Trnavská univerzita v Trnave

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 495 100-9 831 794-8 887 206-8 975 705-8 261 591
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 495 1009 831 7948 887 2068 975 7058 261 591
Čistý cash flow -336 693944 587-88 499714 115280 822
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 59 95587 080270 934954 319-222 099
Čistý zisk 56 67579 238263 701948 538-225 854
Čistý zisk v minulom roku 79 238263 701948 538-225 854104 911
Daň z príjmov 3 2797 8427 2325 7813 756
Daň z príjmov v minulom roku 7 8427 2325 7813 7566 271
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 2797 8427 2325 7813 756
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,7517,5019,8318,3618,32
EBIT v minulom roku 87 080270 934954 319-222 099111 182
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 59 95587 080270 934954 319-222 099
EBITDA 1 365 5941 385 5551 536 7242 562 8231 152 460
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 365 5941 385 5551 536 7242 562 8231 152 460
Finančné účty 9 495 1009 831 7948 887 2068 975 7058 261 591
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 365 5941 385 5551 536 7242 562 8231 152 460
Materiál 16 35215 76717 59019 13616 609
Odpisy 1 308 9191 306 3171 273 0221 614 2851 378 315
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 308 9191 306 3171 273 0221 614 2851 378 315
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 365 5941 385 5551 536 7242 562 8231 152 460
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,68351,86-0,19251,560,7192
Pohľadávky z obchodného styku 23 94924 31124 98222 96019 604
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 492 599506 927459 821456 420390 490
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 492 599506 927459 821456 420390 490
Účtovný cash flow -336 693944 587-88 499714 115280 822
Výsledok hospodárenia 56 67579 238263 701948 538-225 854
Výsledok hospodárenia po zdanení 56 67579 238263 701948 538-225 854
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 79 238263 701948 538-225 854104 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 56 67579 238263 701948 538-225 854
Zásoby 338 582321 013304 547286 763277 740
Zisk pred zdanením 59 95587 080270 934954 319-222 099
Zmena EBIT 0,68850,32140,2839-4,30-2,00
Účtovné závierky