Spoločenstvo vlastníkov bytov, ateliéru a nebytových priestorov Dobrovičova 11, Bratislava

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!