ALIA TAXAUDIT, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201220112010
Aktíva 6 606 4071 977 6710,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,001,010,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -51,16-25,520,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 266,47136,200,00000,00000,0000
Celkové tržby 11 128 2551 642 5330,00000,00000,0000
Celkový dlh 6 581 7071 963 2570,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 263 571-374 5510,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 263 571374 5510,00000,00000,0000
Čistý cash flow 1 263 571367 9120,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 18711 6150,00000,00000,0000
Čistý zisk 10 2868 7350,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 8 735-960,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -24 700-14 4140,00000,00000,0000
Daň z príjmov 2 9012 8800,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 9012 8800,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 175,24356,240,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 175,24356,240,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 216,69439,470,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 175,24356,240,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 215,88436,270,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 11 6150,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 18711 6150,00000,00000,0000
EBITDA 13 18711 6230,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 18711 6230,00000,00000,0000
Finančná páka 267,47137,200,00000,00000,0000
Finančné účty 1 263 571374 5510,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 18711 6140,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99630,99270,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 342 8361 603 1200,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 6 581 7071 963 2570,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 463 9760,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 11 115 0681 630 9100,00000,00000,0000
Obežný majetok 6 606 4071 977 6710,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,680,83050,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,680,83050,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00009,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00001 947 4920,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 2868 7350,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,41640,60600,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,53390,80580,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 342 8361 603 1200,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,001,010,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99630,99270,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 266,47136,200,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 13 18711 6230,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,211,210,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,41640,60600,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 499,11168,910,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 499,11168,910,00000,00000,0000
Služby 11 114 5701 630 9100,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 606 4071 977 6710,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 498,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 128 2551 642 5330,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 128 2551 642 5330,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 263 571367 9120,00000,00000,0000
Vlastné imanie 24 70014 4140,00000,00000,0000
Všetky záväzky 6 581 7071 963 2570,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 13 18711 6230,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 18711 6230,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 2868 7350,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 735-960,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 18711 6150,00000,00000,0000
Záväzky 6 581 7071 963 2570,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 6 463 9761 947 4920,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 13 18711 6150,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,140,00000,00000,00000,0000