Obec Šípkové

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 299 211309 422320 100289 420298 629
Bežná likvidita III. stupeň 1,190,75010,45380,30070,3120
Časové rozlíšenie aktív 233,38242,940,0000235,66180,00
Časové rozlíšenie pasív 22 82242 76062 20085 51091 097
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,733,253,839,918,15
Celková tržba 3 5053 2272 9665 1274 837
Celková tržba v minulom roku 3 2272 9665 5094 8373 992
Celkový dlh 11 54013 4319 0943 1844 090
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -39 084-40 630-31 716-25 665-29 269
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39 08440 63031 71625 66529 269
Čistý cash flow 39 08440 63031 71625 66529 269
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 9494 68435 372-6 282-718,00
Čistý zisk 3 9494 68435 372-6 282-718,00
Čistý zisk v minulom roku 4 68435 372-5 490-718,2410 932
Cudzie zdroje -264 848-253 231-248 807-200 726-203 442
Dlhodobé pohľadávky 82,553,92249,130,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,1643,0813,8426,720,0000
Doba obratu aktív 31 16234 99739 39420 60422 535
Doba obratu pohľadávok 23,7643,5244,5026,720,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 0901 4141 020184,31270,90
EBIT v minulom roku 4 68435 372-5 490-718,2410 932
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 9494 68435 372-6 282-718,00
EBITDA 24 43824 58953 5904 2459 913
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 43824 58953 5904 2459 913
Finančná páka 1,131,221,291,441,47
Finančné účty 39 08440 63031 71625 66529 269
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8852-0,8184-0,7773-0,6935-0,6813
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88520,81840,77730,69350,6813
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 24 43824 58953 5904 2459 913
Krátkodobé pohľadávky 145,55380,87112,46375,350,0000
Krátkodobé záväzky 10 46812 5068 2862 5893 590
Materiál 190,86202,29156,02215,3696,00
Náklady na predaný tovar 15 59822 50144 18114 96514 169
Neobežný majetok 259 475267 962287 867262 928269 083
Obežný majetok 39 50341 21732 23326 25629 365
Odpisy 20 48819 90518 21810 52810 631
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 48819 90518 21810 52810 631
Osobné náklady 93 54386 50180 90879 66279 586
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 43824 58953 5904 2459 913
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 11,1512,5910,695,016,05
Pohotová likvidita II. stupeň 1,190,74650,45160,29830,3110
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,78-6,23-7,84-7,82-6,95
Rýchla likvidita I. stupeň 1,170,73520,45000,29130,3091
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,47220,54620,16970,75000,4126
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,47220,54620,16970,75000,4126
Služby 15 59822 50144 18114 96514 169
Stupeň prevádzkovej páky 0,77640,1217-11,978,25-0,0542
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 5053 2272 9665 1274 837
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 5053 2272 9665 1274 837
Tržby za vlastné výkony a tovar 3 5053 2272 9665 1274 837
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 3 2272 9665 5094 8373 992
Účtovný cash flow 39 08440 63031 71625 66529 269
Vlastné imanie 264 848253 231248 807200 726203 442
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 299 211309 422320 100289 420298 629
Všetky záväzky 11 54013 4319 0943 1844 090
Výsledok hospodárenia 3 9494 68435 372-6 282-718,00
Výsledok hospodárenia po zdanení 3 9494 68435 372-6 282-718,00
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 4 68435 372-5 490-718,2410 932
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 3 9494 68435 372-6 282-718,00
Zásoby 190,86202,29156,02215,3696,00
Záväzky súčet 11 54013 4319 0943 1844 090
Zisk pred zdanením 3 9494 68435 372-6 280-716,00
Zmena Celkovej tržby 1,091,090,53841,061,21
Zmena EBIT 0,84310,1324-6,448,75-0,0657
Účtovné závierky