Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 165 651123 431172 340192 573162 591
Bežná likvidita III. stupeň 0,97410,81210,86950,88910,9979
Časové rozlíšenie aktív 1 0541 2721 2770,0000119,95
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,752,364,816,661,55
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,94840,42000,83260,88470,9888
Celková tržba 6 4556 8196 3277 6080,0000
Celková tržba v minulom roku 6 8196 3277 6080,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,06-168,45-25,57-36,70-8,20
Celkový dlh 138 307124 168179 354197 967185 166
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -47 759-1 741-33 753-35 932-35 003
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 7591 74133 75335 93235 003
Čistý cash flow 47 7591 74133 75335 93235 003
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 28 0814 802-1 620-2 678-4 043
Čistý zisk 28 0814 802-1 620-2 678-4 043
Čistý zisk v minulom roku 4 802-1 620-2 67816 5493 042
Cudzie zdroje -27 344737,137 0145 39422 575
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,839,102,310,00000,0000
Doba obratu aktív 9 3676 6079 9439 2390,0000
Doba obratu pohľadávok 2,839,102,310,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 847221,882 3391 9490,0000
EBIT v minulom roku 4 802-1 620-2 67816 5493 042
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 28 0814 802-1 620-2 678-4 043
EBITDA 39 77923 30317 75316 6965 321
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 77923 30317 75316 6965 321
Finančná páka 6,06-167,45-24,57-35,70-7,20
Finančné účty 47 7591 74133 75335 93235 003
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 39 77923 30317 75316 6965 321
Krátkodobé pohľadávky 50,00170,0040,000,0000203,94
Krátkodobé záväzky 50 3584 14540 53940 61535 399
Materiál 190,67183,41179,63176,960,0000
Náklady na predaný tovar 85 13873 94587 47181 244119 822
Neobežný majetok 116 598120 065137 091156 464127 265
Obežný majetok 48 0002 09433 97336 10935 207
Obrat obežného majetku 0,13453,260,18620,21070,0000
Odpisy 11 69818 50019 37319 3749 364
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 69818 50019 37319 3749 364
Osobné náklady 463 549424 371398 243369 792343 314
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39 77923 30317 75316 6965 321
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,03-6,520,23100,49650,1791
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 7,400,25535,344,720,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,97030,76790,86510,88470,9979
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,57250,42340,20780,15010,6449
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83491,011,041,031,14
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,06-168,45-25,57-36,70-8,20
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,03-6,520,23100,49650,1791
Rýchla likvidita I. stupeň 0,94840,42000,83260,88470,9888
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,485,3310,1011,8634,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,485,3310,1011,8634,80
Služby 85 13873 94587 47181 244119 822
Stupeň prevádzkovej páky 6,18-2,750,72740,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 4556 8196 3277 6080,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 4556 8196 3277 6080,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar 6 4556 8196 3277 6080,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 6 8196 3277 6080,00000,0000
Účtovný cash flow 47 7591 74133 75335 93235 003
Vlastné imanie 27 344-737,13-7 014-5 394-22 575
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 165 651123 431172 340192 573162 591
Všetky záväzky 138 307124 168179 354197 967185 166
Výsledok hospodárenia 28 0814 802-1 620-2 678-4 043
Výsledok hospodárenia po zdanení 28 0814 802-1 620-2 678-4 043
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 4 802-1 620-2 67816 5493 042
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 28 0814 802-1 620-2 678-4 043
Zásoby 190,67183,41179,63176,960,0000
Záväzky súčet 138 307124 168179 354197 967185 166
Zisk pred zdanením 28 0814 802-1 620-2 678-4 043
Zmena Celkovej tržby 0,94671,080,83160,00000,0000
Zmena EBIT 5,85-2,960,6049-0,1618-1,33
Účtovné závierky