Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 280 496-1 029 149-882 774-993 9830,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 280 4961 029 149882 774993 9830,0000
Čistý cash flow 251 347146 376-111 21085 4350,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -52 435-469 154-147 286-282 8350,0000
Čistý zisk -60 598-477 355-158 602-289 4080,0000
Čistý zisk v minulom roku -477 355-158 602-289 408-945 6110,0000
Daň z príjmov 8 1638 20111 3166 5730,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 20111 3166 5734 4490,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 1638 20111 3166 5730,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000031 5950,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,7546,9743,7147,120,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00001,090,0000
EBIT v minulom roku -469 154-147 286-282 835-941 1610,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -52 435-469 154-147 286-282 8350,0000
EBITDA 463 912153 317477 361391 4310,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 463 912153 317477 361391 4310,0000
Finančné účty 1 280 4961 029 149882 774993 9830,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 463 912153 317477 361391 4310,0000
Materiál 67 77960 70063 90553 2750,0000
Odpisy 524 510630 673635 963680 8390,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 524 510630 673635 963680 8390,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 463 912153 317477 361391 4310,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 516 9561 554 2981 394 6231 369 2830,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 951 70312 079 59411 646 73210 607 4080,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 951 70312 079 59411 646 73210 607 4080,0000
Účtovný cash flow 251 347146 376-111 21085 4350,0000
Výsledok hospodárenia -60 598-477 355-158 602-289 4080,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -60 598-477 355-158 602-289 4080,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -477 355-158 602-289 408-945 6110,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -60 598-477 355-158 602-289 4080,0000
Zásoby 70 76063 82166 88656 2260,0000
Zisk pred zdanením -52 435-469 154-147 286-282 8350,0000
Zmena EBIT 0,11183,190,52070,30050,0000
Účtovné závierky