Nadácia úspešných absolventov a priateľov HA, DOŠ a SOU obchodného Bardejov

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!