KVS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 247 362181 797156 885101 39537 468
Bežná likvidita III. stupeň 13,19240,0544,215,274,49
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000254,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8180-0,6768-0,5917-0,3854-0,8046
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,96165,1127,932,074,37
Celkové tržby 217 70281 777180 001137 9140,0000
Celkový dlh 19 2531 2703 77316 3406 161
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -186 601-122 183-90 589-32 777-25 191
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,55120,33530,37810,41320,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 186 601122 18390 58932 77725 191
Čistý cash flow 186 601122 18390 58932 77725 191
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 151 99833 72786 17871 216-13 096
Čistý zisk 120 00627 41668 05656 982-13 096
Čistý zisk v minulom roku 27 41668 05656 982-3 235-8 074
Cudzie zdroje -228 109-180 527-153 112-85 055-31 307
Daň z príjmov 31 9926 31118 12214 2340,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 31118 12214 234960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 31 9926 31118 12214 2340,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 101,32252,35119,32134,169,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,780,00000,00000,00009,12
Doba obratu aktív 414,89827,31354,55268,35815,49
Doba obratu pohľadávok 101,32252,35119,32134,169,12
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000133,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,423,377,3341,93125,56
EBIT v minulom roku 33 72786 17871 216-2 253-8 074
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 151 99833 72786 17871 216-13 096
EBITDA 155 92643 15194 85883 357-2 332
EBITDA marža 0,71620,52770,52700,60440,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 155 92643 15194 85883 357-2 332
Finančná páka 1,081,011,021,191,20
Finančné účty 186 601122 18390 58932 77725 191
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9222-0,9930-0,9760-0,8388-0,8356
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92220,99300,97600,83880,8356
Hrubá marža 0,72490,53510,43170,61320,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 155 80943 06394 80583 290-2 401
Krátkodobé pohľadávky 60 41155 45352 79950 693419,00
Krátkodobé záväzky 18 732740,003 24315 8425 769
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 665,00494,0098,00356,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000027,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000022,000,0000
Náklady na predaný tovar 59 79836 44583 79553 34815 747
Neobežný majetok 350,004 16113 49717 92511 577
Obežný majetok 247 012177 636143 38883 47025 637
Obrat aktív 0,87980,44121,031,360,4476
Obrat neobežného majetku 621,7719,2811,977,691,45
Obrat obežného majetku 0,88100,45151,131,650,6541
Odpisy 3 8119 3368 62812 07610 695
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 8119 3368 62812 07610 695
Osobné náklady 181,00226,000,000027,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 117,0088,0053,0067,0069,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 123 81736 75276 68469 058-2 401
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,52610,15190,44450,6699-0,4183
Podiel EBIT k aktívam 0,61450,18550,54930,7024-0,3495
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,61450,18550,54930,7024-0,3495
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,66480,18630,56090,8324-0,4131
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,75440,67210,57740,32330,6723
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,85711,490,50330,23770,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 871,94193,640,00003 1320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 39,534,589,016,990,0957
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,85751,520,56090,23771,50
Pohľadávky z obchodného styku 5 8300,00000,00000,0000419,00
Pohotová likvidita II. stupeň 13,19240,0544,215,274,48
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,22-1,48-1,69-2,59-1,24
Pridaná hodnota 157 82143 76277 71484 5661 023
Rentabilita aktív, ROA 0,48510,15080,43380,5620-0,3495
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,52610,15190,44450,6699-0,4183
Rýchla likvidita I. stupeň 9,96165,1127,932,074,37
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,12350,02940,03980,1960-2,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,12350,02940,03980,1960-2,64
Služby 19 27612 64631 00218 01511 574
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 247 362181 797156 885101 39537 468
Spotreba materiálu… 40 52223 79952 79335 3334 173
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 217 61980 207161 509137 91416 770
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 217 61980 207161 509137 91416 770
Účtovný cash flow 186 601122 18390 58932 77725 191
Vlastné imanie 228 109180 527153 11285 05531 307
Všetky záväzky 19 2531 2703 77316 3406 161
Výsledok hospodárenia 152 11533 81586 23071 281-13 027
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 152 11533 81586 23071 281-13 027
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 120 00627 41668 05656 982-13 096
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 41668 05656 982-3 235-8 074
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 151 99833 72786 17871 216-13 096
Zásoby 0,00000,00000,00000,000027,00
Záväzky 19 2531 2703 77316 3406 161
Záväzky z obchodného styku 665,00494,0098,00356,000,0000
Zisk pred zdanením 151 99833 72786 17871 216-13 096
Zmena EBIT 4,510,39141,21-31,611,62