Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 59 257 70569 758 01279 087 63284 804 71387 699 085
Aktivácia 971 081866 142646 542455 953428 605
Bežná likvidita III. stupeň 0,31330,63580,62030,74080,5761
Časové rozlíšenie aktív 33 64372 00166 14061 22353 252
Časové rozlíšenie pasív 661 647268 987554 4051 024 9481 246 472
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1001-0,8883-0,5351-0,3509-0,1216
Celková tržba 46 205 54045 748 87142 514 49535 279 47129 710 135
Celková tržba v minulom roku 45 748 87142 514 49538 615 62129 710 13527 215 298
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,984,443,702,211,65
Celkový dlh 48 798 85356 724 21561 826 13757 684 03653 833 781
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -980 950-11 338 600-8 939 293-9 156 394-3 965 912
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 980 95011 338 6008 939 2939 156 3943 965 912
Čistý cash flow 980 95011 338 6008 939 2939 156 3943 965 912
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 050 295-3 171 576-4 193 145-6 497 021-10 756 594
Čistý zisk -3 050 295-3 171 576-4 193 145-6 497 021-10 756 594
Čistý zisk v minulom roku -3 171 576-4 193 145-3 900 146-10 756 5944 506 678
Cudzie zdroje -9 797 205-12 764 811-16 707 089-26 095 728-32 618 832
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 62,8566,0774,3374,1374,75
Doba obratu aktív 468,67556,55678,99880,661 082
Doba obratu pohľadávok 62,8566,0774,3374,1374,75
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 254,55255,88252,05229,04217,92
EBIT v minulom roku -3 171 576-4 193 145-3 900 146-10 756 5944 506 678
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 050 295-3 171 576-4 193 145-6 497 021-10 756 594
EBITDA 3 423 1382 743 6461 679 1153 611 075-3 550 584
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 423 1382 743 6461 679 1153 611 075-3 550 584
Finančná páka 6,055,464,733,252,69
Finančné účty 980 95011 338 6008 939 2939 156 3943 965 912
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 423 1382 743 6461 679 1153 611 075-3 550 584
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54310,45980,37120,26010,2014
Krátkodobé pohľadávky 7 946 5268 281 4498 658 1507 138 2146 057 810
Krátkodobé záväzky 32 184 93432 072 46529 358 01822 055 54117 661 241
Materiál 1 310 080869 717890 020739 418813 410
Náklady na predaný tovar 2 326 0632 641 3052 593 3142 412 6102 615 038
Neobežný majetok 48 966 16149 196 24560 534 02867 705 67776 806 048
Obežný majetok 10 257 90120 489 76618 487 46317 037 81210 839 784
Obrat aktív 0,77880,65580,53760,41450,3373
Obrat neobežného majetku 0,94250,92990,70230,51910,3851
Obrat obežného majetku 4,502,232,302,062,73
Odpisy 6 473 4335 915 2215 872 26010 108 0957 206 010
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 473 4335 915 2215 872 26010 108 0957 206 010
Osobné náklady 30 073 97227 868 35425 880 20223 192 21722 144 277
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 423 1382 743 6461 679 1153 611 075-3 550 584
Pohotová likvidita II. stupeň 0,27280,60890,59050,70860,5330
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,99-1,13-1,87-2,85-8,22
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82350,81320,78170,68020,6138
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,984,443,702,211,65
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,2620,6736,8215,97-15,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,2620,6736,8215,97-15,16
Služby 3 297 1443 507 4483 239 8562 868 5623 043 643
Stupeň prevádzkovej páky 0,95230,70290,97650,5087-2,19
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 46 150 04645 748 87142 514 49535 148 34029 580 802
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 46 150 04645 748 87142 514 49535 148 34029 580 802
Tržby za vlastné výkony a tovar 46 205 54045 748 87142 514 49535 279 47129 710 135
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 45 748 87142 514 49538 615 62129 710 13527 215 298
Účtovný cash flow 980 95011 338 6008 939 2939 156 3943 965 912
Vlastné imanie 9 797 20512 764 81116 707 08926 095 72832 618 832
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 59 257 70569 758 01279 087 63284 804 71387 699 085
Všetky záväzky 48 798 85356 724 21561 826 13757 684 03653 833 781
Výsledok hospodárenia -3 050 295-3 171 576-4 193 145-6 497 021-10 756 594
Výsledok hospodárenia po zdanení -3 050 295-3 171 576-4 193 145-6 497 021-10 756 594
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -3 171 576-4 193 145-3 900 146-10 756 5944 506 678
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -3 050 295-3 171 576-4 193 145-6 497 021-10 756 594
Zásoby 1 330 426869 717890 020743 204816 063
Záväzky súčet 48 798 85356 724 21561 826 13757 684 03653 833 781
Zisk pred zdanením -3 045 400-3 167 530-4 191 948-6 496 910-10 756 495
Zmena Celkovej tržby 1,011,081,101,191,09
Zmena EBIT 0,96180,75641,080,6040-2,39
Účtovné závierky