Obec Čenkovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 3 011 2072 942 1382 941 3142 836 2942 916 567
Časové rozlíšenie aktív 653,53477,33560,317 2406 738
Časové rozlíšenie pasív 887 791840 747894 038895 441927 059
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,965,749,152,642,35
Celková tržba 35 41632 20425 58134 06930 549
Celková tržba v minulom roku 32 20425 58124 64930 82931 252
Celkový dlh 462 995474 805492 632557 334569 984
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -254 324-249 832-200 533-143 660-114 028
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 254 324249 832200 533143 660114 028
Čistý cash flow 254 324249 832200 533143 660114 028
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 33 83571 94354 670-36 00415 351
Čistý zisk 33 83571 94354 622-36 00415 351
Čistý zisk v minulom roku 71 94354 62228 66815 351-17 248
Cudzie zdroje -1 660 421-1 626 586-1 554 644-1 383 519-1 419 523
Daň z príjmov 0,00000,000048,400,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,000048,4044,000,000022,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,000048,400,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 239,76148,04140,89139,64105,87
Doba obratu aktív 31 03333 34741 96730 38734 847
Doba obratu pohľadávok 239,76148,04140,89139,64105,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 528,80493,14312,62582,93579,72
EBIT v minulom roku 71 94354 67028 71215 351-17 226
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 33 83571 94354 670-36 00415 351
EBITDA 125 890164 399125 99136 362100 790
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 125 890164 399125 99136 362100 790
Finančná páka 1,811,811,892,052,05
Finančné účty 254 324249 832200 533143 660114 028
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5514-0,5529-0,5286-0,4878-0,4867
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55140,55290,52860,48780,4867
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 125 890164 399125 99136 362100 790
Krátkodobé pohľadávky 23 26413 0619 87413 0348 861
Krátkodobé záväzky 51 31043 50921 91054 41048 520
Materiál 94,5013,99199,0338,0236,00
Náklady na predaný tovar 129 14389 07983 445103 94870 723
Neobežný majetok 2 732 8712 678 7542 730 1472 672 3222 786 904
Obežný majetok 277 682262 907210 606156 732122 925
Odpisy 92 05592 45771 36972 36785 439
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 92 05592 45771 36972 36785 439
Osobné náklady 279 750252 682222 715192 932182 853
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 125 890164 399125 99136 362100 790
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 7,187,767,844,223,73
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,53-6,51-7,75-9,63-12,45
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,682,893,9115,335,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,682,893,9115,335,66
Služby 129 14389 07983 445103 94870 723
Stupeň prevádzkovej páky 0,42761,051,83-2,12-0,9117
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 35 41632 20425 58134 06930 549
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 35 41632 20425 58134 06930 549
Tržby za vlastné výkony a tovar 35 41632 20425 58134 06930 549
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 32 20425 58124 64930 82931 252
Účtovný cash flow 254 324249 832200 533143 660114 028
Vlastné imanie 1 660 4211 626 5861 554 6441 383 5191 419 523
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 011 2072 942 1382 941 3142 836 2942 916 567
Všetky záväzky 462 995474 805492 632557 334569 984
Výsledok hospodárenia 33 83571 94354 622-36 00415 351
Výsledok hospodárenia po zdanení 33 83571 94354 622-36 00415 351
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 71 94354 62228 66815 351-17 248
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 33 83571 94354 622-36 00415 351
Zásoby 94,5013,99199,0338,0236,00
Záväzky súčet 462 995474 805492 632557 334569 984
Zisk pred zdanením 33 86272 11454 885-36 00415 351
Zmena Celkovej tržby 1,101,261,041,110,9775
Zmena EBIT 0,47031,321,90-2,35-0,8912
Účtovné závierky