CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 17 111 92815 784 14616 455 50416 237 81518 098 772
Aktivácia 1 2731 2811 3870,00000,0000
Bankové úvery 2 471 6773 280 9081 666 4002 807 6005 041 936
Bežná likvidita III. stupeň 0,53890,40480,42590,37260,3832
Bežné bankové úvery 1 025 6001 493 1081 111 2001 141 2002 234 336
Časové rozlíšenie aktív 189 701211 125215 600203 152191 322
Časové rozlíšenie pasív 2 346 6012 656 9842 990 0603 371 5533 689 398
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,74261,170,59560,89501,42
Celkové tržby 17 386 85316 646 30517 974 44917 723 20718 103 950
Celkový dlh 6 292 1037 079 3935 026 4046 076 6528 460 510
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 598 1723 231 6711 051 4762 438 1455 022 174
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 873 50549 237614 924369 45519 762
Čistý cash flow 824 268-565 687245 469349 693-215 883
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 977 4762 087 5052 762 4302 600 5041 861 632
Čistý zisk 2 316 4161 608 7292 157 4991 826 1301 569 414
Čistý zisk v minulom roku 1 608 7292 157 4991 826 1301 569 4142 259 950
Cudzie zdroje -8 473 224-6 047 769-8 439 040-6 789 610-5 948 864
Daň z príjmov 626 746442 158580 143723 485206 850
Daň z príjmov v minulom roku 442 158580 143723 485206 850641 616
Daň z príjmov z bežnej činnosti 626 746442 158580 143723 485206 850
Dlhodobé bankové úvery 1 446 0771 787 800555 2001 666 4002 807 600
Dlhodobý dlh 1 446 0771 787 800555 2001 666 4002 807 600
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,7353,6740,4042,5264,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,3946,1138,7242,1956,83
Doba obratu aktív 370,48354,52342,32342,15376,31
Doba obratu pohľadávok 41,7353,6740,4042,5264,29
Doba obratu zásob 164,82176,48265,020,00000,0000
Doba splácania záväzkov 9 64519 28545 2230,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,6755,0450,8251,4256,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 7 69317 54039 5650,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 087 5052 762 4302 600 5041 861 6322 980 697
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 977 4762 087 5052 762 4302 600 5041 861 632
EBITDA 5 243 8814 411 0915 103 8774 965 7984 125 563
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 243 8814 411 0915 103 8774 965 7984 125 563
Finančná páka 2,022,611,952,393,04
Finančné účty 873 50549 237614 924369 45519 762
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4952-0,3832-0,5128-0,4181-0,3287
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49520,38320,51280,41810,3287
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 411 5364 403 9565 098 9204 960 9244 119 958
Krátkodobé pohľadávky 1 927 3732 389 3611 942 0852 017 8173 092 190
Krátkodobé záväzky 2 248 0532 450 6552 443 0152 440 5302 696 760
Krytie dlhovej služby 2,251,671,711,481,10
Materiál 14 1655 5306 450541,00483,00
Nákladové úroky 34 31436 61824 78850 88985 368
Nákladové úroky v minulom roku 36 61824 78850 88985 36879 131
Náklady na predaný tovar 10 398 64810 957 87112 188 59212 307 86512 710 500
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 85 07546 38319 7180,00000,0000
Neobežný majetok 13 747 84713 057 72413 450 28313 459 72314 558 350
Obežný majetok 3 174 3802 515 2972 789 6212 574 9403 349 100
Obrat aktív 0,98521,031,071,070,9699
Obrat neobežného majetku 1,231,241,301,291,21
Obrat obežného majetku 5,316,466,296,735,24
Obrat zásob 2,212,071,380,00000,0000
Odpisy 2 360 8602 326 0922 376 3482 377 2582 334 624
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 180 4301 163 0461 188 1741 188 6291 167 312
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 180 4301 163 0461 188 1741 188 6291 167 312
Osobné náklady 1 997 4681 742 8431 547 3801 378 4231 378 742
Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 3457 8154 9574 8745 605
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 791 6602 228 9712 117 3672 044 7772 519 815
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 677 2763 934 8214 533 8474 203 3883 904 038
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 75,93114,11271,680,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,233,043,463,643,51
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,481,301,371,341,30
Pohľadávky z obchodného styku 1 819 2682 053 0911 861 0962 002 5062 733 436
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53210,40140,42370,37250,3832
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,2810,69-34,38-19,4227,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 24,02-15,459,906,87-2,53
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,74261,170,59560,89501,42
Pridaná hodnota 6 460 0055 292 8975 357 0075 014 4414 844 205
Primárna platobná neschopnosť 0,98561,091,151,030,9273
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,201,600,98481,222,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,201,600,98481,222,05
Služby 2 228 1032 364 8151 922 8502 644 8752 189 771
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 111 92815 784 14616 455 50416 237 81518 098 772
Spotreba materiálu… 8 086 7438 547 95410 247 4119 662 99010 520 729
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 471 6773 280 9081 666 4002 807 6005 041 936
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 2730,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 948 65316 251 10817 545 59917 322 30617 554 705
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 90 000340,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 111 09076 68826 0250,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 747 56316 174 08017 519 57417 322 30617 554 705
Účtovný cash flow 824 268-565 687245 469349 693-215 883
Úročený dlh 2 471 6773 280 9081 666 4002 807 6005 041 936
Úrokové krytie 86,7757,01111,4451,1021,81
Vlastné imanie 8 473 2246 047 7698 439 0406 789 6105 948 864
Všetky záväzky 6 292 1037 079 3935 026 4046 076 6528 460 510
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 989 9112 250 7062 590 8832 949 9533 311 886
Výnosy budúcich období krátkodobé 311 337361 381361 381363 693365 452
Výsledok hospodárenia 2 973 0212 085 3392 727 5292 588 5401 790 939
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 973 0212 085 3392 727 5292 588 5401 790 939
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 316 4161 608 7292 157 4991 826 1301 569 414
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 608 7292 157 4991 826 1301 569 4142 259 950
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 943 1622 050 8872 737 6422 549 6151 776 264
Zásoby 38 41722 42614 317541,00483,00
Záväzky 6 292 1037 079 3935 026 4046 076 6528 460 510
Záväzky z obchodného styku 1 793 0022 228 9712 137 3782 054 5722 534 694
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 1 3420,00000,00000,000012 199
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000020 0119 7952 680
Zisk pred zdanením 2 943 1622 050 8872 737 6422 549 6151 776 264
Zmena EBIT 1,430,75571,061,400,6246
Účtovné závierky