Bienále Benátky 2001, n.f. v likvidácii

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!