Obec Ľubica

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 679 18424 321 44924 076 77324 231 28982 555 526
Bankové úvery 165 09640 70440 70440 70440 704
Bežná likvidita III. stupeň 0,19250,57440,67690,58170,5577
Bežné bankové úvery 165 09640 70440 70440 70440 704
Časové rozlíšenie aktív 14 87813 3839 6408 778109 315
Časové rozlíšenie pasív 1 888 9512 213 3252 194 7842 407 0542 619 443
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,50884,445,484,514,36
Celková tržba 67 335828 579888 8091 043 7701 087 442
Celková tržba v minulom roku 68 577888 8091 043 7701 087 4421 382 416
Celkový dlh 1 295 9682 663 7582 085 1941 378 8371 495 423
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -258 865-1 352 263-1 478 429-1 279 341-1 180 118
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 423 9611 392 9671 519 1331 320 0451 220 822
Čistý cash flow 423 9611 392 9671 519 1331 320 0451 220 822
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -187 432-351 553-985 219-682 499870 090
Čistý zisk -187 432-351 553-985 219-682 499870 090
Čistý zisk v minulom roku -338 375-985 219-682 499870 0901 481 064
Cudzie zdroje -21 494 266-19 444 365-19 796 795-20 445 398-78 440 659
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000140,960,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 633,7364,27185,38265,11288,51
Doba obratu aktív 133 77723 82626 34228 36888 629
Doba obratu pohľadávok 633,7364,27185,38265,27288,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 517307,23303,26342,72300,30
EBIT v minulom roku -338 375-985 219-682 499870 0901 481 064
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -187 432-351 553-985 219-682 499870 090
EBITDA 543 521410 872-236 22671 2931 635 461
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 543 521410 872-236 22671 2931 635 461
Finančná páka 1,151,251,221,191,05
Finančné účty 423 9611 392 9671 519 1331 320 0451 220 822
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8709-0,7995-0,8222-0,8438-0,9502
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87090,79950,82220,84380,9502
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 543 521410 872-236 22671 2931 635 461
Krátkodobé pohľadávky 116 91165 603169 445226 449268 741
Krátkodobé záväzky 833 220313 622277 187292 748279 724
Materiál 0,00001 845855,0837 39536 333
Náklady na predaný tovar 266 946646 651679 997773 693836 301
Neobežný majetok 22 847 85822 846 56722 376 00322 636 89380 914 863
Obežný majetok 1 816 4481 461 4991 691 1301 585 6181 531 348
Odpisy 730 953762 425748 993753 792765 371
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 730 953762 425748 993753 792765 371
Osobné náklady 715 2052 117 5452 004 5281 915 7271 833 802
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 543 521410 872-236 22671 2931 635 461
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 6,303,744,554,233,59
Pohotová likvidita II. stupeň 0,19250,57330,67590,56750,5439
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -50,70-13,96-13,03-15,49-64,25
Rýchla likvidita I. stupeň 0,14680,54250,60460,48170,4153
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,386,48-8,8319,340,9144
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,386,48-8,8319,340,9144
Služby 266 946646 651679 997773 693836 301
Stupeň prevádzkovej páky 0,56410,38281,70-0,81720,7468
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 165 09640 70440 70440 70440 704
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 67 335372 595333 616311 775339 989
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 67 335372 595333 616311 775339 989
Tržby za vlastné výkony a tovar 67 335828 579888 8091 043 7701 087 442
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 68 577888 8091 043 7701 087 4421 382 416
Účtovný cash flow 423 9611 392 9671 519 1331 320 0451 220 822
Úročený dlh 165 09640 70440 70440 70440 704
Vlastné imanie 21 494 26619 444 36519 796 79520 445 39878 440 659
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 679 18424 321 44924 076 77324 231 28982 555 526
Všetky záväzky 1 295 9682 663 7582 085 1941 378 8371 495 423
Výsledok hospodárenia -187 432-351 553-985 219-682 499870 090
Výsledok hospodárenia po zdanení -187 432-351 553-985 219-682 499870 090
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -338 375-985 219-682 499870 0901 481 064
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -187 432-351 553-985 219-682 499870 090
Zásoby 0,00002 9292 55238 98340 585
Záväzky súčet 1 295 9682 663 7582 085 1941 378 8371 495 423
Zisk pred zdanením -187 355-351 491-982 309-679 595871 081
Zmena Celkovej tržby 0,98190,93220,85150,95980,7866
Zmena EBIT 0,55390,35681,44-0,78440,5875
Účtovné závierky