Obec Ľubica

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 24 321 44924 076 77324 231 28982 555 52681 347 733
Aktivácia 0,00000,00000,00000,00006 428
Bankové úvery 40 70440 70440 70440 70440 704
Bežná likvidita III. stupeň 0,57440,67690,58170,55770,4571
Bežné bankové úvery 40 70440 70440 70440 70440 704
Časové rozlíšenie aktív 13 3839 6408 778109 315172 689
Časové rozlíšenie pasív 2 213 3252 194 7842 407 0542 619 4432 953 161
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,445,484,514,363,67
Celková tržba 828 579888 8091 043 7701 087 4421 453 942
Celková tržba v minulom roku 888 8091 043 7701 087 4421 382 4161 847 539
Celkový dlh 2 663 7582 085 1941 378 8371 495 4232 238 096
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 352 263-1 478 429-1 279 341-1 180 118-894 168
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 392 9671 519 1331 320 0451 220 822934 872
Čistý cash flow 1 392 9671 519 1331 320 0451 220 822934 872
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -351 553-985 219-682 499870 090-162 383
Čistý zisk -351 553-985 219-682 499870 090-162 383
Čistý zisk v minulom roku -985 219-682 499870 0901 481 064319 747
Cudzie zdroje -19 444 365-19 796 795-20 445 398-78 440 659-76 156 476
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000140,960,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,27185,38265,11288,51267,68
Doba obratu aktív 23 82626 34228 36888 62964 524
Doba obratu pohľadávok 64,27185,38265,27288,51267,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 307,23303,26342,72300,30202,11
EBIT v minulom roku -985 219-682 499870 0901 481 064319 747
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -351 553-985 219-682 499870 090-162 383
EBITDA 410 872-236 22671 2931 635 461590 632
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 410 872-236 22671 2931 635 461590 632
Finančná páka 1,251,221,191,051,07
Finančné účty 1 392 9671 519 1331 320 0451 220 822934 872
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7995-0,8222-0,8438-0,9502-0,9362
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79950,82220,84380,95020,9362
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 410 872-236 22671 2931 635 461590 632
Krátkodobé pohľadávky 65 603169 445226 449268 741337 468
Krátkodobé záväzky 313 622277 187292 748279 724254 802
Materiál 1 845855,0837 39536 33336 982
Náklady na predaný tovar 646 651679 997773 693836 301973 908
Neobežný majetok 22 846 56722 376 00322 636 89380 914 86379 669 441
Obežný majetok 1 461 4991 691 1301 585 6181 531 3481 505 603
Odpisy 762 425748 993753 792765 371753 015
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 762 425748 993753 792765 371753 015
Osobné náklady 2 117 5452 004 5281 915 7271 833 8021 710 945
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 410 872-236 22671 2931 635 461590 632
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,744,554,233,592,03
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57330,67590,56750,54390,4448
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,96-13,03-15,49-64,25-81,46
Rýchla likvidita I. stupeň 0,54250,60460,48170,41530,2878
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,48-8,8319,340,91443,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,48-8,8319,340,91443,79
Služby 646 651679 997773 693836 301980 336
Stupeň prevádzkovej páky 0,38281,70-0,81720,7468-0,6453
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 40 70440 70440 70440 70440 704
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 372 595333 616311 775339 989460 166
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 372 595333 616311 775339 989460 166
Tržby za vlastné výkony a tovar 828 579888 8091 043 7701 087 4421 453 942
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 888 8091 043 7701 087 4421 382 4161 847 539
Účtovný cash flow 1 392 9671 519 1331 320 0451 220 822934 872
Úročený dlh 40 70440 70440 70440 70440 704
Vlastné imanie 19 444 36519 796 79520 445 39878 440 65976 156 476
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 321 44924 076 77324 231 28982 555 52681 347 733
Všetky záväzky 2 663 7582 085 1941 378 8371 495 4232 238 096
Výsledok hospodárenia -351 553-985 219-682 499870 090-162 383
Výsledok hospodárenia po zdanení -351 553-985 219-682 499870 090-162 383
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -985 219-682 499870 0901 481 064319 747
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -351 553-985 219-682 499870 090-162 383
Zásoby 2 9292 55238 98340 58539 780
Záväzky súčet 2 663 7582 085 1941 378 8371 495 4232 238 096
Zisk pred zdanením -351 491-982 309-679 595871 081-162 283
Zmena Celkovej tržby 0,93220,85150,95980,78660,7870
Zmena EBIT 0,35681,44-0,78440,5875-0,5078
Účtovné závierky