Materská škola

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 873 597732 299672 703707 912693 691
Bežná likvidita III. stupeň 0,97430,86050,83170,83950,9395
Časové rozlíšenie aktív 182,00308,48565,08332,32388,58
Časové rozlíšenie pasív 5 9986 7417 4107 53841,93
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -17,3214,2111,9713,022,39
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,060,91200,90620,92080,9044
Celková tržba 65 20760 78961 43846 92046 387
Celková tržba v minulom roku 61 83061 43846 92047 45545 464
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 276,21-214,26-171,29-168,24-36,35
Celkový dlh 864 470728 961669 200704 563713 272
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -54 219-48 329-46 758-54 515-46 865
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 54 21948 32946 75854 51546 865
Čistý cash flow 54 21948 32946 75854 51546 865
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 051504,56281,071 1772 525
Čistý zisk 8 051504,56281,071 1772 525
Čistý zisk v minulom roku -1 519281,071 17713 094974,90
Cudzie zdroje -3 1303 4023 9074 18819 623
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,585,070,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 4 8904 3973 9975 5075 458
Doba obratu pohľadávok 1,585,070,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 286,02318,19306,53460,58407,75
EBIT v minulom roku -1 519281,071 17713 094974,90
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 051504,56281,071 1772 525
EBITDA 52 74731 99031 70232 59830 878
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 52 74731 99031 70232 59830 878
Finančná páka 279,13-215,24-172,19-169,04-35,35
Finančné účty 54 21948 32946 75854 51546 865
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 74731 99031 70232 59830 878
Krátkodobé pohľadávky 281,64844,840,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 51 09752 99351 59659 20751 819
Materiál 947,251 9161 7521 1861 470
Náklady na predaný tovar 36 28640 12219 67323 42237 498
Neobežný majetok 817 968680 901623 629651 880644 968
Obežný majetok 55 44851 09048 51055 70048 334
Obrat obežného majetku 1,181,191,270,84240,9597
Odpisy 44 69531 48631 42131 42128 353
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 44 69531 48631 42131 42128 353
Osobné náklady 538 510442 702404 529389 243373 048
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 52 74731 99031 70232 59830 878
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,57-0,1483-0,0719-0,2811-0,1287
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,83150,79500,76111,161,01
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95780,82840,80200,82180,9112
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98960,99540,99480,99531,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 276,21-214,26-171,29-168,24-36,35
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,57-0,1483-0,0719-0,2811-0,1287
Rýchla likvidita I. stupeň 0,94960,80910,79240,81680,9037
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,3922,7921,1121,6123,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,3922,7921,1121,6123,10
Služby 36 28640 12219 67323 42237 498
Stupeň prevádzkovej páky -5,021,810,18240,09092,54
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 65 20760 78961 43846 92046 387
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 65 20760 78961 43846 92046 387
Tržby za vlastné výkony a tovar 65 20760 78961 43846 92046 387
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 61 83061 43846 92047 45545 464
Účtovný cash flow 54 21948 32946 75854 51546 865
Vlastné imanie 3 130-3 402-3 907-4 188-19 623
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 873 597732 299672 703707 912693 691
Všetky záväzky 864 470728 961669 200704 563713 272
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,570,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 8 051504,56281,071 1772 525
Výsledok hospodárenia po zdanení 8 051504,56281,071 1772 525
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -1 519281,071 17713 094974,90
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 8 051504,56281,071 1772 525
Zásoby 947,251 9161 7521 1861 470
Záväzky súčet 864 470728 961669 200704 563713 272
Zisk pred zdanením 8 051504,56281,071 1772 525
Zmena Celkovej tržby 1,050,98941,310,98871,02
Zmena EBIT -5,301,800,23880,08992,59
Účtovné závierky