MUDr. Oľga Barteková - všeobecné lekárstvo

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!