426 3090,0000
Výsledok hospodárenia -14 062-11 575-31 816104 2200,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -14 062-11 575-31 816104 2200,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 340-26 265-21 684122 1220,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -26 265-21 6845 766-44 2520,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -20 380-25 304-20 724113 7660,0000
Záväzky 279 483349 892325 808426 3090,0000
Záväzky z obchodného styku 250 77765 50911 3390,00000,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 4 3698 3858 3850,00000,0000
Zisk pred zdanením -20 380-25 304-20 724113 7660,0000
Zmena EBIT 1,210,6766-2,59-2,830,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000082 9650,0000