Obec Bašovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 670 276535 540510 216469 278456 095
Časové rozlíšenie aktív 598,21790,871 001888,20915,67
Časové rozlíšenie pasív 293 800174 113168 757111 900125 990
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,223,253,242,662,29
Celková tržba 4 5864 1653 4313 9415 208
Celková tržba v minulom roku 4 1653 4313 9413 6054 548
Celkový dlh 11 37611 28912 91834 52013 342
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 873-33 536-39 209-23 241-17 967
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 87333 53639 20923 24117 967
Čistý cash flow 22 87333 53639 20923 24117 967
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 96321 6816 7766 021-2 616
Čistý zisk 14 96321 5966 7335 928-2 616
Čistý zisk v minulom roku 21 5966 7335 928-3 842-2 511
Cudzie zdroje -365 100-350 138-328 542-322 858-316 764
Daň z príjmov 0,000085,0842,0393,340,0000
Daň z príjmov v minulom roku 85,0842,0393,340,00005,73
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000085,0842,0393,340,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,5146,3352,95291,7476,64
Doba obratu aktív 53 34446 92954 28243 46231 965
Doba obratu pohľadávok 51,5146,3352,95291,7476,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 818,34903,711 288808,19550,45
EBIT v minulom roku 21 6816 7766 021-3 842-2 505
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 96321 6816 7766 021-2 616
EBITDA 26 67032 52417 57613 28219 367
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 67032 52417 57613 28219 367
Finančná páka 1,841,531,551,451,44
Finančné účty 22 87333 53639 20923 24117 967
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5447-0,6538-0,6439-0,6880-0,6945
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54470,65380,64390,68800,6945
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 67032 52417 57613 28219 367
Krátkodobé pohľadávky 647,29528,70497,713 1501 094
Krátkodobé záväzky 10 28210 31312 1088 7267 854
Materiál 152,90116,61152,38113,8027,55
Náklady na predaný tovar 27 34718 34324 00724 92336 831
Neobežný majetok 646 005500 568469 357441 885436 092
Obežný majetok 23 67334 18139 85926 50519 088
Odpisy 11 70710 92810 8427 35421 983
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 70710 92810 8427 35421 983
Osobné náklady 102 315100 22895 95887 64268 377
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 67032 52417 57613 28219 367
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,998,0511,435,903,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,96-10,44-8,38-13,89-17,63
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,42650,34710,73502,600,6889
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,42650,34710,73502,600,6889
Služby 27 34718 34324 00724 92336 831
Stupeň prevádzkovej páky 0,62682,641,29-1,430,9121
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 5864 1653 4313 9415 208
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 5864 1653 4313 9415 208
Tržby za vlastné výkony a tovar 4 5864 1653 4313 9415 208
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 4 1653 4313 9413 6054 548
Účtovný cash flow 22 87333 53639 20923 24117 967
Vlastné imanie 365 100350 138328 542322 858316 764
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 670 276535 540510 216469 278456 095
Všetky záväzky 11 37611 28912 91834 52013 342
Výsledok hospodárenia 14 96321 5966 7335 928-2 616
Výsledok hospodárenia po zdanení 14 96321 5966 7335 928-2 616
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 21 5966 7335 928-3 842-2 511
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 14 96321 5966 7335 928-2 616
Zásoby 152,90116,61152,38113,8027,55
Záväzky súčet 11 37611 28912 91834 52013 342
Zisk pred zdanením 14 96421 6856 7766 021-2 615
Zmena Celkovej tržby 1,101,210,87051,091,15
Zmena EBIT 0,69013,201,13-1,571,04
Účtovné závierky