Športový klub HA-klub Michalovce - v likvidácii

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!