JUDr. Zdenka Kleimanová, advokátka

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!