prom. hist. Kristína Tarjányiová - KUKI TRADING EXPORT-IMPORT - MANUFACTURE

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!