Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 166 841165 651123 431172 340192 573
Bežná likvidita III. stupeň 1,010,97410,81210,86950,8891
Časové rozlíšenie aktív 704,281 0541 2721 2770,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,05-1,752,364,816,66
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,99650,94840,42000,83260,8847
Celková tržba 10 3096 4556 8196 3277 608
Celková tržba v minulom roku 6 4556 8196 3277 6080,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,605,06-168,45-25,57-36,70
Celkový dlh 137 043138 307124 168179 354197 967
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -61 091-47 759-1 741-33 753-35 932
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 61 09147 7591 74133 75335 932
Čistý cash flow 61 09147 7591 74133 75335 932
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 45328 0814 802-1 620-2 678
Čistý zisk 2 45328 0814 802-1 620-2 678
Čistý zisk v minulom roku 28 0814 802-1 620-2 67816 549
Cudzie zdroje -29 798-27 344737,137 0145 394
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,312,839,102,310,0000
Doba obratu aktív 5 9079 3676 6079 9439 239
Doba obratu pohľadávok 5,312,839,102,310,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 1702 847221,882 3391 949
EBIT v minulom roku 28 0814 802-1 620-2 67816 549
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 45328 0814 802-1 620-2 678
EBITDA 14 28339 77923 30317 75316 696
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 28339 77923 30317 75316 696
Finančná páka 5,606,06-167,45-24,57-35,70
Finančné účty 61 09147 7591 74133 75335 932
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 28339 77923 30317 75316 696
Krátkodobé pohľadávky 150,0050,00170,0040,000,0000
Krátkodobé záväzky 61 30550 3584 14540 53940 615
Materiál 126,59190,67183,41179,63176,96
Náklady na predaný tovar 128 29485 13873 94587 47181 244
Neobežný majetok 104 768116 598120 065137 091156 464
Obežný majetok 61 36848 0002 09433 97336 109
Obrat obežného majetku 0,16800,13453,260,18620,2107
Odpisy 11 82911 69818 50019 37319 374
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 82911 69818 50019 37319 374
Osobné náklady 549 851463 549424 371398 243369 792
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 28339 77923 30317 75316 696
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08231,03-6,520,23100,4965
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 5,937,400,25535,344,72
Pohotová likvidita II. stupeň 1,010,97030,76790,86510,8847
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4878-0,57250,42340,20780,1501
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82140,83491,011,041,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,605,06-168,45-25,57-36,70
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08231,03-6,520,23100,4965
Rýchla likvidita I. stupeň 0,99650,94840,42000,83260,8847
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,603,485,3310,1011,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,603,485,3310,1011,86
Služby 128 29485 13873 94587 47181 244
Stupeň prevádzkovej páky 0,05476,18-2,750,72740,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 3096 4556 8196 3277 608
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 3096 4556 8196 3277 608
Tržby za vlastné výkony a tovar 10 3096 4556 8196 3277 608
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 6 4556 8196 3277 6080,0000
Účtovný cash flow 61 09147 7591 74133 75335 932
Vlastné imanie 29 79827 344-737,13-7 014-5 394
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 166 841165 651123 431172 340192 573
Všetky záväzky 137 043138 307124 168179 354197 967
Výsledok hospodárenia 2 45328 0814 802-1 620-2 678
Výsledok hospodárenia po zdanení 2 45328 0814 802-1 620-2 678
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 28 0814 802-1 620-2 67816 549
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 45328 0814 802-1 620-2 678
Zásoby 126,59190,67183,41179,63176,96
Záväzky súčet 137 043138 307124 168179 354197 967
Zisk pred zdanením 2 45328 0814 802-1 620-2 678
Zmena Celkovej tržby 1,600,94671,080,83160,0000
Zmena EBIT 0,08745,85-2,960,6049-0,1618
Účtovné závierky