Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 67 194 66859 257 70569 758 01279 087 63284 804 713
Aktivácia 908 857971 081866 142646 542455 953
Bežná likvidita III. stupeň 0,71860,31330,63580,62030,7408
Časové rozlíšenie aktív 616 14133 64372 00166 14061 223
Časové rozlíšenie pasív 609 878661 647268 987554 4051 024 948
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6593-0,1001-0,8883-0,5351-0,3509
Celková tržba 55 311 41146 205 54045 748 87142 514 49535 279 471
Celková tržba v minulom roku 51 505 35845 748 87142 514 49538 615 62129 710 135
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,224,984,443,702,21
Celkový dlh 50 804 55248 798 85356 724 21561 826 13757 684 036
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 403 382-980 950-11 338 600-8 939 293-9 156 394
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 403 382980 95011 338 6008 939 2939 156 394
Čistý cash flow 10 403 382980 95011 338 6008 939 2939 156 394
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 552 674-3 050 295-3 171 576-4 193 145-6 497 021
Čistý zisk 8 552 674-3 050 295-3 171 576-4 193 145-6 497 021
Čistý zisk v minulom roku -2 572 528-3 171 576-4 193 145-3 900 146-10 756 594
Cudzie zdroje -15 780 238-9 797 205-12 764 811-16 707 089-26 095 728
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,6962,8566,0774,3374,13
Doba obratu aktív 459,91468,67556,55678,99880,66
Doba obratu pohľadávok 54,6962,8566,0774,3374,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 186,47254,55255,88252,05229,04
EBIT v minulom roku -2 572 528-3 171 576-4 193 145-3 900 146-10 756 594
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 552 674-3 050 295-3 171 576-4 193 145-6 497 021
EBITDA 13 567 7793 423 1382 743 6461 679 1153 611 075
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 567 7793 423 1382 743 6461 679 1153 611 075
Finančná páka 4,266,055,464,733,25
Finančné účty 10 403 382980 95011 338 6008 939 2939 156 394
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 567 7793 423 1382 743 6461 679 1153 611 075
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40550,54310,45980,37120,2601
Krátkodobé pohľadávky 7 990 0107 946 5268 281 4498 658 1507 138 214
Krátkodobé záväzky 27 244 51632 184 93432 072 46529 358 01822 055 541
Materiál 933 3721 310 080869 717890 020739 418
Náklady na predaný tovar 5 301 0562 326 0632 641 3052 593 3142 412 610
Neobežný majetok 47 179 21848 966 16149 196 24560 534 02867 705 677
Obežný majetok 19 399 30910 257 90120 489 76618 487 46317 037 812
Obrat aktív 0,79360,77880,65580,53760,4145
Obrat neobežného majetku 1,130,94250,92990,70230,5191
Obrat obežného majetku 2,754,502,232,302,06
Odpisy 5 015 1056 473 4335 915 2215 872 26010 108 095
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 015 1056 473 4335 915 2215 872 26010 108 095
Osobné náklady 37 102 64230 073 97227 868 35425 880 20223 192 217
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 567 7793 423 1382 743 6461 679 1153 611 075
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5420-0,3113-0,2485-0,2510-0,2490
Pohotová likvidita II. stupeň 0,68250,27280,60890,59050,7086
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,52-9,99-1,13-1,87-2,85
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75610,82350,81320,78170,6802
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,224,984,443,702,21
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5420-0,3113-0,2485-0,2510-0,2490
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,7414,2620,6736,8215,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,7414,2620,6736,8215,97
Služby 6 209 9143 297 1443 507 4483 239 8562 868 562
Stupeň prevádzkovej páky -3,100,95230,70290,97650,5087
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 908 8570,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 53 327 52846 150 04645 748 87142 514 49535 148 340
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 53 327 52846 150 04645 748 87142 514 49535 148 340
Tržby za vlastné výkony a tovar 55 311 41146 205 54045 748 87142 514 49535 279 471
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 51 505 35845 748 87142 514 49538 615 62129 710 135
Účtovný cash flow 10 403 382980 95011 338 6008 939 2939 156 394
Vlastné imanie 15 780 2389 797 20512 764 81116 707 08926 095 728
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 194 66859 257 70569 758 01279 087 63284 804 713
Všetky záväzky 50 804 55248 798 85356 724 21561 826 13757 684 036
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,54200,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 8 552 674-3 050 295-3 171 576-4 193 145-6 497 021
Výsledok hospodárenia po zdanení 8 552 674-3 050 295-3 171 576-4 193 145-6 497 021
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -2 572 528-3 171 576-4 193 145-3 900 146-10 756 594
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 8 552 674-3 050 295-3 171 576-4 193 145-6 497 021
Zásoby 1 005 9161 330 426869 717890 020743 204
Záväzky súčet 50 804 55248 798 85356 724 21561 826 13757 684 036
Zisk pred zdanením 8 555 477-3 045 400-3 167 530-4 191 948-6 496 910
Zmena Celkovej tržby 1,071,011,081,101,19
Zmena EBIT -3,320,96180,75641,080,6040
Účtovné závierky