CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 784 14616 455 50416 237 81518 098 77218 869 921
Aktivácia 1 2811 3870,00000,00000,0000
Bankové úvery 3 280 9081 666 4002 807 6005 041 9361 619 847
Bežné bankové úvery 1 493 1081 111 2001 141 2002 234 3361 619 847
Časové rozlíšenie aktív 211 125215 600203 152191 322175 733
Časové rozlíšenie pasív 2 656 9842 990 0603 371 5533 689 3984 453 977
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,170,59560,89501,420,5771
Celkové tržby 16 646 30517 974 44917 723 20718 103 9500,0000
Celkový dlh 7 079 3935 026 4046 076 6528 460 5105 275 189
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 231 6711 051 4762 438 1455 022 1741 390 944
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 49 237614 924369 45519 762228 903
Čistý cash flow -565 687245 469349 693-215 883228 903
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 087 5052 762 4302 600 5041 861 6322 308 223
Čistý zisk 1 608 7292 157 4991 826 1301 569 4142 251 660
Čistý zisk v minulom roku 2 157 4991 826 1301 569 4142 259 9502 292 679
Cudzie zdroje -6 047 769-8 439 040-6 789 610-5 948 864-9 140 755
Daň z príjmov 442 158580 143723 485206 8500,0000
Daň z príjmov v minulom roku 580 143723 485206 850641 6160,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 442 158580 143723 485206 8500,0000
Dlhodobé bankové úvery 1 787 800555 2001 666 4002 807 6000,0000
Dlhodobý dlh 1 787 800555 2001 666 4002 807 6000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,6740,4042,5264,2975,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,1138,7242,1956,8373,87
Doba obratu aktív 354,52342,32342,15376,31387,34
Doba obratu pohľadávok 53,6740,4042,5264,2975,51
Doba obratu zásob 176,48265,020,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 19 28545 2230,00000,000066,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,0450,8251,4256,0746,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 17 54039 5650,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 762 4302 600 5041 861 6322 980 6972 390 319
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 087 5052 762 4302 600 5041 861 6322 308 223
EBITDA 4 411 0915 103 8774 965 7984 125 5633 954 346
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 411 0915 103 8774 965 7984 125 5633 954 346
Finančná páka 2,611,952,393,042,06
Finančné účty 49 237614 924369 45519 762228 903
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3832-0,5128-0,4181-0,3287-0,4844
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,38320,51280,41810,32870,4844
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 403 9565 098 9204 960 9244 119 9583 948 762
Krátkodobé pohľadávky 2 389 3611 942 0852 017 8173 092 1903 678 648
Krátkodobé záväzky 2 450 6552 443 0152 440 5302 696 7602 249 134
Krytie dlhovej služby 1,671,711,481,100,8857
Materiál 5 5306 450541,00483,000,0000
Nákladové úroky 36 61824 78850 88985 36856 563
Nákladové úroky v minulom roku 24 78850 88985 36879 13197 640
Náklady na predaný tovar 10 957 87112 188 59212 307 86512 710 50012 293 242
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 46 38319 7180,00000,00000,0000
Neobežný majetok 13 057 72413 450 28313 459 72314 558 35014 786 637
Obežný majetok 2 515 2972 789 6212 574 9403 349 1003 907 551
Obrat aktív 1,031,071,070,96990,9423
Obrat neobežného majetku 1,241,301,291,211,20
Obrat obežného majetku 6,466,296,735,244,55
Obrat zásob 2,071,380,00000,00000,0000
Odpisy 2 326 0922 376 3482 377 2582 334 6241 094 749
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 163 0461 188 1741 188 6291 167 3121 094 749
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 163 0461 188 1741 188 6291 167 3120,0000
Osobné náklady 1 742 8431 547 3801 378 4231 378 7420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 8154 9574 8745 6055 584
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 228 9712 117 3672 044 7772 519 8150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 934 8214 533 8474 203 3883 904 0383 346 409
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 114,11271,680,00000,00000,4465
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,043,463,643,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,301,371,341,305,01
Pohľadávky z obchodného styku 2 053 0911 861 0962 002 5062 733 4363 598 509
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,69-34,38-19,4227,56-39,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -15,459,906,87-2,534,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,170,59560,89501,420,5771
Pridaná hodnota 5 292 8975 357 0075 014 4414 844 2055 488 501
Primárna platobná neschopnosť 1,091,151,030,92730,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,600,98481,222,051,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,600,98481,222,051,33
Služby 2 364 8151 922 8502 644 8752 189 7711 726 850
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 784 14616 455 50416 237 81518 098 77218 869 921
Spotreba materiálu… 8 547 95410 247 4119 662 99010 520 72910 566 392
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 280 9081 666 4002 807 6005 041 9361 619 847
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 251 10817 545 59917 322 30617 554 70518 126 593
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000344 850
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 340,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 76 68826 0250,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 174 08017 519 57417 322 30617 554 70517 781 743
Účtovný cash flow -565 687245 469349 693-215 883228 903
Úročený dlh 3 280 9081 666 4002 807 6005 041 9361 619 847
Úrokové krytie 57,01111,4451,1021,8140,81
Vlastné imanie 6 047 7698 439 0406 789 6105 948 8649 140 755
Všetky záväzky 7 079 3935 026 4046 076 6528 460 5105 275 189
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 250 7062 590 8832 949 9533 311 8864 042 790
Výnosy budúcich období krátkodobé 361 381361 381363 693365 452365 452
Výsledok hospodárenia 2 085 3392 727 5292 588 5401 790 9392 853 375
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 085 3392 727 5292 588 5401 790 9392 853 375
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 608 7292 157 4991 826 1301 569 4142 251 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 157 4991 826 1301 569 4142 259 9502 292 679
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 050 8872 737 6422 549 6151 776 2642 946 840
Zásoby 22 42614 317541,00483,000,0000
Záväzky 7 079 3935 026 4046 076 6528 460 5105 275 189
Záväzky z obchodného styku 2 228 9712 137 3782 054 5722 534 6940,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000012 1990,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000020 0119 7952 6800,0000
Zisk pred zdanením 2 050 8872 737 6422 549 6151 776 2642 946 840
Zmena EBIT 0,75571,061,400,62460,9657
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00006 222
Účtovné závierky