Behún-Kameňolom Brekov spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 0,00003 6513 6513 6513 651
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,0000-1,0000-1,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-3 651-3 651-3 6510,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00003 6513 6513 6510,0000
Čistý cash flow 0,00003 6513 6513 6510,0000
Cudzie zdroje 0,0000-3 651-3 651-3 651-3 651
Finančná páka 0,00001,00001,00001,00001,0000
Finančné účty 0,00003 6513 6513 6510,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00001,00001,00001,00001,0000
Obežný majetok 0,00003 6513 6513 6510,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00001,00001,00001,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-1,0000-1,0000-1,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00003 6513 6513 6513 651
Účtovný cash flow 0,00003 6513 6513 6510,0000
Vlastné imanie 0,00003 6513 6513 6513 651