Obec Sikenica

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 1 243 7351 306 8891 357 3341 319 3451 255 834
Bežná likvidita III. stupeň 24,4922,6423,9521,3327,31
Časové rozlíšenie aktív 1 5982 0101 0682 54191 829
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000444,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,892,875,213,869,21
Celková tržba 6 1975 1645 8381 6503 228
Celková tržba v minulom roku 5 1645 8381 6573 2282 227
Celkový dlh 11 68611 56612 37616 56621 498
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 210-30 014-58 292-28 174-86 588
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 21030 01458 29228 17486 588
Čistý cash flow 30 21030 01458 29228 17486 588
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -63 274-49 635-42 34068 830173 655
Čistý zisk -63 274-49 635-42 34068 830173 655
Čistý zisk v minulom roku -49 635-42 34022 380173 655156 388
Cudzie zdroje -1 232 049-1 295 323-1 344 958-1 302 780-1 233 891
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13 21114 44613 04827 73310 207
Doba obratu aktív 73 26192 36684 866292 520142 001
Doba obratu pohľadávok 13 21114 44613 04827 73310 207
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 615,99738,24699,861 6201 063
EBIT v minulom roku -49 635-42 34022 380173 655156 388
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -63 274-49 635-42 34068 830173 655
EBITDA 81 04887 003104 943142 351230 751
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 81 04887 003104 943142 351230 751
Finančná páka 1,011,011,011,011,02
Finančné účty 30 21030 01458 29228 17486 588
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9906-0,9912-0,9909-0,9874-0,9825
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99060,99120,99090,98740,9825
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 81 04887 003104 943142 351230 751
Krátkodobé pohľadávky 224 287204 392208 687125 08290 270
Krátkodobé záväzky 10 45710 44511 1937 3079 398
Materiál 25,0329,5923,2244,9950,00
Náklady na predaný tovar 107 43578 201108 34460 39935 381
Neobežný majetok 986 6251 069 4541 088 2491 161 879985 869
Obežný majetok 255 512235 426268 016154 925178 136
Odpisy 144 322136 639147 28373 52157 096
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 144 322136 639147 28373 52157 096
Osobné náklady 123 386118 669101 26375 85386 862
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 81 04887 003104 943142 351230 751
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,885,819,9917,1126,82
Pohotová likvidita II. stupeň 24,4922,6323,9521,3227,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -40,78-43,16-23,07-46,24-14,25
Rýchla likvidita I. stupeň 2,892,875,213,868,80
Služby 107 43578 201108 34460 39935 381
Stupeň prevádzkovej páky 1,061,33-0,53710,77540,7661
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 1975 1645 8381 6463 228
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 1975 1645 8381 6463 228
Tržby za vlastné výkony a tovar 6 1975 1645 8381 6503 228
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 5 1645 8381 6573 2282 227
Účtovný cash flow 30 21030 01458 29228 17486 588
Vlastné imanie 1 232 0491 295 3231 344 9581 302 7801 233 891
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 243 7351 306 8891 357 3341 319 3451 255 834
Všetky záväzky 11 68611 56612 37616 56621 498
Výsledok hospodárenia -63 274-49 635-42 34068 830173 655
Výsledok hospodárenia po zdanení -63 274-49 635-42 34068 830173 655
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -49 635-42 34022 380173 655156 388
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -63 274-49 635-42 34068 830173 655
Zásoby 25,0329,5923,2244,9950,00
Záväzky súčet 11 68611 56612 37616 56621 498
Zisk pred zdanením -63 274-49 634-42 33568 847173 685
Zmena Celkovej tržby 1,200,88473,520,51121,45
Zmena EBIT 1,271,17-1,890,39641,11
Účtovné závierky