"KOMPLEX", záujmové združenie obcí

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -35 503-6 0440,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 35 5036 0440,00000,00000,0000
Čistý cash flow 29 458-5 4560,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 129 458121 8680,00000,00000,0000
Čistý zisk 129 458121 8680,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 121 86896 4920,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 121 86896 4920,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 129 458121 8680,00000,00000,0000
EBITDA 129 458121 8680,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 129 458121 8680,00000,00000,0000
Finančné účty 35 5036 0440,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 129 458121 8680,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 129 458121 8680,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 29 458-5 4560,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 129 458121 8680,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 129 458121 8680,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 121 86896 4920,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 129 458121 8680,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 129 458121 8680,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,061,260,00000,00000,0000