KVS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 276 675247 362181 797156 885101 395
Bežná likvidita III. stupeň 987,9213,19240,0544,215,27
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5998-0,8180-0,6768-0,5917-0,3854
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 598,359,96165,1127,932,07
Celkové tržby 86 116217 70281 777180 001137 914
Celkový dlh 365,0019 2531 2703 77316 340
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -165 744-186 601-122 183-90 589-32 777
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,55970,55120,33530,37810,4132
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 165 744186 601122 18390 58932 777
Čistý cash flow 165 744186 601122 18390 58932 777
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 48 201151 99833 72786 17871 216
Čistý zisk 48 201120 00627 41668 05656 982
Čistý zisk v minulom roku 120 00627 41668 05656 982-3 235
Cudzie zdroje -276 310-228 109-180 527-153 112-85 055
Daň z príjmov 0,000031 9926 31118 12214 234
Daň z príjmov v minulom roku 31 9926 31118 12214 234960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000031 9926 31118 12214 234
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 460,89101,32252,35119,32134,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,089,780,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 1 182414,89827,31354,55268,35
Doba obratu pohľadávok 460,89101,32252,35119,32134,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1,1831,423,377,3341,93
EBIT v minulom roku 151 99833 72786 17871 216-2 253
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 48 201151 99833 72786 17871 216
EBITDA 48 290155 92643 15194 85883 357
EBITDA marža 0,56080,71620,52770,52700,6044
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 48 290155 92643 15194 85883 357
Finančná páka 1,001,081,011,021,19
Finančné účty 165 744186 601122 18390 58932 777
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9987-0,9222-0,9930-0,9760-0,8388
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99870,92220,99300,97600,8388
Hrubá marža 0,55970,72490,53510,43170,6132
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 48 201155 80943 06394 80583 290
Krátkodobé pohľadávky 107 91160 41155 45352 79950 693
Krátkodobé záväzky 277,0018 732740,003 24315 842
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 293,00665,00494,0098,00356,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000022,00
Náklady na predaný tovar 37 26559 79836 44583 79553 348
Neobežný majetok 3 020350,004 16113 49717 925
Obežný majetok 273 655247 012177 636143 38883 470
Obrat aktív 0,30890,87980,44121,031,36
Obrat neobežného majetku 28,30621,7719,2811,977,69
Obrat obežného majetku 0,31230,88100,45151,131,65
Odpisy 0,00003 8119 3368 62812 076
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00003 8119 3368 62812 076
Osobné náklady 68,00181,00226,000,000027,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 89,00117,0088,0053,0067,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 48 201123 81736 75276 68469 058
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,17440,52610,15190,44450,6699
Podiel EBIT k aktívam 0,17420,61450,18550,54930,7024
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,17420,61450,18550,54930,7024
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,17440,66480,18630,56090,8324
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,59910,75440,67210,57740,3233
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,920,85711,490,50330,2377
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 708,75871,94193,640,00003 132
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 708,7539,534,589,016,99
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,940,85751,520,56090,2377
Pohľadávky z obchodného styku 9 1495 8300,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 987,9213,19240,0544,215,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,67-1,22-1,48-1,69-2,59
Pridaná hodnota 48 195157 82143 76277 71484 566
Rentabilita aktív, ROA 0,17420,48510,15080,43380,5620
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,17440,52610,15190,44450,6699
Rýchla likvidita I. stupeň 598,359,96165,1127,932,07
Služby 5 21019 27612 64631 00218 015
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 276 675247 362181 797156 885101 395
Spotreba materiálu… 32 05540 52223 79952 79335 333
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 85 460217 61980 207161 509137 914
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 85 460217 61980 207161 509137 914
Účtovný cash flow 165 744186 601122 18390 58932 777
Vlastné imanie 276 310228 109180 527153 11285 055
Všetky záväzky 365,0019 2531 2703 77316 340
Výsledok hospodárenia 48 290152 11533 81586 23071 281
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 48 290152 11533 81586 23071 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 48 201120 00627 41668 05656 982
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 120 00627 41668 05656 982-3 235
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 48 201151 99833 72786 17871 216
Záväzky 365,0019 2531 2703 77316 340
Záväzky z obchodného styku 293,00665,00494,0098,00356,00
Zisk pred zdanením 48 201151 99833 72786 17871 216
Zmena EBIT 0,31714,510,39141,21-31,61