EMKOBEL, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 782 2851 434 5991 370 5661 256 2181 149 820
Aktivácia 7 0637 3687 4208 06211 199
Bežná likvidita III. stupeň 2,473,192,442,062,37
Časové rozlíšenie aktív 13 07315 63410 81011 35911 045
Časové rozlíšenie pasív 115 317163 172150 878249 114121 778
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,02730,90340,44250,40830,6778
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,66330,36110,56520,60020,6195
Celkové tržby 5 212 0895 561 2585 860 8196 364 0330,0000
Celkový dlh 664 769337 326440 425377 745393 236
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -619 380-635 425-389 343-217 562-229 261
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 619 380635 425389 343217 562229 261
Čistý cash flow -16 045246 082171 781136 820229 261
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 171 821273 599250 884148 43161 829
Čistý zisk 134 451216 592192 676111 92361 157
Čistý zisk v minulom roku 216 592192 676111 923-53 731-16 427
Cudzie zdroje -1 002 199-934 101-779 263-629 359-634 806
Daň z príjmov 37 14356 47756 88634 0890,0000
Daň z príjmov v minulom roku 56 47756 88634 0892 8850,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 37 14356 47756 88634 0890,0000
Dlhodobé pohľadávky 14 66012 0189 3887 6039 839
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,7848,6657,2655,9844,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 76,4048,6657,2555,9844,81
Doba obratu aktív 125,0894,3485,5972,2260,75
Doba obratu pohľadávok 78,8049,4557,8556,4245,35
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000021,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,2717,9124,2419,2617,87
EBIT v minulom roku 273 599250 884148 431-49 705-14 248
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 171 821273 599250 884148 43161 829
EBITDA 218 101324 499302 053213 896134 435
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 218 101324 499302 053213 896134 435
Finančná páka 1,781,541,762,001,81
Finančné účty 619 380635 425389 343217 562229 261
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5623-0,6511-0,5686-0,5010-0,5521
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56230,65110,56860,50100,5521
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 212 901320 063303 912208 498110 358
Krátkodobé pohľadávky 1 108 237740 005916 928973 769848 527
Krátkodobé záväzky 588 116272 391388 230335 099338 230
Krytie dlhovej služby 960,80612,26228,4888,42200,05
Materiál 192,00248,00208,00320,00197,00
Nákladové úroky 227,00530,001 3222 419672,00
Nákladové úroky v minulom roku 530,001 3222 4191 1412 179
Náklady na predaný tovar 4 067 9434 362 5224 721 2105 196 4715 835 248
Neobežný majetok 26 74331 26943 88945 60550 951
Obežný majetok 1 742 4691 387 6961 315 8671 199 2541 087 824
Obrat aktív 2,923,874,265,056,01
Obrat neobežného majetku 194,48177,50133,17139,22135,59
Obrat obežného majetku 2,984,004,445,296,35
Odpisy 41 08046 46449 84652 68225 165
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 54023 23224 92326 34125 165
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 54023 23224 92326 3410,0000
Osobné náklady 905 105868 401829 552943 8780,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 2714 5074 64611 31624 077
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 71,0071,0071,0018,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 175 531263 056242 522164 60586 322
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79880,73110,73830,81890,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,251,371,351,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,201,301,281,1642,64
Pohľadávky z obchodného styku 1 088 623740 005916 829973 769848 110
Pohotová likvidita II. stupeň 2,473,192,442,062,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 62,46-3,80-4,54-4,60-2,77
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -70,68464,31129,9456,56341,16
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,66330,36110,56520,60020,6195
Pridaná hodnota 1 133 0351 187 8801 123 5691 152 6281 072 976
Rýchla likvidita I. stupeň 0,88051,460,72220,37240,4984
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,051,041,461,772,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,051,041,461,772,93
Služby 906 291907 9141 007 1061 084 4921 330 354
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 782 2851 434 5991 370 5661 256 2181 149 820
Spotreba materiálu… 3 168 7153 461 9763 721 5244 120 0414 516 093
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 200 9785 550 4025 847 9966 352 0496 908 224
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00003 2172 9500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 200 9785 550 4025 844 7796 349 0996 908 224
Účtovný cash flow -16 045246 082171 781136 820229 261
Úrokové krytie 756,92516,22189,7861,3692,01
Vlastné imanie 1 002 199934 101779 263629 359634 806
Všetky záväzky 664 769337 326440 425377 745393 236
Výsledok hospodárenia 177 021278 035255 424159 696109 123
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 177 021278 035255 424159 696109 123
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 134 451216 592192 676111 92361 157
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 216 592192 676111 923-53 731-16 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 171 594273 069249 562146 01284 454
Zásoby 192,00248,00208,00320,00197,00
Záväzky 664 769337 326440 425377 745393 236
Záväzky z obchodného styku 451 203157 140242 890179 4630,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 451 203157 140242 890179 4630,0000
Zisk pred zdanením 171 594273 069249 562146 01284 454
Zmena EBIT 0,62801,091,69-2,99-4,34
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00004 468147,00