Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 412 497407 734396 937288 808265 459
Aktivácia 0,00000,00000,000089,240,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,411,751,691,291,52
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000012,1812,18
Časové rozlíšenie pasív 523,2874,492 9286 7124 930
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,84-19,45-20,8520,42-7,25
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,86130,87630,98620,98160,9614
Celková tržba 217 827216 822200 957211 814227 375
Celková tržba v minulom roku 216 822200 957211 814227 375223 710
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -35,77139,58147,26-69,5833,58
Celkový dlh 423 822404 760391 352286 209252 995
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -81 009-56 395-55 395-83 982-54 603
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 81 00956 39555 39583 98254 603
Čistý cash flow 81 00956 39555 39583 98254 603
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -14 729242,276 771-11 4733 514
Čistý zisk -14 729242,276 771-11 4733 514
Čistý zisk v minulom roku 242,276 771-11 4733 51410 952
Cudzie zdroje 11 848-2 900-2 6574 113-7 535
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 82,8873,5268,4353,0150,19
Doba obratu aktív 692,15686,38720,96497,68426,13
Doba obratu pohľadávok 82,8873,5268,4353,0150,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 157,81108,34102,02147,4391,17
EBIT v minulom roku 242,276 771-11 4733 51410 952
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -14 729242,276 771-11 4733 514
EBITDA 11 32017 94512 968-4 69313 027
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 32017 94512 968-4 69313 027
Finančná páka -34,82140,61149,37-70,2135,23
Finančné účty 81 00956 39555 39583 98254 603
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 32017 94512 968-4 69313 027
Krátkodobé pohľadávky 49 39543 67137 67730 76331 268
Krátkodobé záväzky 94 05164 36056 17085 55356 794
Materiál 2 89511 9396 0064 4967 520
Náklady na predaný tovar 25 19534 53143 699117 21721 819
Neobežný majetok 279 055295 184297 163169 405171 722
Obežný majetok 133 443112 55099 774119 39193 725
Obrat aktív 0,52730,53180,50630,73340,8565
Obrat neobežného majetku 0,77950,73450,67631,251,32
Obrat obežného majetku 1,631,932,011,772,43
Odpisy 26 04917 7036 1976 7809 513
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 04917 7036 1976 7809 513
Osobné náklady 779 741662 260590 468566 325506 812
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 32017 94512 968-4 69313 027
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,240,08352,552,790,4664
Pohotová likvidita II. stupeň 1,381,551,571,241,39
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,030,99270,98590,99100,9530
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -35,77139,58147,26-69,5833,58
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,240,08352,552,790,4664
Rýchla likvidita I. stupeň 0,85660,87520,93730,91020,8846
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 37,4422,5630,18-60,9919,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 37,4422,5630,18-60,9919,42
Služby 25 19534 53143 699117 30621 819
Stupeň prevádzkovej páky -60,510,0332-0,6220-3,500,3157
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 217 527216 822200 957211 814227 375
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 217 527216 822200 957211 814227 375
Tržby za vlastné výkony a tovar 217 827216 822200 957211 814227 375
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 216 822200 957211 814227 375223 710
Účtovný cash flow 81 00956 39555 39583 98254 603
Vlastné imanie -11 8482 9002 657-4 1137 535
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 412 497407 734396 937288 808265 459
Všetky záväzky 423 822404 760391 352286 209252 995
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,240,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -14 729242,276 771-11 4733 514
Výsledok hospodárenia po zdanení -14 729242,276 771-11 4733 514
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 242,276 771-11 4733 51410 952
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -14 729242,276 771-11 4733 514
Zásoby 3 03912 4846 7024 6467 854
Záväzky súčet 423 822404 760391 352286 209252 995
Zisk pred zdanením -14 729242,276 771-11 4733 514
Zmena Celkovej tržby 1,001,080,94870,93161,02
Zmena EBIT -60,790,0358-0,5902-3,260,3209
Účtovné závierky