REFORMOVANÁ ZÁKLADNÁ CIRKEVNÁ ŠKOLA s vyučovacím jazykom maďarským v DOLNOM ŠTÁLI

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!